Danh sách sinh viên coi thi tuyển sinh đẠi học năM 2013 khoa: Tiếng Pháptải về 35.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích35.77 Kb.
#22060
DANH SÁCH SINH VIÊN COI THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

KHOA: Tiếng Pháp


TT

Họ và tên

Lớp

Điện thoại

Ghi chú

1

Đoàn Thị Thơm

1P-10

0168. 95 06 946
2

Nguyễn Duy Thiện

1P-10

0936. 25 62 66

Bí thư

3

Phạm Thị Hồng Hạnh

1P-10

0946. 61 24 01
4

Nguyễn Thuý Hằng

1P-10

0904. 60 09 62
5

Nguyễn Tiến Đạt

1P-10

0168. 45 35 366
6

Đặng Quốc Bảo

1P-10

0987. 65 83 21
7

Nguyễn Thị Thu Hà

2P-10

0985. 640.311

Lớp trưởng

8

Nguyễn Tuấn Anh

2P-10

0985. 640.311

Bí thư

9

Nhữ Hồng Nhung

2P-10

0909. 02 24 92
10

Nguyễn Hoàng Thanh

2P-10

0976. 86 75 10
11

Nguyễn Ngọc Anh

2P-10

0983. 88 30 92
12

Nguyễn Thị Bình

3P-10

0167. 39 70 298
13

Nguyễn Thị Chi Mai

3P-10

0167. 26 38 205
14

Nguyễn Thị Hương

3P-10

0165.8960346
15

Đỗ Phương Anh

3P-10

0949. 90 22 88
16

Phạm Thị Bích Liên

3P-10

0976. 10 59 25

Lớp trưởng

17

Minh Trang

3P-10

0945. 23 68 25

Bí thư

18

Phạm Thị Hồng Nhung

4P-10

0164. 93 96 679

Bí thư

19

Nguyễn Kiều Oanh

4P-10

0983. 52 81 28
20

Đặng Hải Ly

4P-10

0977. 55 92 35
21

Nguyễn Khắc Tú

4P-10

0167. 76 08 444
22

Nguyễn Phương Hoa

4P-10

0904. 26 26 60
TRƯỞNG KHOA(đã ký)


Nguyễn Văn Nhân

tải về 35.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương