Danh sách và phụ CẤp chức vụ LÃnh đẠo cáC ĐƠn vị SỰ nghiệp trực thuộc sở NÔNG nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên báItải về 22.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích22.45 Kb.
DANH SÁCH VÀ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI

(Kèm theo Quyết định số: 674/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Yên Bái)


STT

Tên đơn vị

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Thủ trưởng

đơn vị

Phó thủ trưởng đơn vị

Trưởng phòng

Phó phòng

1

Trung tâm Khuyến nông

0,7

0,5

0,3

0,2

2

Trung tâm Giống cây trồng

0,7

0,5

0,3

0,2

3

Trung tâm Thuỷ sản

0,7

0,5

0,3

0,2

4

Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn

0,7

0,5

0,3

0,2

5

Viện Quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp

0,7

0,5

0,3

0,2

6

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu

0,7

0,5

0,3

0,2

7

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải

0,7

0,5

0,3

0,2

8

Ban QLDA đầu tư và xây dựng công trình thuỷ lợi

0,7

0,5

0,3

0,2

9

Trung tâm Giống vật nuôi

0,7

0,5

0,3

0,2

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương