Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hưngtải về 33.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích33.52 Kb.
DANH SÁCH

Những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thuận Hưng

khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử

Số người trúng cử: 28

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử

đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ %

so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 01

Gồm tổ 01, 02 khu

vực Tân Phước 1

1. Ông Chung Thanh Hải

2118

77,05

2. Ông Nguyễn Quang Thảo

2099

76,36

3. Ông Nguyễn Thanh Vinh

2071

75,33

4. Bà Lê Thị Kim Ngân

1695

61,66

5. Ông Bạch Hồng Phúc

1681

61,15

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm tổ 03, 04 khu

vực Tân Phước 1

1. Ông Ngô Thành Dương

2387

80,00

2. Ông Phan Văn Tấn Tài

2334

78,2

3. Ông Võ Như Quyển

1368

63,02

4. Ông Hà Việt Quốc Phương

1840

61,06

5. Ông Trà Thị Phượng Liên

1763

59,01

Đơn vị bầu cử số 03

Gồm tổ 05, 06, 07

khu vực Tân Thạnh

1. Ông Nguyễn Văn Phố

2742

90,13

2. Ông Nguyễn Văn Ngân

2291

75,31

3. Ông Võ Văn Út

2151

70,71

4. Ông Huỳnh Tấn Phú

2126

69,88

5. Ông Võ Thanh Nhân

2077

68,27

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm tổ 08, 09, 10,

11 khu vực Tân Phú

1. Ông Đinh Văn Nhịn

4308

88,99

2. Ông Trà Ngọc Sính

4022

78,42

3. Ông Nguyễn Văn Lực

3662

71,39

4. Ông Nguyễn Thanh Cường

3362

65,54

5. Ông Nguyễn Việt Tấn

3283

64,00

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm tổ 12, 13

khu vực Tân An

1. Ông Huỳnh Thị Pha

1914

78,35

2. Ông Nguyễn Văn Lập

1841

76,36

3. Ông Nguyễn Thị Thu Hà

1791

73,31

4. Ông Đồng Minh Thương

1748

71,55

5. Ông Nguyễn Tấn Lợi

1746

71,47

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm tổ 14, 15

khu vực Tân An

1. Ông Huỳnh Ngọc Nhơn

1839

84,20

2. Ông Nguyễn Trung Khiết

1794

82,14

3. Ông Võ Anh Huy

1645

75,32

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương