Dịch Thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysatải về 1.87 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu07.03.2018
Kích1.87 Mb.
1   2   3   4   5   6

1- Định nghĩa về Solah:

- Theo tiếng Arập Solah có nghĩa là cầu xin, như Allah đã phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮊ التوبة: ١٠٣

Và hãy cầu xin cho họ. Quả thật, lời cầu xin của Ngươi (Muhammad) là một sự bảo đảm cho họ. Al-Tâubah: 103.


- Theo nghĩa giáo lý: Solah là sự tập hợp những lời nói và những hành động theo cung cách nhất định, mở đầu bằng lời Takbeer (tức nói Allahu Akbar) và kết thúc bằng lời Tasleem (tức nói Assalamu Alaikum Warohmatullah).

+ Những lời nói gồm có Takbeer, đọc Qur'an, tán dương, cầu xin...

+ Những hành động gồm có đứng, cúi người, quỳ lại, ngồi...
2- Tầm quan trọng của Solah đối với các Nabi và Rosul .

Solah là nghi thức tôn thờ được Allah qui định trong các đạo được Ngài khải thị trước kia cho đến khi cử phái Nabi Muhammad  nó vẫn còn. Trước kia, Nabi Ibrohim  đã từng cầu xin Allah ban cho Người cùng dòng dõi của Người luôn thi hành lễ Solah như được Allah kể:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﮊ إبراهيم: ٤٠

Thưa Thượng Đế bề tôi! Cầu xin Ngài hãy làm cho bề tôi và con cháu của bề tôi là những người giữ vững lễ Solah. Ibrohim: 40.


Allah kể ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ مريم: ٥٥

Và trước kia, (Ibrohim) từng ra lệnh cho gia đình dâng lễ Solah và xuất Zakat bắt buộc. Maryam: 55.
Allah đã phán trực tiếp với Nabi Musa  rằng:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ طه: ١٤

Quả thật, chắc chắn TA là Allah đây, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoài TA. Do đó, hãy thờ phụng TA và hãy dâng lễ Solah để tưởng nhớ TA. Toha: 14.

Allah đã truyền lệnh cho Nabi Ysa  về Solah rằng:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ مريم: ٣١

Và Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta ở và truyền lệnh cho Ta dâng lễ Solah và xuất Zakat bắt buộc khi Ta hãy còn sống. Maryam: 31.


Và Allah đã truyền lệnh Solah cho Nabi Muhammad  của chúng ta trong đêm thăng thiên Isró và Mé'roj là năm mươi lần Solah trong ngày đêm sau đó được Nabi  xin giảm đến khi còn năm lần trong ngày đêm, dâng năm lần nhưng được thưởng đến năm mươi lần.

Năm lần Solah như sau: Solah Fajr (hừng đông), Solah Zuhr (trưa), Solah Osr (chiều), Solah Mự-rịp (hoàng hôn) và Isha (tối), với năm lễ Solah này được toàn thể người Muslim đồng tình.


3- Bằng chứng về lễ Solah là điều bắt buộc:

Bằng chứng về lễ Solah có rất nhiều:- Thứ nhất: từ Thiên Kinh Qur'an:

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ البقرة: ٤٣

Và hãy dâng lễ Solah và xuất Zakat bắt buộc. Al-Baqoroh: 43.


Allah phán ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ النساء: ١٠٣

Quả thật, lễ Solah là điều bắt buộc những người có đức tin phải dâng trong những giờ đã ấn định. Al-Nisha: 103.
Allah phán ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮊ البينة: ٥

Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để thuần phục Ngài một cách chính trực rồi dâng lễ Solah một cách chu đáo và xuất tiền thuế Zakat bắt buộc. Al-Baiyinah: 5.

- Thứ hai: từ Sunnah:

1- عَنْ اِبنِ عُمَرَ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: ((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ الحَرَامِ)) متفق عليه.

1- Ông Ibnu Umar  thuật lại lời Nabi : "Islam được xây dựng trên năm trụ cột: lời tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất và Muhammad là Thiên Sứ của Allah, dâng lễ Solah, xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay tháng Romadon và hành hương (Haj) tại ngôi đền Ka'bah." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
2- عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: ((الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.)) متفق عليه.

2- Ông Umar bin Al-Khottob  thuật lại lời Nabi : "Islam là anh hài lòng tuyên thệ La i la ha il lol lóh (tức không có Thượng Đế nào xứng đáng đươc thờ phụng mà chỉ có Allah), rồi dâng lễ Solah thật chu đáo, xuất tiền Zakat bắt buộc, nhịn chay tháng Romadon và hành hương nếu hội tụ đủ khả năng thì hãy tìm đường đến đấy hành hương." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.


3- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ النَّبِيَّ  بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((اُدْعُهُم إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنَّهُم أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهِم أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِم خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ..." متفق عليه.

3- Ông Ibnu Abbaas  kể: Khi Nabi  cử ông Mu-a'z đi Yamen và bảo: "Anh hãy mời gọi họ đến với lời tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoài Allah và Muhammad là Rosul của Allah, nếu họ đã tuyên theo anh điều đó thì hãy báo cho họ biết Allah bắt buộc họ phải dâng lễ Solah trong ngày đêm năm lần..." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

Toàn thể người Muslim thống nhất rằng lễ Solah là một trong những điều bắt buộc người Muslim phải thi hành.
4- Ý nghĩa việc bắt buộc dâng lễ Solah:

a) Thể hiện sự tôn thờ Allah, Ngài là Đấng sở hữu sự tôn thờ đó, với lễ Solah con người nhận thức được rằng họ luôn luôn nối liền với Đấng Tạo Hóa.

b) Với lễ Solah làm sự quan hệ giữa con người với Allah ngày càng mạnh hơn và luôn được Ngài nhớ đến.

c) Solah ngăn cản con người tránh xa mọi điều xấu xa và tội lỗi, nó là lý do tẩy sạch con người khỏi mắc phải tội lỗi và sai lầm như được nhắc trong Hadith sau:

عَنْ جَابِرٍ بِنْ عَبْدِ اللهِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "مَثَلُ الصَّلَوَاتِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ يَمُرُّ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ" رواه مسلم.

Ông Jabir bin Abdullah  thuật lại lời Nabi : "Ví Solah như thể dòng sông chảy đi ngang qua trước cửa nhà của các bạn rồi tắm trong con sông đó năm lần trong ngày." Hadith do Muslim ghi lại.

d) Lễ Solah làm con tim được bình thản, cơ thể được thỏa mái, bảo vệ con người tránh được hoạn nạn. Với Nabi  lễ Solah là niềm đam mê của Người và mỗi khi bị khó khăn Người tìm đến Solah đến nổi Nabi  nói lên câu:

قَالَ : ((يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ)) أخرجه أحمد.

"Hỡi Bilaal hãy làm cho Ta thoải mái bằng Solah." Hadith do Ahmad ghi lại.
5- Đối với những ai bắt buộc phải dâng lễ Solah:

Lễ Solah bắt buộc đối với tất cả người Muslim trưởng thành dù nam hay nữ, không bắt buộc người Kafir thi hành tức không yêu cầu y dâng lễ và lễ Solah của y không được công nhận nếu y thi hành mà chưa vào Islam nhưng sẽ bị trừ trị vào ngày sau, bởi vì y có khả năng vào Islam để rồi thi hành Solah nhưng lại không làm và bằng chứng như sau:

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﮊ المدثر: ٤٢ – ٤٧

Điều gì làm cho các anh sa vào hỏa ngục vậy * Chúng đáp: chúng tôi là những người không năng dâng lễ Solah * Và chúng tôi là những người thường không nuôi ăn người nghèo * Và chúng tôi thường nói chuyện vô bổ với những người hay nói chuyện tầm phào * Và chúng tôi luôn phủ nhận ngày phán xử * Cho đến khi cái chết đến với chúng tôi. Al-Muddaththir: 42 – 47.
Và Solah cũng không bắt buộc đối với trẻ nhỏ, người khùng điên, phụ nữ trong chu kỳ kinh và trong thời kỳ hậu sản. Nhưng đối với người nuôi dưỡng hay bảo hộ trẻ nhỏ phải nhắc nhở em khi được bảy tuổi và đánh khi lên mười để cho em nhận thức được mà tự dâng lễ, như Nabi đã ra lệnh.
6- Giáo lý đối với người bỏ lễ Solah:

Ai bỏ dâng lễ Solah là người Kafir bước khỏi vành đai Islam, y là kẻ phản bội tôn giáo, bởi vì y chống đối lại mệnh lệnh Allah ra lệnh người Muslim phải dâng lễ, ra lệnh y trở lại sám hối, nếu sám hối và dâng lễ Solah thì là người Muslim anh em còn bằng không y là kẻ phản bội nếu có chết không được tắm, liệm và chôn cất y cùng với những người Muslim khác, vì y không còn là người Muslim nữa.


7- Điều kiện dâng lễ Solah:

 1. Islam tức phải là người Muslim.

 2. Có lý trí.

 3. Biết nhận thức.

 4. Đã đến giờ.

 5. Định tâm.

 6. Hướng về Qiblah.

 7. Che phần kín, phần kín của nam từ rốn đến đầu gối còn nữ cả cơ thể ngoại trừ mặt và đôi bàn tay.

 8. Tẩy sạch chất dơ khỏi quần áo, cơ thể và nơi dâng lễ.

 9. Lấy Wuđụa sau khi tiểu hoặc trung hoặc đại tiện hoặc phải tắm khi bị Junub.


8- Giờ giấc Solah:

a) Giờ Solah Zuhr (trưa): từ sau khi mặt trời nghiên bóng đến bóng của mỗi vật bằng chính nó.

b) Giờ Solah Osr (chiều): từ sau khi giờ Zuhr kết thúc cho đến bóng của mỗi vật gấp đôi nó tức đến khi mặt trời ngã vàng.

c) Giờ Solah Mự-rịp (hoàng hôn): từ mặt trời lặn đến ánh hồng ban chiều ở chân trời (sau khi mặt trời lặn) gần mất.

d) Giờ Solah Isha (tối): từ sau khi hết giờ Mự-rịp đến nữa đêm.

e) Giờ Solah Fajr (hừng đông): từ lúc rạng đông đến mặt trời gần mọc.


* Bằng chứng:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: ((وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ...)) رواه مسلم.

Ông Abdullah bin A'mr  thuật lại lời Nabi : "Giờ Solah Zuhr khi mặt trời nghiên bóng đến chiều dài cái bóng của người đàn ông bằng với chiều cao của y miễn sao giờ Osr chưa đến, giờ Solah Osr (sau giờ Zuhr kết thúc) đến mặt trời chưa chuyển vàng, giờ Solah Mự-rịp (từ mặt trời lặn) đến ánh hồng ban chiều ở chân trời gần mất, giờ Solah Isha (từ sau khi hết giờ Mự-rịp) đến nữa đêm và giờ Solah Fajr từ rạng đông cho đến mặt trời gần mọc, một khi mặt trời đã mọc thì hãy dừng dâng lễ Solah..." Hadith do Muslim ghi lại.
9- Số lượng Rất-at Solah:

Số lượng Rất-at Solah bắt buộc trong ngày đêm là mười bảy Rất-at với chi tiết như sau: 1. Zuhr gồm bốn Rất-at.

 2. Osr gồm bốn Rất-at.

 3. Mự-rịp gồm ba Rất-at.

 4. Isha gồm bốn Rất-at.

 5. Fajr gồm hai Rất-at

Ai cố ý thêm hay bớt số lượng Rất-at Solah kể trên thì lễ Solah đó vô hiệu còn nếu bị quên lãng thì phải quỳ lại Sahhu.

Đối với ai đi đường xa thì được phép rút ngắn các lễ Solah có bốn Rất-at lại thành hai Rất-at và bắt buộc người Muslim phải dâng lễ Solah bắt buộc trong giờ giấc đã qui định ngoại trừ có lý do chính đáng như ngủ, quên lãng, đi đường xa. Ai ngủ hoặc quên lãng thì hãy dâng lễ Solah sau khi thức giấc hoặc nhớ ra.


10- Các nền tảng cơ bản của Solah: Gồm có mười bốn:

 1. Đứng đối với người có khả năng.

 2. Tak-bi-ro-tul Éh-rom (tức giơ hai bàn tay lên ngang vai hoặc ngang trái tai, hai bàn tay xòe ra, các ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về trước và nói Ol-lo-hu Ak-bar).

 3. Đọc bài Fatihah.

 4. Cúi người về trước 90 độ.

 5. Đứng thẳng người trở lại sau khi cúi.

 6. Quỳ lại trên bảy phần của cơ thể.

 7. Ngồi lại giữa sau hai lần quỳ lại.

 8. Đọc Tashahhud cuối.

 9. Ngồi đọc Tashahhud cuối.

 10. Thực hiện các nền tảng một cách bình thản.

 11. Làm theo thứ tự.

 12. Nói Salam ở bên phải rồi bên trái.

11- Những điều bắt buộc trong Solah: Gồm tám điều:

a) Tất cả câu Ol-lo-hu Akbar ngoại trừ Tak-bi-ro-tul Éh-rom (tức Ol-lo-hu Akbar đầu tiên).

b) Câu: سُبْـحَانَ رَبِّـيَ الْعَـظِيمِ lúc cuối người về trước.

(Súp ha na rấp bi dal a z.i.m)Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Ngài thật vĩ đại!}

c) Câu: سَـمِعَ اللهُ لِمَـنْ حَمِـدَهُ

(Sa mi Ol lo hu li manh ha mi đáh)

Ý nghĩa: {Allah hằng nghe thấy tất cả lời ca ngợi của ai tán dương ca tụng Ngài.}

Câu này chỉ bắt buộc Imam và người dâng lễ Solah một mình còn Mámum (những người dâng lễ theo Imam) thì không bắt buộc.

d) Câu: رَبَّنَـا وَلَكَ الْحَمْـدُ lúc cúi người về trước 90 độ.

(Rấp ba na va la kal hâm đu)Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế chúng tôi! Mọi lời ca ngợi tán dương là của Ngài}

Câu này bắt buộc Imam, Mámum và người dâng lễ một mình.

e) Câu: سُبْـحَانَ رَبِّـيَ الأَعْلَـى lúc quỳ lại.

(Súp ha na rấp bi dal á' la)Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Ngài thật tối cao!}

f) Câu: رَبِّ اغْفِـرْ لِـي giửa hai lần quỳ lại.

(Rấp biệt fir ly)

Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế! Cầu xin hãy dung thứ tội lỗi cho bề tôi}

g) Đọc Ta-shah-hud đầu tiên tức đọc.

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّـلَوَاتُ وَالطَّيِّبَـاتُ، السَّـلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِـيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُـهُ، السَّـلاَمُ عَلَيْـنَا وَعَلَـى عِبَادِ اللهِ الصَّـالِحِينَ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّـداً عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ.

(Ách ta hi da tu lil láh, vós so la qua tu voát toai di b.á.t

As sa la mu a' lây ka ây du hanh Na bi du va róh ma tul ló hi va ba ro ka túh

As sa la mu a lây na va a' la i' ba đil la his so li h.i.n

Ash ha đu al la i la ha il lol lóh va ash ha đu anh na Mu hâm ma đanh áp đu hu va ro su lúh.)

Ý nghĩa: {Mọi điều bình an, tốt đẹp và những hành động tôn thờ là của Allah. Cầu xin Ngài ban bình an, sự khoan dung và phúc lành cho Nabi, cho chúng tôi và cho tất cả những người đạo hạnh trong số bầy tôi ngoan đạo của Ngài. Tôi xác nhận không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah và xin chứng nhận Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.}

h) Ngồi đọc Ta-shah-hud đầu tiên.

Ai cố ý bỏ một trong những điều bắt buộc thì lễ Solah vô hiệu còn ai bỏ vì quên lẵng hoặc không biết thì phải quỳ lại Sahhu.
12- Solah tập thể:

Đối với nam nên dâng lễ Solah cùng tập thể Muslim ở các Masjid nhằm làm hài lòng Allah và phần thưởng nơi Ngài.

Solah tập thể tốt hơn Solah một mình đến hai mươi bảy lần như được nhắc trong Hadith sau:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) متفق عليه.

Ông Abdullah bin U'mar  thuật lại lời Nabi : "Solah tập thể tốt hơn Solah một mình hai mươi bảy lần." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

Còn đối với phụ nữ thì dâng lễ Solah ở nhà tốt hơn dâng lễ Solah cùng tập thể.


13- Những điều làm hư lễ Solah:

a) Cố ý ăn, uống bắt buộc phải dâng lễ Solah lại đây là điều được tất cả học giả Ulama thống nhất.

b) Cố ý nói chuyện những lời không được phép như được nhắc trong Hadith sau:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ  قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ البقرة: ٢٣٨ فَأُمِرْنَا ِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ. متفق عليه.

Ông Abdullah bin Arqom  kể: trước kia, chúng tôi nói chuyện với nhau trong lúc Solah, mọi người nói chuyện với người bạn đứng kế bên đến khi Allah mặc khải câu: Và hãy đứng (dâng lễ Solah) trước Allah với tinh thần hoàn toàn sùng kính. Al-Baqoroh: 238. Thế là chúng tôi được lệnh phải im lặng và bị cấm nói chuyện (trong lễ Solah). Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

Tất cả học giả Ulama thống nhất rằng ai cố ý nói chuyện những lời lẽ vô bổ thì lễ Solah đó vô nghĩa.

c) Cố ý làm nhiều hành động không liên quan trong Solah như nhìn người khác qua lại...

d) Cố ý bỏ một nền tảng hoặc một điều kiện của Solah không có lý do thí dụ như dâng lễ không có nước Wuđụa hoặc dâng lễ xoay về hướng khác Qiblah như được nhắc trong Hadith sau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ  فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) متفق عليه.

Ông Abu Hurairoh  kể: Khi chúng tôi đang ngồi cùng với Nabi  trong Masjid có người đàn ông bước vào và dâng lễ hai Rất-at rồi đến chào Salam cho Nabi , Người đáp Salam lại rồi nói: "Anh hãy trở lại dâng lễ Solah bởi vì anh chưa dâng lễ (hoàn hảo)." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

e) Cười ra tiếng trong Solah, đây là điều được tất cả Ulama thống nhất.
14- Những giờ giấc cấm dâng lễ Solah:

a) Sau khi dâng lễ Solah Fajr cho đến sau khi mặt trời mọc.

b) Mặt trời đứng bóng.

c) Sau khi dâng lễ Solah Osr đến mặt trời lặn.


* Bằng chứng với hai Hadith sau:

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ  قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ)) رواه مسلم.

Ông U'qbah bin A'mir  kể: có ba giờ mà Rosul  đã cấm chúng ta dâng lễ Solah và chôn người chết: khi mặt trời mọc đến khi xuất hiện hoàn toàn, khi mặt trời đứng bóng cho đến khi nghiên bóng và khi mặt trời bắt đầu lặn cho đến khi lặn hẳn. Hadith do Muslim ghi lại.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ  قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)) متفق عليه.

Ông Abu Sa-i'd Al-Khudry  kể: tôi đã nghe Rosul  nói rằng: "Không được dâng lễ Solah sau khi đã dâng lễ Solah Fajr cho đến khi mặt trời nhô lên và không được dâng lễ Solah sau khi dâng lễ Solah Osr cho đến khi mặt trời lặn hẳn." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.15- Cách thức lễ Solah như sau:

Bắt buộc người Muslim phải dâng lễ Solah như Nabi  đã dâng lễ, vì Nabi  đã nói:

قَالَ : ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) رواه البخاري.

"Hãy dâng lễ Solah như các người đã thấy Ta dâng lễ vậy." Hadith do Al-Bukhory ghi lại.


Khi bạn đứng dâng lễ Solah là bạn đứng trước Allah Đấng Hồng Phúc & Tối Cao nên phải thật nghiêm trang và thi hành những bước sau:

* Bước mt: sau khi đã có nước Wuđụa đồng thời cũng đến giờ dâng lễ Solah bạn cần phải lựa nơi sạch sẽ, mặc quần áo sạch sẽ. Đối với nam tối thiểu phải che từ rún cho đến khỏi đầu gối còn với nữ phải che toàn thân ngoại trừ gương mặt và đôi bàn tay thì không cần che. Tiếp đó, mặt hướng về Kibláh (tức hướng về Ká'báh tại thánh địa Makkah tại Arập Xê Út) còn ở Việt Nam Kibláh nằm trùng với hướng tây tức hướng mặt trời lặn.

Kế tiếp, định tâm cho lễ Solah định thực hiện và sự định tâm chỉ cần trong tâm bạn biết là bạn thực hiện Solah gì là đủ chứ không cần phải nói bất cứ lời nào cả hoặc có thể định tâm trước đó cũng được.

Tiếp sau đó, người đứng thẳng, giơ hai bàn tay lên ngang vai (hoặc ngang trái tai), hai bàn tay xòe ra, các ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trước, mắt nhìn xuống nơi quỳ lại đồng thời nói:

اللهُ أَكْبَرُ

(Ol ló hu Ak bar)Ý nghĩa: Allah thật vĩ đại.


Tiếp sau đó, khoanh hai tay lại đặt tay phải trên tay trái và đặt trên lòng ngực và nên đọc câu Istiftah sau:

((سُـبْحَانَكَ اللَّهُـمَّ وَبِحَمْـدِكَ، وَتَبَـارَكَ اسْـمُكَ، وَتَعَالَـى جَـدُّكَ وَلاَ إِلَـٰهَ غَيْـرُكَ))

(Súp ha na kol lo hum ma và bi hâm đik, và ta ba ro kas muk, và ta a' la jad đuk và la i la ha ghoi ruk)Ý nghĩa: "Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng tán dương, may mắn thay Đại Danh của Ngài, tối cao thay uy quyền của Ngài và không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài." Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy, Nasa-y và Ibn Majah ghi lại.
Kế tiếp bắt buộc đọc bài Fatihah.

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ آمِيْن

Ý nghĩa:

Cầu xin Allah che chở bề tôi tránh khỏi sự quấy nhiểu của Shayton đáng bị nguyền rủa.

Nhân danh Allah Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung.

Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah Đấng chúa tể của toàn vũ trụ.

Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung.

(Allah là) Đức Vua của ngày phán xử.

Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ Ngài chúng tôi cầu xin sự giúp đỡ.

Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với con đường chính đạo.

Con đường của những người đã được Ngài ban ân sũng (con đường Islam) chứ không phải con đường của những kẻ làm Ngài phẫn nộ (người Do Thái giáo) cũng không phải con đường của những kẻ lầm đường lạc lối (người Thiên Chúa giáo).

Cầu xin Allah chập nhận lời cầu xin!Kế tiếp đọc tiếp một chương khác nếu thuộc.


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương