Danh sách doanh nghiệp có CÔng nghệ SẢn xuất lạc hậu trung quốc loại bỏ (ĐỢT 2)tải về 1.88 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích1.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
03 bộ máy nghiền bột Φ2.2*6.5m,

01 bộ máy nghiền bột Φ1.83*6.4m,

01 bộ máy nghiền bột Φ2.5*3.9m


217

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Thạch Môn (Shi Men), huyện Long Hồi

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

20

04 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7.5m

218

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Vân Nham (Yun Yan), huyện Tân Thiệu, Hồ Nam

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*10m

10

02 bộ máy nghiền bột Φ1.83*7m

219

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng huyện Tân Ninh, Hồ Nam

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

10

01 bộ máy nghiền bột Φ2.6*11m,

01 bộ máy nghiền thô Φ2.2*7m220

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Thành Mỹ (Cheng Mei), thị xã Tương Hương

02 dây chuyền sản xuất lò quay phương pháp khô Φ3*48m

20

221

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng cầu Kỳ Tử (Qi Zi), thị xã Tương Hương

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m

10

222

Hồ Nam

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tường Hòa (Xiang He), thị trấn Ích Dương

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

8.8

02 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7m

223

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng đặc chủng Tam Tương (San Xiang), thị trấn Ích Dương, Hồ Nam

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

8.8

02 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7m

224

Hồ Nam

Nhà máy xi măng Trường Đường (Chang Tang), huyện An Hoa

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*9.5m

10

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*8m

01 bộ máy nghiền bột Φ2.4*9m225

Hồ Nam

Nhà máy xi măng Động Lạc Thủy (Luo SHui Dong), huyện An Hoa, Hồ Nam

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

10

02 bộ máy nghiền bột Φ2.4*7.5m

226

Hồ Nam

Nhà máy xi măng Mã Lạc Khẩu (Ma Luo Kou), huyện An Hoa, Hồ Nam

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

10

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7.5m

01 bộ máy nghiền bột Φ2.4*9m227

Hồ Nam

Nhà máy xi măng huyện An Hoa

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m

10

Máy nghiền thô, Máy nghiền Clinker Φ2.2*7.5m mỗi loại 1 bộ

228

Hồ Nam

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Yên Sơn (Yan Shan), QUế Dương, Hồ Nam

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m20

01 bộ máy nghiền bột Φ3.2*13m

02 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7m229

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Nam Lĩnh (Nan Ling), huyện Gia Hòa, Hồ Nam

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*12m

20

230

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng huyện An Nhân, Sâm Châu

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6*13m

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m20

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7.5m

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7.5m231

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Long Hải (Long Hai), huyện An Nhân, Sâm Châu, Hồ Nam

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*12m

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4*12m20

232

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Kiều Dương (Qiao Yang), thành phố Hành Dương

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*12m

10

02 bộ máy nghiền bột Φ2.4*12m
233

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Kim Đỉnh (Jin Ding), Đô thị Thường Đức, Hồ Nam

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m

10

02 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7.5m

234

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Dương Sơn (Yang Shan), Hồng Thái, ĐỈnh Thành, Đô thị Thường Đức

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m

10

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7.5m

01 bộ máy nghiền bột Φ1.83*7m235

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Núi Thiên Cúng (Tian Gong), huyện Lễ

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

10

02 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7m

236

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Cam Khê (Gan Xi), huyện Lễ

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m

10

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*6.5m

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7m237

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Nhiệt Thị (Re Shi), huyện Đào Nguyên

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m

26.4

03 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7m

238

Hồ Nam

Công ty TNHH Hào Mại, huyện Đông An

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1*10.5m

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m20

04 bộ máy nghiền bột Φ2.2*6.5m

02 bộ máy nghiền bột Φ1.5*6.5m239

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Cao Trạch Nguyên (Gao Ze Yuan), huyện Giang Vĩnh

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6*12m

16

240

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Chim Ưng (Xiong Ying), thị trấn Thiều Quan, Quảng Đông

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.7*10m

14

241

Quảng Đông

Công ty TNHH công nghiệp xi măng Lộ Kiến (Lu Jian), thị trấn Thiều Quan

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

242

Quảng Đông

Công ty TNHH đầu tư vật liệu xây dựng xi măng Đồng Trí Phú (Tong Zhi Fu), thị xã Nam Hùng

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m20

243

Quảng Đông

Nhà máy xi măng Tam Lực (San Li), huyện Tân Phong

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.4*8.5m

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10.5m15

244

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Tân Thông Việt Hoa (Xin Tong Yue Hua), huyện Tân Phong

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

245

Quảng Đông

Nhà máy xi măng Thiều Nguyên (Shao Yuan), Hậu Công Độ (Hou Gong Du), Huyện tự trị dân tộc Dao Nhũ Nguyên

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

20

246

Quảng Đông

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Kim Hâm (Jin Xin), huyện Nhân Hóa (Nhà máy thứ 2 Công ty TNHH xi măng thị trấn Hà Sơn, huyện Nhân Hóa)

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

20

247

Quảng Đông

Công ty TNHH vật liệu xây dựng mới Hào Giang, Thiệu Quan (Nhà máy thứ 1 Công ty TNHH xi măng thị trấn Hà Sơn, huyện Nhân Hóa)

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

248

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Trường Hưng (Chang Xing), thị xã Lạc Xương

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*11m

20

249

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Liên Đạt (Lian Da), thị xã Lạc Xương

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

20

250

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Thịnh Tường (Sheng Xiang), Lâm Việt (Lin Yue), thị xã Lạc Xương (Công ty TNHH xi măng Việt Tường, thị xã Lạc Xương

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8*10m19

251

Quảng Đông

Công ty TNHH nhà máy xi măng thị xã Lạc Xương

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*11m

20

252

Quảng Đông

Nhà máy xi măng huyện Đại Bộ (Công ty TNHH xi măng Hồng Bảo (Hong Bao), Mai Châu)

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8*10m19

253

Quảng Đông

Công ty TNHH công nghiệp xi măng Vạn Niên, Dụ Hưng (Yu Xing), huyện Bình Viễn

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*10m

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.9*10m29

254

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Mai Thịnh (Mei Sheng), huyện Bình Viễn

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m


30

255

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Tam Giác Vàng, Mai Châu

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng 3.0*11m30

256

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Trường Thọ (Chagn Shou), Mai Giang, Mai Châu

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

30

257

Quảng Đông

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Văn Tháp (Wen Ta), huyện Tiêu Lĩnh

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

30

258

Quảng Đông

Nhà máy xi măng Phúc Lĩnh (Fu Ling), huyện Tiêu Lĩnh

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8*10m29

259

Quảng Đông

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Quân Uy (Jun Wei), huyện Ngũ Hoa

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

260

Quảng Đông

Nhà máy xi măng Trình Giang (Cheng Jiang), Mai Huyện

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

261

Quảng Đông

Nhà máy xi măng Thành Đông (Cheng Dong), Mai Huyện

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

262

Quảng Đông

Nhà máy xi măng Tống Khẩu (Song Kou), Mai Huyện

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

263

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Đại Bình (Da Ping), Mai Châu

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

264

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Gia Đỉnh (Jia Ding), Mai Huyện

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

30

265

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Đồng Bàn (Tong Pan), Mai Huyện

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

266

Quảng Đông

Nhà máy xi măng Long Văn (Long Wen), Mai Huyện

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

267

Quảng Đông

Công ty TNHH nhà máy xi măng Kiến Thiết (Jian She), Mai Châu

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

30

268

Quảng Đông

nhà máy xi măng Thạch Phiến (Shi Shan), Mai Huyện

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

20

269

Quảng Đông

nhà máy xi măng Đào Nghiêu (Tao Yao), Mai Huyện

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

20

270

Quảng Đông

nhà máy xi măng Tống Khẩu (Song Kou), thành phố Sán Đầu

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

30

271

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Vĩnh Niên (Yong Nian), Mai Châu

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.86*10m

27

272

Quảng Đông

Nhà máy xi măng Hàn Giang (Han Jiang), Mai Châu

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

20

273

Quảng Đông

Nhà máy xi măng Tề Xương (Qi Chang), Hưng Ninh, Mai Châu

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

274

Quảng Đông

Nhà máy xi măng Hưng nghiệp (Xing Ye), Hưng Ninh

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

275

Quảng Đông

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Cảng Thái (Gang Tai), Hưng Ninh

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

276

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Đông Nam, Mai Huyện

04 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

40

277

Quảng Đông

Nhà máy xi măng số 1, Bạch Độ (Bai Du), Mai Huyện

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

30

278

Quảng Đông

Công ty TNHH xi măng Hoa Sơn, Mai Châu

: upload -> 8552
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
8552 -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh bắc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
8552 -> CHƯƠng trình hành đỘng thực hiện Kế hoạch số 40-kh/tu của Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 06-kl/tw của Ban Bí thư (Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa
8552 -> Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 40-kh/tu ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương