Danh sách doanh nghiệp có CÔng nghệ SẢn xuất lạc hậu trung quốc loại bỏ (ĐỢT 2)tải về 1.88 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích1.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Nhà máy xi măng Tín Phong, Giang Tây

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

12

150

Giang Tây

Công ty TNHH xi măng Phong Cố (Feng Gu), Tín Phong


01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1*11m

12

151

Giang Tây

Nhà máy xi măng Đại Kiều (Da Qiao), huyện Tín Phong

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1*11m

12

152

Giang Tây

Nhà máy xi măng Bảo Sơn (Bao Shan), Công ty TNHH công nghiệp Wolfram, Đặng Bình, Giang Tây

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

8.8

153

Giang Tây

Công ty TNHH xi măng KIến Thành (Jian Cheng), huyện Toàn Nam

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

10

154

Giang Tây

Công ty TNHH quản lý tài sản Bàn Cổ Sơn, Giang Tây

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

8.8

155

Giang Tây

Công ty TNHH xi măng Hội Xương Sơn, Cám Châu

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11.0m

10

156

Giang Tây

Nhà máy xi măng Kim Long (jin Long), Cám Châu

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4*11m

12.8

157

Giang Tây

Công ty TNHH xi măng Bảo Sơn (Bao Shan), thị xã Thụy Kim

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

20

158

Giang Tây

Công ty TNHH xi măng Võ Cát (Wu Ji), huyện Cát Thủy

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

12

159

Giang Tây

Công ty TNHH xi măng Vạn Minh (Wan Ming), huyện Vạn An

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

10

160

Giang Tây

Công ty TNHH xi măng Thịnh Nguyên (Sheng Yuan), Nghi Xuân, Giang Tây

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6*11m

15

161

Giang Tây

Công ty TNHH xi măng Hoa Hạ (Hua Xia), Giang Tây

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3*12m

12

162

Giang Tây

Công ty TNHH vật liệu xây dựng mới thị trấn Chương Thụ, Xuân Nghi

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3*12m

12

163

Giang Tây

Công ty TNHH xi măng Đại Quan Lầu (Da Guan Lou), thị trấn Cao An

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

10

164

Giang Tây

Công ty TNHH tập đoàn vật liệu xây dựng đặc chủng Thụy Châu, Giang Tây

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

10

165

Giang Tây

Công ty TNHH xi măng Minh Sinh (Ming Sheng), Giang Tây

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

12

166

Sơn Đông

Công ty TNHH tập đoàn sắt đá Sơn Đông

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*11m

36

167

Sơn Đông

Nhà máy xi măng số 3, thành phố Nhật Chiếu

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

12

168

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Thành Dương (Cheng Yang), huyện Cử

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m,

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m46

169

Sơn Đông

Công ty TNHH CP XM Thuận Hưng Sơn Đông chi nhánh Đào Trang (TaoZhuang)

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3*11m

20

170

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Lựu Viên (Liu Yuan), Sơn Đông

05 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*11m

50

171

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Thanh Vọng (Sheng Wang), thành phố Tảo Trang

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

20

172

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Thạch Lựu Viên, Sơn Đông

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4*11m

20

173

Sơn Đông

Công ty TNHH sản xuất xi măng Lỗ Vương (Lu Wang), thành phố Tảo Trang

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

20

174

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Thập Lí TUyền (Shi Li Quan), thành phố Tảo Trang

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*10m

20

175

Sơn Đông

Công ty TNHH tập đoàn Tuyền Đầu

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m,

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*11m20

176

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Lôi Minh (Lei Ming), thành phố Tảo Trang

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*12m

20

177

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Anh Thành (An Cheng), thành phố Tảo Trang

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*12m

30

178

Sơn Đông

Nhà máy xi măng Lư Sơn (Lu Shan), thành phố Tảo Trang

04 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

40

179

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

24

180

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Kim Hồ (Jin Hu), Sơn Đông


03 lò nung trục đứng Φ3*11m

30

181

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Đồng Tượng (Tong Xiang), huyện Nghi Nam

04 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4*12m

56

182

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Khánh Vân Sơn, Lâm Nghi

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

8

183

Sơn Đông

Nhà máy xi măng số 2 huyện Nghi Thủy

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m,

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m40

184

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng màu Vân Hạc (Yun He), huyện Truy Bác

01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ1.6*39m,

01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ1.9*39m4

185

Sơn Đông

Công ty TNHH nhà máy xi măng số 4, thành phố Lai Dương

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*13m

10

186

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Hằng Nhật (Heng Ri), thị xã An Khâu

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*11m

10

187

Sơn Đông

Công ty TNHH vật liệ xây dựng Lỗ Nguyên (lu Yuan), thành phố Duy Phường

03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ4*8.5m

30

188

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Đào Hương (Tao Xiang), thị xã Phì Thành

02 lò nung trục đứng Φ3*11m

21

189

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Phù Thụy Đạt (Fu Rui Da), thị xã Phì Thành

02 lò nung trục đứng Φ3*11m

20

190

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Liên Vân (Lian Yun), quận Lai Vu

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*11m

24

191

Sơn Đông

Công ty TNHH xi măng Lỗ Năng (Lu Neng), Sơn Đông

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

24

192

Sơn Đông

Nhà máy xi măng giao thong, Sơn Đông

01 lò nung trục đứng Φ3*11m

20

193

Hà Nam

Công ty TNHH xi măng Lạc Dương

01 dây chuyền sản xuất lò nung quay Φ3.6*74m

25

194

Hà Nam

Công ty TNHH xi măng Kim Đăng (Xin Deng), thành phố Tân Hương

01 dây chuyền sản xuất lò nung quay Φ3.5/3.0*45m

30

195

Hà Nam

Công ty TNHH cổ phần xi măng Nam Dương

01 dây chuyền sản xuất lò nung quay phương pháp ướt thế hệ mới Φ3.0/2.4*40m

15

196

Hà Nam

Công ty TNHH xi măng Dự Nam (Yu Nan), Hà Nam

01 dây chuyền sản xuất lò nung quay Φ3*48m,

01 máy nghiền than Φ2.2*4.4m24

197

Hà Nam

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thái Hành (Tai Hang), thị trấn Tế Nguyên

01 dây chuyền sản xuất lò nung quay Φ3.2*48m

20

198

Hà Nam

Công ty TNHH xi măng Thái Hành (Tai Hang), thị trấn Tế Nguyên

01 dây chuyền sản xuất clinker lò quay phương pháp khô thế hệ mới Φ3.2*52m,

01 máy nghiền Φ2.2*4.4m10

199

Hồ Bắc

Công ty TNHH cổ phần xi măng Kinh Công (Jing Gong), Hồ Bắc

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*12m

24

02 bộ máy nghiền bột Φ2.2*6.5m

20

200

Hồ Bắc

Nhà máy xi măng Tân Sinh, Kinh Sơn, Hồ Bắc

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m

24

01 máy nghiền thô Φ3.5*6m

201

Hồ Bắc

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Ngũ Hoa (Wu Hua), Thiên Môn

02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0*10m

20

02 bộ máy nghiền bột Φ1.83*7m

202

Hồ Nam

Nhà máy xi măng Lộ Thủy (Lu Shui), huyện Trà Lăng

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*9m

10

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7.5m,

01 bộ máy nghiền bột Φ2.4*10m203

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Vân Dương, thành phố Chu Châu

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*9m,

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*11m20

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7m,

01 bộ máy nghiền bột Φ2.4*13m204

Hồ Nam

Công ty TNHH sản xuất xi măng Tương Thái (Xiang Tai), Chu Châu

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*13m,

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m20

205

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Mai Thành (Mei Cheng), huyện Du

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3*11.5m,

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8*10m21.8

206

Hồ Nam

Nhà máy xi măng Loan Phong (Luan Feng), huyện Du

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.5*11m,

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m25

207

Hồ Nam

Nhà máy xi măng Hoàng Kim Đường, huyện Du

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2*10m

12

208

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Động ĐÌnh (Dong Ting), Nhạc Dương

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m trở lên

8.8

01 bộ máy nghiền bột clinker Φ2.2*7m,

01 bộ máy nghiền thô Φ2.2*7m


209

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Lợi Hằng (Li Heng), thị trấn Lâu Để

01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ3.2*48m

15

210

Hồ Nam

Công ty TNHH sản xuất xi măng Lâu Tinh (Lau Xing), thị trấn Lâu Để

01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ3.2*48m

15

211

Hồ Nam

Nhà máy xi măng núi thiếc, thị xã Lãnh Thủy Giang

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*11m

10

03 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7m

212

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Triết Bồ (Zhe Pu), huyện Tân Hoảng

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3*12m,

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m20

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7m,

01 bộ máy nghiền bột Φ1.83*7m213

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Kim Hồng (Jin Hong), huyện Tĩnh Châu

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*10m,

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3*9.5m20

02 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7m

214

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Long Thành (Long Cheng), Huyện tự trị dân tộc Động Thông Đạo

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3*11m

10

01 bộ máy nghiền bột Φ2.4*13m,

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7m,

01 bộ máy nghiền bột Φ1.83*7m


215

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Long Thành (Long Cheng), huyện Thiệu Đông

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6*11m

16

01 bộ máy nghiền bột Φ2.2*7.5m,

01 bộ máy nghiền bột Φ2.4*12m,216

Hồ Nam

Công ty TNHH xi măng Loan Phong (Loan Feng), huyện Thiệu Đông

01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6*12m

16


: upload -> 8552
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
8552 -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh bắc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
8552 -> CHƯƠng trình hành đỘng thực hiện Kế hoạch số 40-kh/tu của Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 06-kl/tw của Ban Bí thư (Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa
8552 -> Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 40-kh/tu ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương