Danh sách đĂng ký HỘi thi olympic các môn khoa học máC – LÊnin, TƯ TƯỞng hồ chí minhtải về 35.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích35.73 Kb.
#21312
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG & TCCN

BAN TUYÊN GIÁO

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

HỘI THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2012

TRƯỜNG: .......................................................................................................


ĐỘI: 1 [ghi: 1 hoặc 2]


Số

TT

Họ, chữ lót

Tên

Năm

thứ

Ngành đào tạo

Khoa

đào tạo

Tư cách

tham gia

Giới tính

Ngày sinh

Số CMND;

điện thoại và email liên hệ

01

Trần Văn

A

4

Quản trị tổng hợp

Quản trị kinh doanh

Chính thức

Nam

12/03/1990

045.789.456 - 0909.123.456 - olympicmaclenin@gmail.com

02

Nguyễn Thị

B

3

Kinh doanh quốc tế

Thương mại – Du lịch - Marketing

Chính thức

Nữ

12/03/1990

045.789.456 - 0909.123.456 - olympicmaclenin@gmail.com

03

Trần Văn

C

2

Quản trị tổng hợp

Quản trị kinh doanh

Chính thức

Nam

12/03/1990

045.789.456 - 0909.123.456 - olympicmaclenin@gmail.com

04

Trần Văn

D

1

Quản trị tổng hợp

Quản trị kinh doanh

Chính thức

Nam

12/03/1990

045.789.456 - 0909.123.456 - olympicmaclenin@gmail.com

05

Trần Văn

E

2

Quản trị tổng hợp

Quản trị kinh doanh

Chính thức

Nam

12/03/1990

045.789.456 - 0909.123.456 - olympicmaclenin@gmail.com

06

Trần Văn

H

3

Quản trị tổng hợp

Quản trị kinh doanh

Dự bị

Nam

12/03/1990

045.789.456 - 0909.123.456 - olympicmaclenin@gmail.comThông tin liên lạc:

Trưởng đoàn: ................................. ĐT:................. Email : ……….................

Phó đoàn : ................................. ĐT:................. Email : ............................

Lưu ý:

- Sau khi hoàn tất hãy gửi bản đăng ký này trước 14/9/2012 bằng văn bản và File qua

email: lamtq@ueh.edu.vn và thienduy@ueh.edu.vn

- Ban tổ chức chỉ làm việc với các đội thi thông qua Trưởng đoàn hoặc Phó đoàn.

- Mẫu đăng ký này có thể tải tại địa chỉ : www.ctct.ueh.edu.vn


TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

TM. Đảng ủy, Chi ủy

Trường: ........................................................
(ký tên - đóng dấu)
_______________________


DANH SÁCH ẢNH ĐỘI …… – TRƯỜNG ……………………………………………frame1
Trưởng đoàn

Họ và tên: Nguyễn Văn A


Điện thoại: 0909.123.456

Email: abc@gmail.com

frame2
Thành viên chính thức

Họ và tên: Nguyễn Văn A

CMND: 012.256.654

Điện thoại: 0909.123.456

Email: abc@gmail.comframe3
Thành viên chính thức

Họ và tên: Nguyễn Văn A

CMND: 012.256.654

Điện thoại: 0909.123.456

Email: abc@gmail.comframe4
Thành viên chính thức

Họ và tên: Nguyễn Văn A

CMND: 012.256.654

Điện thoại: 0909.123.456

Email: abc@gmail.comframe5
Phó đoàn

Họ và tên: Nguyễn Văn A


Điện thoại: 0909.123.456

Email: abc@gmail.com

frame6
Thành viên chính thức

Họ và tên: Nguyễn Văn A

CMND: 012.256.654

Điện thoại: 0909.123.456

Email: abc@gmail.comframe7
Thành viên chính thức

Họ và tên: Nguyễn Văn A

CMND: 012.256.654

Điện thoại: 0909.123.456

Email: abc@gmail.comframe8
Thành viên dự bị

Họ và tên: Nguyễn Văn A

CMND: 012.256.654

Điện thoại: 0909.123.456Email: abc@gmail.com


Lưu ý: mỗi ảnh trong danh sách này đều phải được đóng dấu giáp lai của trường dự thi; bản email gửi về BTC không cần ảnh 3x4.
Каталог: hcmulaw -> images -> stories -> dhluat -> danguy
dhluat -> TRƯỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh
dhluat -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
dhluat -> MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
dhluat -> Học vị tiến sĩ và học hàm ở các đại học Úc và Mỹ Phần 1
dhluat -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh kỷ YẾu hội thảo khoa học thờI ĐIỂm giao kếT
dhluat -> TRƯỜng đh luật tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa luật hành chính độc lập Tự do Hạnh phúc
dhluat -> M mẫu 2 Ẫu bản kê khai tài sảN, thu nhập bổ sung
dhluat -> LỜi mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI
danguy -> HƯỚng dẫn thực hiện quy chế BẦu cử trong đẢNG
danguy -> Stt họ TÊn vàO ĐẢNG

tải về 35.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương