Danh sách những thầy cô giáo và CỰu học sinh trưỜng thpt cẩm xuyêN ĐÓng góp xây mộ thầy thái kim quýtải về 124.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích124.84 Kb.
DANH SÁCH NHỮNG THẦY CÔ GIÁO VÀ CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN ĐÓNG GÓP XÂY MỘ THẦY THÁI KIM QUÝ

TT

Họ và tên

Học sinh khóa

Số tiền

ĐT liên lạc/ email

Quê quán

Chỗ ở hiện nay

1

Đoàn Quang Hoan

1972- 1975

1000000

903444525

Cẩm Nhượng

Hà Nội

2

Bùi Vĩnh Long

1972- 1975

500000

989098519

Cẩm Nam

Hà Nội

3

Phạm Văn Khôi

1972- 1975

1000000

988775769

Thị Trấn CX

Hà Nội

4

Lê Văn Quế

1972- 1975

500000

904115378

 

Hà Nội

5

Lê Xuân Tùng

1972- 1975

300000

986675778

 

Hà Nội

6

Trần Xuân Lưu

1972- 1975

500000

903405932

 

Hà Nội

7

Trần Đình Thân

1972- 1975

1000000

1673449999

 

Hà Nội

8

Võ Quốc Trọng

1972- 1975

500000

943738088

 

Hà Nội

9

Lê Văn Hải

1972- 1975

 

 

 

Hà Nội

10

Trần Công Huấn

1966-1969

2000000

1652114550

Cẩm Hòa

Hà Nội (Hai triệu Đồng)

11

Trần Hữu Huỳnh

1966-1969

1000000

903446050

Cẩm Nhượng

Hà Nội

12

Trần Thị Cẩm

1966-1969

1000000

 

Cẩm Nhượng

Hà Nội

13

Phạm Văn Minh

1966-1969

1000000

 

Cẩm Nhượng

Hà Nội

14

Trần Thị Hảo

Khóa 1

2000000

 

Cẩm Nhượng

Hà Nội (Hai triệu Đồng)

15

Hoàng Ngọc Hùng

1966-1969

1000000

915010536

Cẩm Nhượng

Hà Nội

16

Tôn Phương Lan và hs lớp 10A

1964- 1967

6500000

904270319

Cẩm Nhượng

Hà Nội

17

Đặng Minh Ất

1969- 1972

2000000

913340045

Thị Trấn CX

CĐ Việt Đức Hà Tĩnh (Hai triệu Đ)

18

Nguyễn Xuân Lam

1966-1969

5000000

942904545

Cẩm Huy

TP Hồ Chí Minh (Năm triệu Đồng)

19

Thầy Nguyễn Hửu Hiệu

GV Sinh học 68-72

1000000

 

 

TP Hồ Chí Minh

20

Thầy Lê Văn Khánh

P hiệu trưởng 80-90

1000000

 

 

TP Hồ Chí Minh

21

Thầy Trịnh Phụng

GV Toán 66-70

500000

 

 

TP Hồ Chí Minh

22

Trần Thị Thanh

1964-1967

1000000

 

Cẩm Nhượng

TP Hồ Chí Minh

23

Trần Văn Thiện

1968-1971

500000

 

Cẩm Huy

TP Hồ Chí Minh

24

Nguyễn Hửu Tường

1968-1971

500000

 

 

TP Hồ Chí Minh

25

Trần Thị Kim Trúc

1969-1972

200000

 

 

TP Hồ Chí Minh

26

Hà Huy Lợi

1966-1969

1000000

903216463

Cẩm Hòa

TP Hà Tĩnh

27

Bùi Quang Thăng

1966-1969

1000000

 

Thị Trấn CX

 

28

Nguyễn Đình Lục

1966-1969

500000

 

Cẩm Phúc

 

29

Dương Đình Biên

1966-1969

500000

 

 

 

30

Hoàng Thị Nhạc

1966-1969

500000

 

 

 

31

Nguyễn Đình Trí

1966-1969

300000

912136046

Cẩm Thăng

Cẩm Thăng Cẩm Xuyên HT

32

Nguyễn Văn Tần

1966-1969

300000

 

Cẩm Duệ

Thị Trấn CX

33

Bùi Thị Kim Hoa

1966-1969

200000

988979747

Thị Trấn CX

Thị Trấn CX

34

Nguyễn Đình Phương

1966-1969

200000

 

 

 

35

Lê Dy

1962-1965

1000000

ktsledi@gmail.com

 

Hà nội

36

Hội HS C3 CX Tại Vinh

1970-1971

1400000

 

 

HS khóa 70-71 CT tại TP Vinh

37

Trần Văn Huân

1962-1965

1000000

 

 

Hà nội

38

Phạm Hùng

1964-1967

2000000

124-Minh Khai-Hà Nội

Cẩm Nhượng

Hà Nội (Hai triệu)

39

Nguyễn Trần Trung

1966-1969

500000

918810961

Cẩm Quan

Đà Lạt

40

Nguyễn Tiến Lượng

1966-1969

200000

1635848359

Cẩm Nhượng

Cẩm Nhượng CX

41

Nguyễn Phi Tiến

 

5000000

 

Cẩm thạch

Giám đốc sở y tế Đaklak (Năm triệu đồng)

42

Hội HS Khóa 1976-1979

Tại Hà Nội

2000000

 

 

Hà Nội (Hai triệu Đ)

43

Đặng Quốc Tiến

1962-1965

1000000

 

Cẩm Dương

Hà nội (Chủ tịch hội đồng hương Hà Tĩnh ở HN)

44

Nguyễn Duy Đào

GV Vật lí 1967-1973

500000

 

 

TP Hồ Chí Minh

45

Tăng Thị Ngọc Chi

GV Văn 1967-1973

500000

 

 

TP Hồ Chí Minh

46

Chu Văn Nghinh

1972-1975

1000000

 

Cẩm Hưng

TP Hồ Chí Minh

47

Nguyễn Thị Hương

1973-1976

200000

 

Cẩm Nam

TP Hồ Chí Minh

48

Hoàng Thị Hồ

1973-1976

200000

 

Cẩm Phúc

TP Hồ Chí Minh

49

DĐặng Thị Vân

1973-1976

200000

 

Thị Trấn CX

TP Hồ Chí Minh

50

Nguyễn Việt Dũng

1973-1976

200000

 

Cẩm Nhượng

TP Hồ Chí Minh

51

Nguyễn Hửu Dũng

1973-1976

200000

 

Cẩm Nhượng

TP Hồ Chí Minh

52

Hoàng Văn Lượng

1973-1976

200000

 

Cẩm Nam

TP Hồ Chí Minh

53

Trần Văn Quang

1966-1969

500000

 

Cẩm Thăng

TP Hồ Chí Minh

54

Đặng Thị Trúc

1973-1976

200000

 

Cẩm Hòa

TP Hồ Chí Minh

 

 

TỔNG

54000000

 

 

Năm mươi tư triêu đồng Chẵn

Ghi chú:

1. Danh sách này được cập nhật lúc 14h55 phút ngày 12 tháng 8 năm 20132. Tài khoản nhà trường 3705201003229 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cẩm Xuyên chủ sở hữu là Trường THPT Cẩm Xuyên

3. Điện thoại liên hệ: Thầy Nguyễn Hữu Hiệu ( Giáo viên Sinh học thời kỳ 1968- 1972) SĐT: 0989959849, Thầy Hoàng Quốc Dũng Hiệu trưởng: 0982411319
4. Xin được sự góp ý và giúp đỡ của quý vị - Quý vị vui lòng chuyển những thông tin này đến toàn thể cựu cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường
5. Theo thông tin được biết Hội cựu giáo viên và học sinh công tác tại Sài Gòn đã quyên góp chuyển về thầy Trịnh Phụng và thầy Hiệu.
Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật và tải lên hộp thư.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương