Danh sách doanh nghiệp có CÔng nghệ SẢn xuất lạc hậu trung quốc loại bỏ (ĐỢT 2)


DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC LUYỆN CHÌ (GỒM CHÌ TÁI CHẾ)tải về 1.88 Mb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích1.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC LUYỆN CHÌ (GỒM CHÌ TÁI CHẾ)

STT

Tỉnh/Thành phố

Tên doanh nghiệp

Loại hình và số lượng dây chuyền (thiết bị) lạc hậu

Công suất (Vạn tấn)

1

Hà Bắc

Công ty TNHH sản phẩm kim loại Ngân Phong (Yin Feng), huyện Ngụy

02 máy thiêu kết 49m², 02 lò cao 2

2.6

2

Triết Giang

Công ty TNHH kim loại màu Giang Nam (jiang Nan), Triết Giang

08 lò luyện 30 tấn

1

3

Sơn Đông

Công ty TNHH kim loại Zhen Yan, thành phố Lâm Nghi

03 lò phản xạ 21

4.5

4

Sơn Đông

Công ty TNHH tập đoàn ngành chì Lợi Thăng (Li Sheng), Sơn Đông

04 lò nung phản xạ 15

2

5

Hồ Bắc

Công ty TNHH kim loại màu Đồng Hâm (Tong Xin), Hồ Bắc

01 lò cao 2m², 02 lò luyện 20 tấn

1

6

Hồ Bắc

Công ty TNHH cổ phần luyện kim Kim Tường (Jin Xiang), Hồ Bắc

01 dây chuyền luyện chì, trong đó bao gồm: 01 lò phản xạ 10m², 01 lò phản xạ 7m², 01 lò phản xạ 5m², 01 máy nghiền MA31SS, 01 lò luyện 21 m³, 03 lò luyện 1.5 m³, 03 lò luyện 3.0 m³, 04 lò luyện 6.0 m³

10

7

Hồ Nam

Công ty TNHH cổ phần tập đoàn luyện Chu Châu

01 lò cao 8.65m², 01 máy thiêu kết 60m² rộng 2.5m, dài 36.24m, 01 dây chuyền sản xuất axit sulfuric của WSA 6.8 vạn tấn/năm

10

8

Hồ Nam

Công ty TNHH ngành chì tập đoàn Kinh Sĩ (Jing Shi), Hồ Nam

01 máy thiêu kết 60m², 01 máy thiêu kết 80m², 01 hệ thống xử lý khí thải axit đồng bộ

1.5

9

Hồ Nam

Công ty TNHH kim loại màu Xương Thái (Chang Tai), Chu Châu

14 máy thiêu kết 12m², 01 hệ thống xử lý khí thải axit đồng bộ

3

10

Hồ Nam

Công ty TNHH sử dụng kim loại màu tái chế tổng hợp Bác Hâm (Bo Xin), Hồ Nam

4 máy thiêu kết 12m², 01 hệ thống xử lý khí thải axit đồng bộ

3

11

Hồ Nam

Nhà máy luyện Long Phong (Long Feng), huyện Song Phong

1 máy thiêu kết 49m² bao gồm: hệ thống thu bụi khí thải và axit, 01 lò cao 1.5m² (bao gồm hệ thống thu bụi), 03 lò phạn xạ 50 tấn (bao gồm hệ thống thu bụi)

1

12

Hồ Nam

Công ty TNHH sử dụng kim loại màu tái chế tổng hợp Gia Thịnh (Jia Sheng), Vĩnh Hưng

02 lò cao 1m², 01 lò luyện 8m², 112 khe điện phân, 01 tháp phun thiết bị hấp thu axit đơn giản đường kính 3m

1.2

13

Hồ Nam

Công ty TNHH ngành Bitmut Đại bàng đỏ, huyện Vĩnh Hưng

01 lò cao 1.5m², 01 lò luyện 11, 129 khe điện phân chì, 01 tháp phun thiết bị hấp thu axit đơn giản đường kính 1.1m

1.5

14

Hồ Nam

Công ty TNHH kim loại màu Quốc QUần Tiên (Guo Qun Xian), huyện Vĩnh Hưng

01 lò phản xạ 6m², 01 lò cao 1.2m², 01 máy điện phân 60A, 180 khe điện phân chì, 01 tháp phun thiết bị hấp thu axit đơn giản đường kính 2.5m

1.3

15

Hồ Nam

Công ty TNHH ngành Bạc Trăn Hâm (Zhen Xin), huyện An Nhân

03 nồi thiêu kết 6 tấn, 30 khe điện phân1.2*2.4, 02 nồi thiêu kết 30 tấn, 01 bộ thu khí thải và axit đồng bộ, 01 lò cao 1m², 01 máy thiêu kết 13m²,

1.3

16

Hồ Nam

Công ty TNHH sử dụng vật liệu phế thải tổng hợp Tinh Hỏa (Xing Huo), huyện An Nhân

07 nồi thiêu kết 6 tấn, 01 bộ thu khí thải và axit đồng bộ, 01 lò cao 1.2m², 01 lò cao 2m², 01 lò phản xạ 48m²,

1.3

17

Hồ Nam

Công ty TNHH tái chế phế liệu kim loại Hoa Hâm (Hua XIn), huyện An Nhân

06 nồi thiêu kết 6 tấn, 65 khe điện giải 5*0.8m , 01 bộ thu khí thải và axit đồng bộ, 01 lò cao 1.5m², 01 lò phản xạ 3.5m²,

1.5

18

Hồ Nam

Công ty TNHH kim loại Đấu Quý (Dou Gui), huyện An Nhân

03 nồi thiêu kết 10 tấn, 01 bộ thu khí thải và axit đồng bộ, 01 lò cao 2m², 01 lò phản xạ 15m²,

1

19

Hồ Nam

Công ty TNHH tái chế phế liệu kim loại Xương Thịnh (Chang Sheng), huyện An Nhân

10 nồi thiêu kết 5 tấn, 01 bộ thu khí thải và axit đồng bộ, 02 lò cao 1.5

2.6

20

Hồ Nam

Công ty TNHH cổ phần kim loại màu Thiên Nguyên (Tian Yuan), Hành Dương

01 lò cao 1.2m², 01 lò cao 1.5m², 01 lò luyện 7.4 m³, 02 máy làm nguội axit loãng 100m², 02 tháp hấp thụ Ф 3.5m, 02 bể hấp thụ axit Ф2.4*2.2, 02, 02 máy lọc bụi tĩnh điện ướt loại 300 ống lọc, 01 máy khử bụi tĩnh điện 3 trường 40 m³

3.5

21

Hồ Nam

Công ty TNHH ngành chì Đỉnh Lực (Ding Li), Hành Dương

12 đĩa thiêu kết 25m², 01 lò cao 1.3m², 01 lò cao 2.7m², 01 bộ sản xuất Axit sulfuric đồng bộ 5 tấn/năm, 01 lò hơi tầng sôi 12m², 01 bộ hệ thống lọc bụi túi vải.

2

22

Hồ Nam

Công ty TNHH luyện kim Trung Nam (Zhong Nan), Hành Đông

1máy thiêu kết 72m², 02 lò cao 2m²; 01 bộ hệ thống khôi phục khử lưu huỳnh phương pháp ướt, 01 tháp khử lưu huỳnh 2.6*6m; 01 bộ hệ thống lọc bụi xung mạch kiểu túi vải, thể tích lọc bụi 2600

3

23

Hồ Nam

Công ty TNHH kim loại màu Xuân Xương (Chun Chang), Hồ Nam

1máy thiêu kết 85m², 02 máy quạt gió 2 m²; tháp khử lưu huỳnh 2.6*2m; 01 bộ hệ thống lọc bụi xung mạch kiểu túi vải

3

24

Hồ Nam

Nhà máy kim loại Thuận Phong (Shun Feng), huyện Kỳ Đông

01 lò luyện 10 m³, 02 lò cao 1.2 m²; 01 bộ hệ thống khử lưu huỳnh GYC, 01 bộ hệ thống lọc bụi lò cao, bao gồm thiết bị: tháp lọc, tháp khử lưu huỳnh, máy lọc bụi tĩnh điện ướt, tháp hấp thụ, lọc bụi tĩnh điện…

2.5

25

Hồ Nam

Công ty TNHH kim loại màu Thái Hâm (Tai Xin), Lỗi Dương

1máy thiêu kết 60m², 01 lò cao1. 2 m², 01 lò cao 0.8 m², 01 bộ thiết bị xử lý axit khí luyện kẽm, 02 bộ lọc bụi xung mạch

1.5

26

Hồ Nam

Công ty TNHH tái chế kim loại màu Thành Tống (Cheng Song), Lỗi Dương

1máy thiêu kết 49m², 01 lò cao1. 2 m², 01 lò luyện (lò cao) 40 m³, 02 hệ thống khôi phục khử lưu huỳnh bằng nước kiềm, 02 tháp khử lưu huỳnh; 02 bộ lọc bụi xung mạch, 02 lọc bụi dạng túi vải, thể tích lọc bụi 1800

3

27

Quảng Tây

Công ty TNHH luyện Quảng Điền (Guang Tian), QUảng Tây

160 đĩa thiêu kết 1.5m², 01 lò cao 1.2m², 02 lò phản xạ 20 m², 01 lò phản xạ 10 m², 02 lò phản xạ 2 m², 01 lò hơi tầng sôi 4.5 m², 02 lò 5 m², 03 lò Lò oxy hóa Antimon (tổng 12 lò), 180 khe điện phân chì; 05 ống khói (1 ống 60m, 1 ống 45m, 1 ống 30m, 2 ống 15m); thiết bị đầy đủ xưởng amoni sulfit bảo vệ môi trường luyện chì antimony; thiết bị lọc bụi đầy đủ và máy lạnh bề mặt ống khói

1.2

28

Quảng Tây

Công ty TNHH công nghiệp luyện kim Nam Tinh (Nan Xing), Nam Đan

120 đĩa thiêu kết 1.5m², 01 lò cao 2m², 02 lò phản xạ 20 m², 02 lò phản xạ thổi luyện 25 m², 01 lò hơi tầng sôi 8m², 120 khe điện phân chì; 02 ống khói (1 ống 60m, 1 ống 30m), thiết bị đầy đủ xưởng amoni sulfit bảo vệ môi trường luyện chì antimony; thiết bị lọc bụi đầy đủ và máy lạnh bề mặt ống khói

1.2

29

Thiểm Tây

Công ty TNHH ngành kẽm, Thiển Tây

03 máy đúc chì 2.5 vạn tấn, 03 nồi nung chì, 90 khe điện phân, 02 quạt xả chì, 02 máy lọc bụi, hệ thống sản xuất Axit sulfuric 2 vạn tấn

2.5

30

Thanh Hải

Công ty TNHH Duyên Nguyên (Yuan Yuan), thành phố Golmud

01 máy thiêu kết 70m², 01 lò cao 8m²

6

: upload -> 8552
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
8552 -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh bắc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
8552 -> CHƯƠng trình hành đỘng thực hiện Kế hoạch số 40-kh/tu của Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 06-kl/tw của Ban Bí thư (Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa
8552 -> Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 40-kh/tu ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương