Danh s¸ch sinh viªn Kho¸ 8 (1967- 1970) Lớp Atải về 192.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích192.88 Kb.
Danh s¸ch sinh viªn Kho¸ 8 (1967- 1970) Lớp A


STT

Họ và tên

Năm sinh

Quá trình công tác, địa chỉ

Điện thoại

Ghi chú

1

Bùi Thị An

20/02/1949

Thanh Chương, Nghệ An

0383563453
2

Đinh Quang Ấn

1/5/1948

Đức Thọ, Hà Tĩnh

0393831790
3

Mai Thị Mai Anh

11/1/1948

Đức Thọ, Hà Tĩnh4

Hoang Ba

18/2/1944

Đức Thọ, Hà Tĩnh5

Hồ Văn Bình

2/7/1944

Quỳnh Lưu, Nghệ An

0373757166
6

Bùi Thị Châu

12/12/1948

Nam Đàn, Nghệ An

01274526559
7

Phan Trọng Chu

5/2/1948

Yên Thành, Nghệ An

0988923966
8

Vũ Ngọc Chuyên

20/10/1950

Yên Khánh, Ninh Bình

0915841075
9

Võ Đình Diên

20/10/1949

Hưng Yên, Nghệ An

0982929658
10

Nguyễn Đức Diệu

10/10/1948

Yên Thành, Nghệ an

0918427234
11

Lê Thị Thu Dinh

26/02/1949

Đông Sơn, Thanh Hoá

0913381562
12

Lê Văn Dĩnh

2/9/1949

Diễn Châu, Nghệ An

0912435137
13

Trần Xuân Đại

10/10/1948

Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Đã mất

14

Trịnh Văn Đản

20/05/1949

Yên Khánh, Ninh Bình
Đã mất

15

Nguyễn Văn Đồng

6/9/1947

Yên Thành, Nghệ An
Đã mất

16

Nguyễn Văn Đường

20/12/1948

Nam Đàn, Nghệ An

0363782100
17

Phan Xuân Hùng

16/10/1949

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

0393860518
18

Nguyễn Thị Thu Hương

4/8/1948

Yên Định, Thanh Hoá

01699567941
19

Nguyễn Thị Hường

6/6/1948

Quỳnh Lưu, Nghệ An

01656889786
20

Nguyễn Hữu Khoa

19/05/1949

Nông Cống, Thanh Hoá

01698939768
21

Nguyễn Minh Lai

13/10/1940

Giao Linh, Quảng Trị
Đã mất

22

Nguyễn Đình Lân

1/3/1950

Đô Lương, Nghệ An

0388909981
23

Nguyễn Thị Kim Lan

6/1/1948

Nam Đàn, Nghệ An24

Mai Đình Liên

3/4/1948

Quảng Xương, Thanh Hoá

0123394963
25

Tạ Thị Mỹ Liễu

1/3/1948

Nam Đàn, Nghệ An

01669595506
26

Nguyễn Thị Mỹ Lợi

1/1/1950

Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

0989978139
27

Hà Văn Trung

10/1/1949

Nghi Xuân, Hà Tĩnh28

Phạm Thị Lựu

14/01/1949

Kim Sơn, Ninh Bình

0903914757
29

Nguyễn Văn Lưu

3/9/1948

Hoằng Hoá, Thanh Hoá

0945389327
30

Trịnh Thị Lý

20/09/1949

Thọ Xuân, Thanh Hoá31

Trần Huy Liêm

1/12/1947

Can Lộc, Hà Tĩnh32

Nguyễn Thế Mai

4/9/1940

Thanh Chương, Nghệ An
Đã mất

33

Trần Sỹ Mai

2/2/1947

Thiệu Hoá, Thanh Hóa
Đã mất

34

Lê Đức Minh

30/05/1948

Nam Đàn, Nghệ An

0985657194
35

Lô Văn Múi

10/10/1944

Quế Phong, Nghệ An

0383886217
36

Đinh Thị Nam

12/4/1948

Nho Quan, Ninh Bình

0533853331
37

Lê Huy Nhân

5/10/1947

Đông Sơn, Thanh Hoá38

Trịnh Văn Sơn

5/9/1949

Hoằng Hoá, Thanh Hoá

01255186004
39

Trần Thị Thanh

8/10/1942

Vĩnh Linh, Quảng Trị

0533862343
40

Châu Thị Thơm

21/02/1948

Lệ Thuỷ, Quảng Bình

0523883801
41

Lê Thị Thường

20/06/1950

Triệu Sơn, Thanh Hoá

0988008988
42

Bùi Thị Bích Thuận

27/09/1949

Nho Quan, Ninh Bình

0303866356
43

Trần Đắc Thược

6/9/1949

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

0912487047
44

Bùi Thị Toàn

16/06/1946

Quỳnh Lưu, Nghệ An

0613837085
45

Vũ Thị Toàn

24/08/1949

Gia Khánh, Ninh Bình
Đã mất

46

Ngô Sĩ Tâm

1/11/1950

Diễn Châu, Nghệ An

01687712652
47

Nguyễn Đức Trí

1/1/1949

Đức Thọ, Hà Tĩnh

0917334363
48

Phan Huy Tiệm

10/5/1949

Hoằng Hoá, Thanh Hoá

0977914089
49

Mai Thị Toan

18/03/1948

Hoá Lộc, Thanh Hoá
Đã mất

50

Lê Trọng Tứ

12/7/1948

Thạch Hà, Hà Tĩnh51

Trần Sĩ Tùng

12/12/1948

Can Lộc, Hà Tĩnh

0393840597
52

Phạm Huy Tuất

20/03/1949

Đô Lương, Nghệ An

0915236279
53

Lê Minh Tuấn

10/8/1949

Hoằng Hoá, Thanh Hoá

0904065347
54

Trần Hậu Tam

5/1/1948

Thạch Hà, Hà Tĩnh55

Lê Anh Tuấn

1/8/1949

Diễn Châu, Nghệ An56

Văn Bá Tuấn

29/12/1949

Thanh Chương, Nghệ An57

Lê Khắc Vy

2/2/1948

Đức Thọ, Hà Tĩnh

01267834018
58

Nguyễn Thanh Vĩnh

13/07/1948

Lệ Thuỷ, Quảng Bình

01648523575
59

Nguyễn Thị Vinh

4/5/1948

Diễn Châu, Nghệ An60

Nguyễn Trọng Xớn

24/02/1948

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh61

Đoàn Dù

 

 62

Phan Thị Kim Oanh

 

 63

Nguyễn Thị Thợi

 

 64

Nguyễn Văn Tự

 

 65

Chu Thị Thanh

 

 

Danh s¸ch sinh viªn Kho¸ 8 (1967- 1970) Lớp B


STT

Họ Và Tên

Sinh Năm

Quá trình công tác, địa chỉ

Điện thoại

Ghi chú

1

Trần Văn Bằng

12/12/1947

14/27 Hecman Tp Vinh Nghệ An.

00968901663
2

Phan Trọng Bính

15/03/1949

665 Nguyễn Huệ, P Ninh Phong Tp Ninh Bình.

0986246302
3

Trần Đình Các

01/01/1932

44a Lê Văn Duyệt Tp Bạc Liêu

0918298984
4

Nguyễn Thái Cam

12/08/1946

GV CĐ Đà Lạt Lâm Đồng

06333991019
5

Lê Hải Châu

06/10/1950

Triệu Sơn, Thanh Hoá6

Hoàng Thị Châu

02/02/1949

Xóm 6 Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An

0383825074
7

Nguyễn Tấn Cương

05/09/1950

Đông Sơn, Thanh Hoá8

Trương Vĩnh Diên

11/09/1949

Nguyên P.GĐ sở GDDT Quảng Bình

0905671149
9

Phạm Văn Đa

20/10/1948

Khối Tân Thành P. Hòa Hiếu TX Thái Hòa Nghệ An10

Hoàng Thị Hạnh

12/10/1949

Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá11

Phạm Văn Hoà

11/01/1949

Thôn 7 Yên Phong, Yên Định, Thanh Hoá

0373844688
12

Lê Thị Hoàn

30/02/1948

P Trung Đô Tp Vinh

0912373760
13

Ngô Thị Bích Hợi

09/10/1944

Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình

0523707437
14

Võ Thị Huệ

28/12/1948

Đức Thủy,Đức Thọ, Hà Tĩnh

01677590674
15

Nguyễn Xuân Hùng

17/09/1950

16 Ng Văn Trỗi P. Hải Bình TP Đòng Hới Quảng Bình

0904027789
16

Lê Tiến Hưng

15/02/1948

N45 ngõ 126 Phan Chu Trinh Tp Vinh Nghệ An17

Nguyễn Thị Hồng Khuê

08/10/1950

Hoằng Hoá, Thanh Hoá18

Trần Đình Vinh

08/12/1949

Nam Đàn, Nghệ An19

Nguyễn Hữu Nghị

10/12/1949

Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

01656627109
20

Lê Xuân Nghinh

29/08/1950

Yên Khánh, Ninh Bình21

Nguyễn Công Lạng

10/10/1949

Đức Thọ, Hà Tĩnh22

Đặng Sơn Lanh

06/05/1949

Thon Thống Nhất, Đức Long , Nho Quan, Ninh Bình

01663041452
23

Võ Thị Long

20/12/1949

Nguyên GV THPT Quỳnh Lưu 2 Nhệ An

01684445754
24

Nguyễn Thị Liên

07/04/1948

Hương Sơn, Hà Tĩnh25

Thái Doãn Mại

10/06/1949

N11 khu tập thể đài phát song Mễ Trì Từ Liêm Hà Nội

01645874799


26

Đỗ Văn Mạnh

22/09/1949

Nguyên Hiệu trưởng THPT Cầm Bá Tước Thường Xuân Thanh Hóa

0902067998 
27

Nguyễn Văn Minh

15/05/1950

Đồng Vàng, Cẩm Vân, Cẩm Thủy Thanh Hóa

0376589839
28

Nguyễn Ngọc Minh

16/08/1949

Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá29

Phạm Thị Mười

12/12/1948

Hưng Phúc Tp Vinh nghệ An30

Lê Thị Quang

01/10/1949

Xóm Luân Phương, Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An

0985939632
31

Nguyễn Xuân Quyết

04/05/1948

Xóm Thống Nhất Thanchj Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh

01665882129
32

Nguyễn trọng Quỳnh

16/02/1950

243/5 khu phố 9 P. Tân Biên Tp Biên Hòa Đồng Nai

01678595028
33

Hồ Thị Quýt

20/12/1948

Vĩnh Linh, Quảng Trị34

Nguyễn Đăng Sâm

06/01/1949

Nông Cống, Thanh Hoá35

Nguyễn Sơn

23/12/1949

Xóm 13 Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An

0383671498
36

Lê Ngọc Tâm

10/04/1947

Tuyên Hoá, Quảng Bình37

Lê Thị Minh Tâm

10/04/1950

Thôn 6 Quảng Hòa, Quảng Xương, Thanh Hoá

01685545821
38

Vũ Công Thành

30/08/1948

Thiệu Hoá, Thanh Hoá39

Phan Thị Chánh Thành

02/01/1948

N45 ngõ 126 PhanChu Trinh Tp Vinh

0913047697
40

Lê Hồng Thanh

10/10/1947

Thạch Hà, Hà Tĩnh41

Nguyễn Xuân Thiện

22/12/1949

N9 Ngõ 5 Ngô Sỹ Liên, P. Tân Sơn, Thanh Hoá

0373859098
42

Đặng Duy Thiện

15/10/1949

K3 TT Nghi Xuân, Hà Tĩnh

0904369032
43

Phan Đình Thu

01/01/1950

K1 TT Hương Khê, Hà Tĩnh

0948863619
44

Võ Thị Hạnh Thục

29/03/1949

Phòng 718 nhà 7B khu đô thị Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội

0986506632
45

Lê Công Thí

10/10/1948

Đội 5 HTX Thịnh Hòa Vĩnh Long Vĩnh Linh Quảng Trị

0533709010
46

Phạm Văn Thơ

07/10/1948

Thị xã Thanh Hoá, Thanh Hoá47

Mai Xuân Thanh

29/12/1946

Thọ Xuân, Thanh Hoá48

Võ Thị Thục

20/10/1948

Yên Mô, Ninh Bình

0973845071
49

Võ Hữu Tiếu

27/05/1939

N2 ngõ 2 Hecsman Tp Vinh

01234854455
50

Tống Xuân Trình

17/02/1949

Hà Trung, Thanh Hoá51

Võ Trang

19/05/1948

Yên Thành, Nghệ An52

Lê Mạnh Trưng

18/03/1949

Tuyên Hoá, Quảng Bình53

Lê Viết Trừng

05/12/1947

Xóm 5, Bắc Sơn Đô Lương, Nghệ An

01297889523
54

Ngô Thị Tỵ

23/09/1949

K6 TT Ninh Yên, Yên Khánh, Ninh Bình

0303840157
55

Nguyễn Văn ưng

07/11/1948

Thiệu Sơn, Thanh Hoá56

Phạm Thanh Vân

02/10/1948

Xóm 3 Cẩm Thuỷ 2, Thanh Hoá

01234131828
57

Lê Trí Viễn

08/03/1934

Thôn Bái Thịnh, quảng Phong Quảng Xương, Thanh Hoá

01645294431
58

Hồ Thị Vĩnh

12/12/1947

Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An

0904390127
59

Nguyễn Thị Xanh

16/11/1947

N9/15 Thăng Long P4 Q Tân Bình TP HCM

01634240717
60

Mai Trọng Ý

05/01/1949

14/52 Trần Cao Vân Tp Huế

0914066069
61

Nguyễn Thị.T.Minh

 
 
62

Lê Thị Đậu

 
 
63

Nguyễn Xuân Phong

 
 
: DATA -> upload
upload -> 1. Kiến thức : hs phải làm được 1 tiêu bản tbtv ( tb vảy hành hoặc tb thịt quả cà chua chín). Kĩ năng
upload -> Thuật ngữ hàng hải quốc tế: a abatement Sự giảm giá
upload -> CÁP ĐIỆn lực hạ thế 1  4 LÕI, ruộT ĐỒNG, CÁch đIỆn xlpe, VỎ pvc low voltage 1 4 core Cable Copper conductor, xlpe insulation, pvc sheath
upload -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
upload -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
upload -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
upload -> Ớt cay f1 SỐ 20 Trái to, dài 14 15 cm, thẳng, cay vừa, chín tập trung, màu xanh trung bình khi non, màu đỏ đẹp khi chín, thịt dày, thích hợp ăn tươi và chế biến. Năng suất rất cao, 30 40 tấn/ ha. ỚT sừng vàng 1039
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương