Danh sách hộ NÔng dâN ĐẠt danh hiệu hộ NÔng dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đOẠN 2011 2014tải về 4.38 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích4.38 Mb.
#18654
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


DANH SÁCH HỘ NÔNG DÂN ĐẠT DANH HIỆU

HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI GIAI ĐOẠN 2011 - 2014

(Kèm theo Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2014)


STT

TÊN CHỦ HỘ

ĐỊA CHỈ

  1. HUYỆN ĐÔNG TRIỀU: 1.387 Hộ

1

Vũ Quang Hải

Thôn Tam Hồng - An Sinh, huyện Đông Triều

2

Nguyễn Văn Hiện

Thôn Tam Hồng - An Sinh, huyện Đông Triều

3

Phạm Văn Suốt

Thôn Tam Hồng - An Sinh, huyện Đông Triều

4

Nguyễn Văn Diện

Thôn Tam Hồng - An Sinh, huyện Đông Triều

5

Nguyễn Văn Mũ

Thôn Tam Hồng - An Sinh, huyện Đông Triều

6

Nguyễn Văn Xanh

Thôn Tam Hồng - An Sinh, huyện Đông Triều

7

Hoàng Cao Khải

Thôn Tam Hồng - An Sinh, huyện Đông Triều

8

Nguyễn Văn Khảm

Thôn Tam Hồng - An Sinh, huyện Đông Triều

9

Nguyễn Tiến Hợi

Thôn Tam Hồng - An Sinh, huyện Đông Triều

10

Hoàng Văn Vịnh

Thôn Tam Hồng - An Sinh, huyện Đông Triều

11

Tạ Văn Lái

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

12

Phạm Văn Kha

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

13

Vũ Văn Dẫu

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

14

Trần Quốc Hương

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

15

Nguyễn Văn Nhất

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

16

Cao Đình Đạt

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

17

Nguyễn Trung Tuyến

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

18

Phạm Văn Xây

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

19

Phạm Văn Khóa

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

20

Lê Đình Giúp

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

21

Lê Duy Khương

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

22

Nguyễn Văn Rừng

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

23

Nguyễn Minh Sơn

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

24

Nguyễn Văn Kích

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

25

Nguyễn Văn Bắc

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

26

Đỗ Thị Lĩnh

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

27

Lê Đình Lãng

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

28

Phạm Văn Căn

Thôn Đìa Mối - An Sinh, huyện Đông Triều

29

Nguyễn Văn Thống

Thôn Mai Long - An Sinh, huyện Đông Triều

30

Đỗ Quang Quý

Thôn Mai Long - An Sinh, huyện Đông Triều

31

Bùi Quang Khương

Thôn Mai Long - An Sinh, huyện Đông Triều

32

Hoàng Hữu Toán

Thôn Mai Long - An Sinh, huyện Đông Triều

33

Lê Trung Tráng

Thôn Mai Long - An Sinh, huyện Đông Triều

34

Đào Văn Giảng

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

35

Nguyễn Hữu Ky

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

36

Phạm Văn Hải

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

37

Đặng Văn Lấn

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

38

Đào Văn Hùng

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

39

Nguyễn Văn Muộn

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

40

Nguyễn Đình Khoa

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

41

Đào Văn Công

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

42

Nguyễn Tiến Bạn

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

43

Phạm Minh Tuấn

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

44

Đào Đức Quang

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

45

Lại Văn Đức

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

46

Đào Văn Cường

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

47

Phạm Văn Tân

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

48

Phạm Văn Cương

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

49

Hà Đình Huỳnh

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

50

Phạm Văn Hải

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

51

Phạm Văn Minh

Thôn Đìa Sen - An Sinh, huyện Đông Triều

52

Đoàn Thị Quỳ

Thôn Đồng Dung - An Sinh, huyện Đông Triều

53

Vũ Văn Sự

Thôn Đồng Dung - An Sinh, huyện Đông Triều

54

Lê Đình Cảnh

Thôn Đồng Dung - An Sinh, huyện Đông Triều

55

Lê Đình Đảm

Thôn Đồng Dung - An Sinh, huyện Đông Triều

56

Lê Đình Nhiệm

Thôn Đồng Dung - An Sinh, huyện Đông Triều

57

Lê Đình Chương

Thôn Trại Lốc II - An Sinh , huyện Đông Triều

58

Lê Đình Thìn

Thôn Trại Lốc II - An Sinh, huyện Đông Triều

59

Nguyễn Văn Quý

Thôn Trại Lốc II - An Sinh, huyện Đông Triều

60

Nguyễn Văn Thành

Thôn Trại Lốc II - An Sinh, huyện Đông Triều

61

Nguyễn Văn Nam

Thôn Trại Lốc II - An Sinh , huyện Đông Triều

62

Nguyễn Thị Chúc

Thôn Nghĩa Hưng - An Sinh, huyện Đông Triều

63

Phạm Văn Tới

Thôn Triều Phú - An Sinh, huyện Đông Triều

64

Trịnh Văn Cương

Thôn Triều Phú - An Sinh, huyện Đông Triều

65

Trịnh Văn Phú

Thôn Triều Phú - An Sinh, huyện Đông Triều

66

Phạm Hồng Giang

Thôn Bãi Dài - An Sinh, huyện Đông Triều

67

Nguyễn Văn Thơ

Thôn Bãi Dài - An Sinh, huyện Đông Triều

68

Nguyễn Đức Song

Thôn Bãi Dài - An Sinh, huyện Đông Triều

69

Lê Văn Nhàng

Thôn Bãi Dài - An Sinh, huyện Đông Triều

70

Nguyễn Văn Thu

Thôn Bãi Dài - An Sinh, huyện Đông Triều

71

Mạc Văn Nam

Thôn Bãi Dài - An Sinh, huyện Đông Triều

72

Nguyễn Văn Luận

Thôn Ba Xã - An Sinh, huyện Đông Triều

73

Nguyễn Văn Sơn

Thôn Ba Xã - An Sinh, huyện Đông Triều

74

Phạm Huy Khư

Thôn Ba Xã - An Sinh, huyện Đông Triều

75

Bùi Tiên Phong

Thôn Ba Xã - An Sinh, huyện Đông Triều

76

Đào Văn Ninh

Thôn Ba Xã - An Sinh, huyện Đông Triều

77

Nguyễn Đình Hồng

Thôn Thành Long - An Sinh, huyện Đông Triều

78

Nguyễn Văn Đức

Thôn Thành Long - An Sinh, huyện Đông Triều

79

Nguyễn Văn Lại

Thôn Suối Găng - An Sinh, huyện Đông Triều

80

Bùi Văn Hướng

Thôn Lục Dong - An Sinh, huyện Đông Triều

81

Bùi Văn Sinh

Thôn Lục Dong - An Sinh, huyện Đông Triều

82

Bùi Văn Cường

Thôn Lục Dong - An Sinh, huyện Đông Triều

83

Lê Đình Lộ

Thôn Trại Lốc I - An Sinh, huyện Đông Triều

84

Bùi Đăng Tiệp

Thôn Trại Lốc I - An Sinh, huyện Đông Triều

85

Nguyễn văn Giới

Thôn Trại Lốc I - An Sinh, huyện Đông Triều

86

Nguyễn Văn Nhiên

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

87

Nguyễn Văn Thắng

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

88

Nguyễn Văn Đoan

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

89

Nguyễn Văn Điểm

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

90

Nguyễn Văn Sến

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

91

Nguyễn Thị Hải

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

92

Phạm Văn Toản

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

93

Nguyễn Văn Minh

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

94

Nguyễn Văn Lâm

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

95

Ngô Thị Xoa

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

96

Nguyễn Văn Sáu

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

97

Phạm Thị Lan

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

98

Nguyễn Hùng Vỹ

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

99

Nguyễn Văn Thụy

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

100

Nguyễn Thanh Nghị

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

101

Nguyễn Văn Vương

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

102

Nguyễn Thị An

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

103

Nguyễn Châu Long

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

104

Đoàn Văn Minh

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

105

Phạm Văn Vượng

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

106

Nguyễn Văn Trận

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

107

Phạm Văn Kiên

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

108

Nguyễn Đức Nhung

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

109

Nguyễn Thị Lụa

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

110

Nguyễn Văn Từ

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

111

Nguyễn Văn Sáng

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

112

Nguyễn Văn Đào

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

113

Nguyễn Văn Thẩm

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

114

Nguyễn Văn Yến

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

115

Phạm Văn Hải

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

116

Đoàn Văn Hoàng

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

117

Nguyễn Văn Trọng

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

118

Nguyễn Văn Chữ

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

119

Nguyễn Trường Sinh

Thôn Đồng Ý - Việt Dân, huyện Đông Triều

Каталог: vi-VN -> bannganh
bannganh -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
bannganh -> TỈnh uỷ quảng ninh ban tuyên giáO
bannganh -> Tên đơn vị kinh doanh: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bannganh -> Ban tuyên giáo số 06 hd/tg đẢng cộng sản việt nam
bannganh -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
bannganh -> Nghệ thuật quân sự việt nam qua chiến thắng trên sông bạch đẰng năM 1288
bannganh -> CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bannganh -> Di tích am mộc cảo thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện Đông Triều
bannganh -> HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
bannganh -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam

tải về 4.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương