Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014 1436 ولو بشق تمرة «باللغة الفيتنامية»tải về 1.04 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích1.04 Mb.
#39193
1   2   3   4
Mỗi ngày khi mặt trời mọc thì mỗi một khúc xương của con người đều mang lại việc làm Sadaqah, sự phân xử công bằng giữa hai người là việc làm Sadaqah, giúp đỡ một người leo lên con vật cưỡi của y hoặc giúp y khiêng đồ đạc lên con vật cưỡi là việc làm Sadaqah, lời nói tốt đẹp là việc làm Sadaqah, mỗi một bước đi đến lễ nguyện Salah là việc làm Sadaqah, nhặt những thứ gây hại trên đường đi là việc làm Sadaqah” (Albukhari, Muslim).

Thiên sứ của Allah e nói:

))اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ ((متفق عليه.

Các ngươi hãy can thiệp xin trợ giúp (cho người cần giúp) thì các ngươi sẽ được ban ân phước, và Allah Tối Cao sẽ giải quyết trên chiếc lưỡi của vị Nabi của Ngài điều Ngài yêu thích.” (Albukhari, Muslim).

Một trong những hình thức Sadaqah mang lại ân phước to lớn là giải hòa và gắn kết hai người (hay hai nhóm) đang có sự hiềm khích nhau. Abu Dawood ghi lại Hadith Sahih:

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ))أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ((. قَالُوا بَلَى. قَالَ ))إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ((

Ông Abu Ad-Darda’ t thuật lại: Thiên sứ của Allah e nói: “Các ngươi có muốn Ta chỉ các người việc làm tốt hơn cả nhịn chay, lễ nguyện Salah và Sadaqah không?”. Các vị Sahabah nói: Chúng tôi muốn thế. Người nói: “Giải hòa giữa hai bên (đang có sự hiềm khích)”.

Quí đồng đạo Muslim thân hữu,

Thiên sứ của Allah e nói:

))إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُقْمَة تَرْفَعَهَا إِلَى فِى امْرَأَتِكَ(( متفق عليه.

Quả thật, bất cứ thứ gì ngươi chi dùng với lòng thành tâm vì sắc diện của Allah thì đều được Ngài ban ân phước và công đức, ngay cả chỉ là một miếng ăn ngươi đưa vào miệng của vợ mình thì cũng được ban ân phước và công đức.” (Albukhari, Muslim).

Các cánh cửa của việc làm từ thiện thì rất nhiều, chỉ cần chúng ta hành động và thành tâm mà thôi.

Cầu xin Allah I hướng dẫn và phù hộ tôi, các quí đạo hữu cùng cha mẹ của chúng ta luôn là những người biết tri ân Allah I qua việc làm Sadaqah cho con đường chính nghĩa của Ngài trong lúc phồn thịnh cũng như trong lúc khó khăn.

Cầu xin Allah I phù hộ chúng ta để chúng ta ở cùng với những người được mời gọi vào Ngày Phục Sinh với lời:

﴿ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَنتُمۡ تَحۡزَنُونَ ٤٩﴾ [سورة الأعراف: 49]

{Quí vị hãy đi vào Thiên Đàng, quí vị sẽ không còn phải lo sợ cũng sẽ không còn phải buồn phiền} (Chương 7 – Al-A’raf, câu 49).
1() Wafiyyaat Al’ayaan 3/30.

2() Sifah Assafwah 2/169, Huliyah Al-Awliya’ 3/198.

3() Asseer 3/218.

4() Bộ Fata-wa tổng hợp 10/662.

5() Sifah Assafwah 2/30

6() Asseer 16/95.

7() Tanbih Al-Gha-fileen trang 243.

8() Huliyah Al-Awliya’ 0/257.

9() Fata-wa tổng hợp 10/189.

10() Al-Ihya’ 3/258.

11() Tanbih Al-Ghafileen trang 247.

12() Tafseer Al-Muyassir của học giả Ibnu Al-Qayyim trang 148.

13() Maka-shifah Al-Qulub trang 122.

14() Taareekh Al-Khulafa’ tạm dịch “Lịch sử các vị Khalif” trang 17. Lời của Ali t có nghĩa rằng người có tính rộng lượng đúng nghĩa là người cho đi ngay từ lúc đầu trước khi có sự cầu xin tức không đợi xin mới cho, nếu đợi xin mới cho thì đó chỉ là sự biểu hiện của lòng e ngại và tính thanh cao của một người chứ không phải là bản chất rộng lượng đích thực của người đó.

15() Albida-yah Wanniha-yah 8/93.

16() Ahsanu Al-Muhasin trang 289.

17() Lịch sử về Umar của học giả Ibnu Al-Jawzi trang 119.

18() Tanbih Al-Ghafileen trang 247.

19() Asseer 3/380.

20() Huliyah Al-Awliya’ 7/146.

21() Sifatu Assafwah 2/57.

22() Asseer 18/419.

23() Tazdkirah Al-Huffazh 1/81.

24() Al-Bida-yah Wannihayah 8/93.

25() Quả thật, tôi (tác giả) từng nhìn thấy công nhân nghèo Sadaqah vài Riyaal (đơn vị tiền Saudi) cho một người nghèo trước cửa Masjid. Tôi đã rất xúc động với việc làm của anh ta vì tôi biết rằng anh cũng rất vài đồng Riyaal đó.

26() Tazdkirah Al-Huffaazh 3/868.

27() Là điều bắt buộc đối với tập thể, nếu trong tập thể không ai thực hiện thì cả tập thể sẽ mang tội nhưng nếu chỉ cần có ai đó thực hiện thì cả tập thể đã xong nhiệm vụ tức không bị bắt tội nữa.

28() Chú thích của Arrawdh trang 344.

29() Xem “Các tiểu sử” 4/139.

30() Lịch sử Baghdaad 8/353.

31() Huliyah Al-Awliya’ 1/298.

32() Tazdkirah Al-Huffaazh 1/210.

33() Minhaaj Al-Qasideen trang 41.

34() Jami’a Al-Ulum Wal-Hukm trang 269.

35() Azzuhd trang 44.

36() Sifah Assafwah 4/139.

37() “Các tiểu sử” 9/467.

38() Wafiyat Al-A’yan 4/130.

39() Azzuhd Al-Kabir của học giả Al-Bayhaqi 2/65.

40() Al-Ihya’ 4/239.

41() Al-Ihya’ 3/262.

42() “Các tiểu sử” 1/216.

43() Sifah Assafwah 1/571.

44() Wafi-yat Al-A’yan 5/232.

45() “Các tiểu sử” trang 467.

46() Tanbih Al-Ghafileen trang 245.

47() Huliyah Al-Awliya’ 3/140.

48() Huliyah Al-Awliya’ 4/253.

49() Assiyar 4/259.

50() Al-Hasan Albasri trang 29.

51() Lịch sử Baghdaad 13/80.

52() Azzuhd của Ibnu Assari 1/344.

53() Sifah Assafwah 3/270.

54() Tanbih Al-Ghafileen trang 252.

55() Tanbih Al-Ghafileen trang 215.

56() Al-Ihya’ 1/268.

57() Assiyar 11/216.

58() Jami’a Al’ulum Wal-Hukm trang 211.

59() Al-Ihya’ 3/265.

60() Huliyah Al-Awliya’ 3/137.

61() Sifah Assafwah 2/154.

62() Tanbih Al-Ghafileen trang 521.

63() Assiyar 4/393.

64() Al-Ihkam – giảng giải Usul Al-Ahkam của học giả Ibnu Qa-sim 2/203.

65() Azzuhd của học giả Al-Baihaqi 251, Sifah Assafwah 4/153.

66() Sifah Assafwah 4/218.

67() Assiyar 6/199.

68() Al-Ihya’ 3/261.

69() Wafi-yat Al-A’yaan 2/293.

70() Iddah Assabireen trang 174.

71() Assiyar 15/300.

72() Tazkiyah Annufus trang 128.

73() Tareekh Baghdaad 10/367.

74() Huliyah Al-Awlyyah 7/56.

75() Tabaqat Al-Hanabilah 1/204.

76() Albida-yah Wanniha-yah 8/93.

77() Shazdrat Azd-Zdahab 3/124.

78() Sifah Assafwah 1/575.

79() Tawa-dhu’a Wal-Khumul trang 171.

80() Huliyah Al-Awliya’ 2/146.

81() Al-Ihya’ 3/373.

82() Sifah Assafwah 2/169.

83() Shazdrat Azdzdahab 1/157.

84() Sifah Assafwah 3/350.

85() Al-Bida-yah Wanniha-yah 9/117.

86() Al-Bida-yah Wanniha-yah 11/131.

87() Wafiyat Al’Ayaan 2/121.

88() Akhlaaquna Al-Ijtima’iyah của tiến sĩ Mustafa Assaba’i trang 21.

89() Tazdkirah Al-Huffaazh 1/291.

90() Al-Isabah Fi Tamyeez As-Sahabah của học giả Ibnu Hajar 4/350.

91() Sifah Assafwah 3/67.

92() Tazkiyah Annufus trang 96.


Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 1.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương