Danh sách tiếp nhận hồ SƠ CÔng bố HỢp chuẩN, CÔng bố HỢp quy của doanh nghiệp trêN ĐỊa bàn tỉnh bình dưƠNGtải về 178.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích178.88 Kb.
DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY

CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Từ ngày 27 tháng 01 năm 2013 đến ngày 24 tháng 12 năm 2013)


TT

Số tiếp nhận

Tên tổ chức, cá nhân công bố

Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường

Loại hình công bố

Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn

Loại hình đánh giá

Ngày ra thông báo tiếp nhận
Hợp chuẩn

Hợp quy

Bên thứ nhất (tên tổ chức, cá nhân)

Bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận được chỉ định)

Ghi chú

1

001/TBTN-TĐC


Công ty TNHH Long Huei

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Nhãn hiệu: ZEUS; HEROS; SIMPSON; ANDES; SUNDA; CROMO; imode

- Kiểu: 183E, cỡ (54–56)cm; Loại: Mũ che nửa đầu, có kính


X

QCVN 2:2008/BKHCN
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

04/02/2013
002/TBTN-TĐC


- Kiểu: 183C, cỡ (54–56)cm; Loại: Mũ che nửa đầu, có kính

2

001/TBTN-TĐC

Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Gạch rỗng đất sét nung M75

X
TCVN 1450:2009
Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)

28/02/2013
3

003/TBTN-TĐC


Công ty TNHH Midea Consumer Electric VN

Nồi cơm điện
X

QCVN 4:2009/BKHCN
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

07/3/2013
4

002/TBTN-TĐC

Công ty TNHH Supor Việt Nam


- Chảo chống dính HEALTHY

Kiểu: F13A20-01, F13-A22-01, F13A24-01, F13A26-01, F13A28-01, F13A30-01

Kích thước: (20, 22, 24, 26, 28, 30)cm


X
TCVN 6583:1999; TCVN 6584:1999

Công ty TNHH Supor Việt Nam
12/3/2013
003/TBTN-TĐC

Nồi canh chống dính FRUITS

Kiểu: S08A16-01, S08A20-01, S08A24-01, S08A26-01

Kích thước: (16, 20, 24, 26)cm


X
TCVN 6583:1999; TCVN 6584:1999

Công ty TNHH Supor Việt Nam
12/3/2013
004/TBTN-TĐC

Nồi canh chống dính dùng được trên bếp điện từ FRUITS

Kiểu: S08A20IH-01, S08A24IH-01, S08A26IH-01

Kích thước: (20, 24, 26)cm


X
TCVN 6583:1999; TCVN 6584:1999

Công ty TNHH Supor Việt Nam
12/3/2013
5

004/TBTN-TĐC

Công ty TNHH Long Huei

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Nhãn hiệu: ZEUS; HEROS; SIMPSON; ANDES; SUNDA; CROMO; imode

Kiểu: 109, cỡ (57 - 60)cm

Loại: Mũ che nửa đầu

X

QCVN 2:2008/BKHCN
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

20/3/2013
6

005/TBTN-TĐCCty TNHH Long Huei


Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Nhãn hiệu: ZEUS; HEROS; SIMPSON; ANDES; SUNDA; CROMO; imode

Kiểu: 105G, cỡ (54 - 56)cm

Loại: Mũ che nửa đầu, có kính


X

QCVN 2:2008/BKHCN
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

01/04/2013
006/TBTN-TĐCKiểu: 108ME, cỡ (54 - 56)cm

Loại: Mũ che nửa đầu, có kính.007/TBTN-TĐC


Kiểu: 183F, cỡ (54 - 56)cm

Loại: Mũ che nửa đầu, có kính.7

008/TBTN-TĐC

Cty TNHH Srithai VN


Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Loại: mũ che nửa, có kính, cỡ lớn. nhãn hiệu HONDA


X

QCVN 2:2008/BKHCN
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

12/04/2013
009/TBTN-TĐC

Loại: mũ che nửa, không kính, cỡ lớn. nhãn hiệu HONDA

8

010/TBTN-TĐC

Cty CP thép Pomina

Thép thanh vằn dùng làm cốt bê tông. Mác: SD390; đường kính danh nghĩa: từ D10 đến D41; Mác: SD490; đường kính danh nghĩa: từ D10 đến D29. Nhãn hiệu: Pomina
X

QCVN 7:2011/BKHCN
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

20/05/2013
011/TBTN-TĐC

Thép thanh vằn dùng làm cốt bê tông. Mác: CB300-V; đường kính danh nghĩa: từ 10mm đến 22mm; Mác: CB400-V; đường kính danh nghĩa: từ 10mm đến 40mm. Nhãn hiệu: Pomina

012/TBTN-TĐC

Thép thanh vằn cacbon dùng làm cốt bê tông. Cấp: BS460B; đường kính danh nghĩa: từ 10mm đến 40mm. Nhãn hiệu: Pomina

013/TBTN-TĐC

Thép thanh vằn dùng làm cốt bê tông. Mác: Gr 40 và Gr 60. Đường kính danh nghĩa: từ D10 đến D43. Nhãn hiệu: Pomina

9

014/TBTN-TĐC

Cty TNHH Long Huei


Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Nhãn hiệu: ZEUS; HEROS; SIMPSON; ANDES; SUNDA; CROMO; imodeLoại: Mũ che nửa đầu, có kính. Kiểu: 110MA, cỡ (54 - 56)cm
X

QCVN 2:2008/BKHCN
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

23/05/2013
015/TBTN-TĐC

Loại: Mũ che nửa đầu, có kính. Kiểu: HALY 67A, cỡ (54 - 56)cm

016/TBTN-TĐC

Loại: Mũ che nửa đầu, có kính. Kiểu: 107DA, cỡ (54 - 56)cm

017/TBTN-TĐC

Loại: Mũ che nửa đầu, có kính. Kiểu: 107DB, cỡ (54 - 56)cm

10

005/TBTN-TĐC

Công ty TNHH Supor Việt Nam


Bộ nồi canh chống dính sắc màu FRUITS S08A-T1. (- Nồi canh chống dính FRUITS S08A16-01; - Nồi canh chống dính FRUITS S08A20-01; - Nồi canh chống dính FRUITS S08A24-01; - Nồi canh chống dính dùng được trên bếp điện từ FRUITS S08A26IH-01). Kích thước: 16cm, 20cm, 24cm, 26cm

X
TCVN 6583:1999; TCVN 6584:1999

Công ty TNHH Supor Việt Nam
23/5/2013
006/TBTN-TĐC

Bộ nồi canh chống dính sắc màu FRUITS S08A-T2. (- Nồi canh chống dính FRUITS S08A16-01; - Nồi canh chống dính dùng được trên bếp điện từ FRUITS S08A20IH-01; - Nồi canh chống dính FRUITS S08A24-01; - Nồi canh chống dính dùng được trên bếp điện từ FRUITS S08A26IH-01). Kích thước: 16cm, 20cm, 24cm, 26cm,

11

007/TBTN-TĐC

Công ty TNHH CPAC Monier Việt Nam

Ngói xi măng cát

Nhãn hiệu: CPAC MonierX
TCVN 1453:1986
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

19/6/2013
12

008/TBTN-TĐC

Công ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa

Cao su thiên nhiên SVR

(SVRCV50, SVRCV60, SVRL, SVR3L, SVR10, SVR20)X
TCVN 3769:2004
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

19/6/2013
009/TBTN-TĐC

Latex cao su thiên nhiên cô đặc. Loại: HA

TCVN 6314:2007
018/TBTN-TĐC

Cty TNHH Midea Consumer Electric VN

Quạt điện

Nhãn hiệu: MIDEA

Kiểu: - Quạt đứng: FS40-7MR; FS40-S5A; FS40-8E1

- Quạt lửng: FTS40-7N1

- Quạt bàn: FT40-8HC; FT30-8HC; FT30-Y8B

- Quạt treo tường: FW40-F3; FW40A

- Quạt hộp: KYT30-ME2; KYT30-ME2A

X

QCVN 4:2009/BKHCN
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

11/7/2013
019/TBTN-TĐC

Nồi cơm điện

Nhãn hiệu: MIDEA

Kiểu: MR-CM18NB; MR-CM18SS; MR-CM18SJC; MR-CM18SD;

MR-CM18SW; MR-CM18SE; MR-CM18SY; MR-CM18SQ;

MR-CM10NB; MR-CM10SS; MR-CM10SJC; MR-CM10SD;

MR-CM10SW; MR-CM10SE; MR-CM10SY; MR-CM10SQ;

MR-CM06SA; MR-CM06SB


13

010/TBTN-TĐC

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Tôn mạ kẽmJIS G 3312 - 1994

Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á
19/7/2013
011/TBTN-TĐC

Tôn kẽm màu

14

020/TBTN-TĐC

Cty TNHH Long Huei

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Nhãn hiệu: ZEUS; HEROS; SIMPSON; ANDES; SUNDA; CROMO; imode

Loại: Mũ che nửa đầu

Kiểu: Haly A (138), cỡ (54 - 56)cm


X

QCVN 2:2008/BKHCN
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

13/8/2013
021/TBTN-TĐC

Loại: Mũ che nửa đầu, có kính

Kiểu: 108ME (Cutie), cỡ (54 - 56)cm022/TBTN-TĐC

Loại: Mũ che nửa đầu

Kiểu: 108M (Trady), cỡ (54 - 56)cm023/TBTN-TĐC

Loại: Mũ che nửa đầu, có kính

Kiểu: 126DB (Beauty), cỡ (54 - 56)cm024/TBTN-TĐC

Loại: Mũ che nửa đầu,

Kiểu: Haly 67, cỡ (54 - 56)cm15

012/TBTN-TĐC

Cty TNHH Supor VN

Chảo chống dính Supor EXF1-26cm

Kích thước: 26cmX
TCVN 6583:1999 và TCVN 6584:1999

Công ty TNHH Supor Việt Nam
15/8/2013
16

013/TBTN-TĐC

Cty Khoáng sản và xây dựng Bình Dương

Đá dăm dùng cho Bê tông và Vữa

- Xí nghiệp Khai thác và Chế biến Đá Tân Đông Hiệp

- Xí nghiệp Khai thác và Chế biến Đá Phước Vĩnh

- Xí nghiệp Khai thác và Chế biến Đá Tân MỹX
TCVN 7570:2006
Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)

28/8/2013
014/TBTN-TĐC

015/TBTN-TĐC

17

016/TBTN-TĐC

Cty CP VLXD Biconsi

Gạch rỗng đất sét nung (gạch ống) Mác 75

X
TCVN 1450:2009

Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng BICONSI
05/9/2013
017/TBTN-TĐC

Gạch rỗng đất sét nung (gạch đinh) Mác 100

018/TBTN-TĐC

Gạch rỗng đất sét nung (gạch 3E) Mác 75

18

019/TBTN-TĐC

Cty CP VLXD Becamex

Gạch rỗng đất sét nung (Gạch ống Mác 75)

X
TCVN 1450:2009
Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)

12/9/2013
020/TBTN-TĐC

Gạch rỗng đất sét nung (Gạch Đinh Mác 75)

19

021/TBTN-TĐC

Cty CP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương

Ống cống bê tông cốt thép thoát nước cấp tải trọng thấp, tiêu chuẩn, cao.

X
TCVN 9113:2012
Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)

25/9/2013
20

022/TBTN-TĐC

Cty TNHH Supor VN

Bộ nồi canh H06011-T2

Kích thước: 16 cm, 20 cm, 24 cmX
TCVN 6583:1999 và TCVN 6584:1999

Công ty TNHH Supor Việt Nam
07/10/2013
21

025/TBTN-TĐC

Cty TNHH Tatung VN

Nồi lẩu điện

Ký hiệu: TVHP-30B

Kích thước: (205x342x300) mm

Thông số kỹ thuật: 220V/50Hz, 1200W


X

QCVN 4:2008/BKHCN
Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3

16/10/2013
22

023/TBTN-TĐC

Cty TNHH Đại Hưng

Gạch rỗng đất sét nung (gạch ống) Mác 75

X
TCVN 1450:2009

Công ty TNHH Đại Hưng
29/10/2013
024/TBTN-TĐC

Gạch rỗng đất sét nung (gạch đinh) Mác 100

23

025/TBTN-TĐC

Cty CP Maruichi Sun Steel

Thép ống cacbon dùng làm ống dẫn áp lực

Ký hiệu: STPG370, STPG410X
JIS G 3454
Japan Quality Assurance Organization (JQA)


29/10/2013
026/TBTN-TĐC

Thép ống vuông và ống hình chữ nhật dùng trong cấu tạo chung

Ký hiệu: STKR400
JIS G 3466

027/TBTN-TĐC

Thép ống cacbon dùng trong cấu tạo chung

Ký hiệu: STK290, STK400, STK500JIS G 3444

028/TBTN-TĐC

Thép ống cacbon dùng làm ống dẫn

Ký hiệu: SGP
JIS G 3452

24

029/TBTN-TĐC

Cty CP đầu tư xây dựng 3-2

Cống hộp đơn bê tông cốt thép đúc sẵn

X
TCVN 9116:2012
Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)

13/11/2013
030/TBTN-TĐC

Ống cống bê tông cốt thép thoát nước, cấp tải trọng thấp và cấp tải trọng tiêu chuẩn (T,TC)

25

031/TBTN-TĐC

Cty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Gạch ống, kích thước (80x80x180)mm, Mác: M50

X
TCVN 1450:2009

Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương


032/TBTN-TĐC

Gạch đinh, kích thước (40x80x180)mm, Mác: M75

033/TBTN-TĐC

Gạch 3 lỗ, kích thước (60x100x205)mm, Mác: M100

26

026/TBTN-TĐC

Công ty Sản Xuất Thương Mại Tài Lộc

Đồ chơi bằng gỗ dành cho trẻ trên 3 tuổi, nhãn hiệu: Tài Lộc
X

QCVN 3:2008/BKHCN
Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)

17/12/2013
27

034/TBTN-TĐC

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Gạch rỗng đất sét nung, mác M100

X
TCVN 1450:2009
Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)

24/12/2013
035/TBTN-TĐC

Gạch đặc đất sét nung, mác M150

TCVN 1451:1998


Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương