Dịch Thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysatải về 1.87 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu07.03.2018
Kích1.87 Mb.
1   2   3   4   5   6

* Bước hai: khi đọc xong bài Fatihah (và chương Qur'an khác) giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoặc ngang trái tai) lòng bàn tay hướng về trước nói "Ol ló hu Ak bar" và cuối người về trước 90 độ, hai bàn tay nắm lấy hai đầu gối, đầu và lưng thẳng mắt nhìn xuống nơi quỳ lại và đọc ba lần câu:

سُبْـحَانَ رَبِّـيَ الْعَـظِيمِ

(Súp ha na rấp bi dal a z.i.m)

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Ngài thật vĩ đại!}

** Chú ý: mỗi lần thay đổi động tác đều phải nói "Ol ló hu Ak bar" ngoại trừ động tác trong bước ba thì nói khác.
* Bước ba: đứng thẳng người trở lại đồng thời giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoặc ngang trái tai) lòng bàn tay hướng về trước và nói:

سَـمِعَ اللهُ لِمَـنْ حَمِـدَهُ

(Sa mi Ol lo hu li manh ha mi đáh)

Ý nghĩa: {Allah hằng nghe thấy tất cả lời ca ngợi của ai tán dương ca tụng Ngài.}
Kế tiếp xuôi hai tay xuống và nói tiếp.

رَبَّنَـا وَلَكَ الْحَمْـدُ(Rấp ba na va la kal hâm đu)

Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế chúng tôi! Mọi lời ca ngợi tán dương là của Ngài}
* Bước bốn: cuối lạy về phía trước đồng thời nói "Ol ló hu Ak bar", khi lạy bắt buộc trán, mủi, đôi bàn tay, hai đầu gối, các ngón chân phải chạm trực tiếp xuống đất còn hai cù chỏ thì đưa lên không được để chạm đất và nói ba lần câu:

سُبْـحَانَ رَبِّـيَ الأَعْلَـى(Súp ha na rấp bi dal á' la)

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Ngài thật tối cao!}
* Bước năm: ngồi dậy và nói "Ol ló hu Ak bar", khi ngồi mông đặt trên lòng bàn chân trái, bàn chân phải dựng đứng lên hoặc để xuôi ra phía sau, hai bàn tay kép lại đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống nơi quỳ lạy và nói:

رَبِّ اغْفِـرْ لِـي، رَبِّ اغْفِـرْ لِـياللَّهُـمَّ اغْفِـرْ لِـي، وَارْحَمْنِـي، وَاهْدِنِـي، وَاجْبُرْنِـي، وَعَافِنِـي وَارْزُقْنِـي، وَارْفَعْنِـي.
(Rấp biệt fir ly, rấp biệt fir ly, Ol lo hum mứ fir ly, var hâm ny, váh đi ny, vaj bur ny, và a' fi ny, var zúq ny, var fá' ny.)

Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế! Cầu xin hãy dung thứ tội lỗi cho bề tôi. Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ, khoan dung độ lượng và dẫn dắt bề tôi. Cầu xin Ngài ban cho bề tôi phú quí, sự lành mạnh, bổng lộc và nâng cao địa vị của bề tôi (ở trần gian và ngày sau).}
* Bước sáu: cúi lạy thêm lần nữa và nói "Ol ló hu Ak bar" kế tiếp làm giống như lần quỳ lạy trước.

* Bước bảy: Như thế là bạn đã thực hiện xong một Rất-at, tiếp đó đứng dậy và nói "Ol ló hu Ak bar" rồi thực hiện tiếp Rất-at thứ hai giống như Rất-at thứ nhất không gì thay đổi nhưng ở Rất-at thứ hai sau khi quỳ lạy xong lần hai không đứng dậy liền như ở Rất-at một mà ngồi lại đọc bài At-Tahiya sau:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّـلَوَاتُ وَالطَّيِّبَـاتُ، السَّـلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِـيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُـهُ، السَّـلاَمُ عَلَيْـنَا وَعَلَـى عِبَادِ اللهِ الصَّـالِحِينَ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّـداً عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ

(Ách ta hi da tu lil láh, vós so la qua tu voát toai di b.á.t

As sa la mu a' lây ka ây du hanh Na bi du va róh ma tul ló hi va ba ro ka túh

As sa la mu a lây na va a' la i' ba đil la his so li h.i.n

Ash ha đu al la i la ha il lol lóh va ash ha đu anh na Mu hâm ma đanh áp đu hu va ro su lúh.)Ý nghĩa: {Mọi điều bình an, tốt đẹp và những hành động tôn thờ là của Allah. Cầu xin Ngài ban bình an, sự khoan dung và phúc lành cho Nabi, cho chúng tôi và cho tất cả những người đạo hạnh trong số bầy tôi ngoan đạo của Ngài. Tôi xác nhận không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah và xin chứng nhận Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.}
Nếu bạn dâng lễ Solah có bốn Rất-at (như Zuhr (buổi trưa), Osr (buổi chiều), Isha (buổi tối)) hoặc có ba Rất-at (như Mự-rịp (buổi hoàng hôn)) thì tiếp tục đứng dậy thực hiện Rất-at thứ ba và thứ tư giống như Rất-at thứ nhất và thứ hai cho đến lần quỳ lạy thứ hai của Rất-at thứ ba hoặc thứ tư thì ngồi lại đọc lại bài At-Tahiya của bước bảy và đọc tiếp bài của bước tám. Nếu lễ Solah có hai Rất-at (như Fajr (hừng đông)) thì cũng vậy sau lần quỳ lạy thứ hai của Rất-at thứ hai ngồi lại đọc lại bài At-Tahida của bước bảy và đọc tiếp bài của bước tám.
* Bước tám:

اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّـدٍ وَعَلَـى آلِ مُحَمَّـدٍ، كَمَـا صَـلَّيْتَ عَلَـى إِبْرَاهِيـمَ وَعَلَـى آلِ إِبْرَاهِيـمَ، إِنَّكَ حَمِيـدٌ مَجِيـدٌ. اللَّهُـمَّ بَارِكْ عَلَـى مُحَمَّـدٍ وَعَلَـى آلِ مُحَمَّـدٍ، كَمَـا بَارَكْتَ عَلَـى إِبْرَاهِيـمَ وَعَلَـى آلِ إِبْرَاهِيـمَ، إِنَّكَ حَـمِيدٌ مَجِيـدٌ

(Ol lo hum ma sol li a' la Mu hâm mách va a' la a li Mu hâm mách, ka ma sol lây ta a' la Íp ro h.i.m va a' la a li Íp ro h.i.m, in na ka ha mi đum ma j.i.đ

Ol lo hum ma ba rík a' la Mu hâm mách va a' la a li Mu hâm mách, ka ma ba rấk ta a' la Íp ro h.i.m va a' la a li Íp ro h.i.m, in na ka ha mi đum ma j.i.đ)Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người giống như Ngài đã ban cho Nabi Ibrohim và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và Rộng Lượng.}

1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương