Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠI ĐÀi loan đƯỢc cho thôi quốc tịch việt namtải về 1.19 Mb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Kèm theo Quyết định số 206/QĐ-CTN ngày 20 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ

-----------------------------------------------------------


Tăng Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 09/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 58, ngõ 75, phố Trung Lộ, khóm 007, phường Bắc Lộ, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa
Giới tính: NữHà Thị Quế, sinh ngày 14/9/1983 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 267, đoạn 5, đường Phụng Cương, khóm 002, phường Sùng Nghĩa, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc
Giới tính: NữLê Thị Lời, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 7, ngõ 329, đoạn 1, Đại viên, khóm 016, phường Đài Tử, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng
Giới tính: NữNguyễn Thị Thảo, sinh ngày 20/11/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 77, đoạn 1, đường Trung Sơn Tây, khóm 008, thôn Hậu Hồ, xã Tân Trúc, huyện Đào Viên
Giới tính: NữNguyễn Tường Vi, sinh ngày 10/10/1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 212, đường Thông An, khóm 009, thôn Trí Kim, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng
Giới tính: NữVõ Thị Thu Hồng, sinh ngày 25/8/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 177, đoạn 1, đường Di An, khóm 028, phường An Khánh, khu An Nam, thành phố Đài Nam
Giới tính: NữPhùng Thị Ngọc Đức, sinh ngày 09/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9/1, ngõ 702, đoạn 1, đường An Trung, khóm 013, phường Phụng Phụng, khu An Nam, thành phố Đài Nam
Giới tính: NữNguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 30/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 14/4, số 177, phố Lan Tỉnh, khóm 016, phường Qua Câu, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: NữNguyễn Thị Tươi, sinh ngày 14/9/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 20, ngõ Điền Trung Ương, khóm 001, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa
Giới tính: NữLê Thị Kim Huệ, sinh ngày 22/8/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6, đường Trung Châu, khóm 021, phường Quang Hoa, thị trấn Hồ Châu, huyện Bình Đông
Giới tính: NữLý Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 04/8/1976 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 102, phố Quân Phúc, khóm 005, phường Quân Lâm, thị trấn Mỹ Nùng, huyện Cao Hùng
Giới tính: NữNguyễn Thị Minh Hiếu, sinh ngày 13/4/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 98/3, phố Hồ Lư Đôn 3, khóm 020, phường Tây Nam, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung
Giới tính: NữTrần Thị Thùy Linh, sinh ngày 02/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 644, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 001, phường Trung Sơn, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa
Giới tính: NữNguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 07/4/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 31, Đại Thô Khang, khóm 007, thôn Thượng Đức, xã Bình Lâm, huyện Đài Bắc
Giới tính: NữLê Thị Quyên, sinh ngày 10/9/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 156/1, đường Kỳ Nam 3, khóm 012, phường Nam Thắng, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng
Giới tính: NữNgô Kim Sa, sinh ngày 28/02/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 250, đoạn 3, đường Viên Tập, khóm 012, thôn Kiều Đầu, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa
Giới tính: NữNguyễn Kim Linh, sinh ngày 08/5/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 43, ngõ Tân Hưng, khóm 008, thôn Tân Thọ, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa
Giới tính: NữLê Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 12/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 191, đường Phụng Bắc, khóm 011, phường Phụng Lâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng
Giới tính: NữHuỳnh Thị Cẩm Vân, sinh ngày 07/3/1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: số 222, đoạn 3, đường Đại Quan, khóm 028, phường Đôn Luân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc
Giới tính: NữLê Thanh Tân, 09/6/1980, Tây Ninh, Lầu 6, số 16, hẻm 110, ngõ 112, đường Cơ Kim Nhất, khóm 015, phường Hưng Liêu, khu An Lạc, thành phố Cơ Long


Giới tính: NữHà Thị Bé Bảy, sinh năm 1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3/1, hẻm 1, ngõ 6, phố Thúy Hoa, khóm 009, phường Chấn Hưng, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc
Giới tính: NữHuỳnh Thị Tú Trinh, sinh ngày 01/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 47, ngõ 82, đường Thụy Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng
Giới tính: NữVũ Thị Mền, sinh ngày 05/01/1981, Hải Dương, Số 80, đường Viên Thành, khóm 045, phường Quá Bì, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng


Giới tính: NữQuách Như Trinh, sinh ngày 01/9/1962 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 67, đường Bảo Nghi, khóm 014, phường Mộc Tân, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc
Giới tính: NữNguyễn Thị Kim Giao, sinh ngày 01/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, Điền Liêu, khóm 009, thôn Hòa Bình, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: NữLê Thị Hà Phương, sinh ngày 03/8/1976 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 315, đường Phúc Hưng, khóm 016, phường Dân Vinh, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam
Giới tính: NữVõ Thị Phương, sinh ngày 10/02/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 13/3, ngõ Phong Lâm Nhất, khóm 002, thôn Phong Lâm, xã Sư Tử, huyện Bình Đông
Giới tính: NữLưu Thị Yến, sinh ngày 01/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, đường Quảng Thanh, khóm 001, phường Quảng Phúc, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng
Giới tính: NữNguyễn Thị Cẩm Tình, sinh ngày 08/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 241, đoạn 1, đường Thụy Khê, khóm 007, phường Thụy Khê, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên
Giới tính: NữPhạm Thị Liên, sinh ngày 10/5/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 56/3, ngõ 163, đường Quang Minh, khóm 022, thôn Lê Kha, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng
Giới tính: NữHuỳnh Ngọc Mai, sinh ngày 15/6/1967 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 0Số 96, đường Trung Hiếu, khóm 017, thôn Phúc Hưng, xã Xa Thành, huyện Bình Đông
Giới tính: NữVõ Thị Bích Loan, sinh ngày 18/3/1969 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 39, đường Gia Hưng, khóm 005, thôn Gia Hưng, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông
Giới tính: NữHuỳnh Thị Hiến, sinh ngày 19/5/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 12, số 93, phố Tân Phong, khóm 003, phường Lục Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng
Giới tính: NữVõ Lệ Thủy, sinh ngày 16/6/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 373, đoạn 4, đường Trung Thanh, khóm 017, thôn Lục Bảo, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung
Giới tính: NữTrương Thị Út Em, sinh ngày 12/6/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 36, phố Đức Duy, khóm 010, thôn Giáp Thân, xã Ôn Phong, huyện Đài Trung
Giới tính: NữTrần Thị Huyền, sinh ngày 02/9/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 16/5, ngõ Phúc Hưng, khóm 016, thôn Phúc Quy, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu
Giới tính: NữNguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 25/3/1976 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 4, ngõ 155, đoạn 1, đường Tùng Nhân, khóm 002, phường Bát Tiên, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc
Giới tính: NữLê Thị Thúy Lan, sinh ngày 05/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4/3, hẻm 1, ngõ 2, phố Mẫn Bình Nhị, khóm 016, phường Khê Châu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc
Giới tính: NữNguyễn Thị Đào, sinh ngày 26/01/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 25 Võ Để Đàm, khóm 016, thôn Đường Hưng, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: NữPhan Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 16/10/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 52/2, phố Kiến Phong, khóm 014, phường Trung Hòa, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc
Giới tính: NữNguyễn Kiều Oanh, sinh ngày 18/8/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 186, phố Hảo Lai Nhất, khóm 003, phường Lập Nhân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Bắc
Giới tính: NữNguyễn Thị Thơm, sinh ngày 25/3/1973 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 87 Khẩu Trang, khóm 016, phường Hữu Thụ, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữLê Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 09/8/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 14/1 Quá Khanh, khóm 016, thôn Long Sơn, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: NữLưu Thị Cúc, sinh ngày 06/4/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 7/3, hẻm 45, ngõ 84, phố Mãn Bình, khóm 005, phường Khê Châu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc
Giới tính: NữBùi Thị Thái, sinh ngày 06/11/1970 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 13, đường Bình Hòa Nhị, khóm 008, thôn Tú Sơn, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung
Giới tính: NữNgô Thị Long, sinh ngày 24/4/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 63 An Bắc, khóm 001, thôn Luân Tử, xã Nguyễn Trường, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữNguyễn Thị Kim Loan, 14/03/1982, An Giang, Lầu 4, số 10, hẻm 6, ngõ 59, phố Thụy An, khóm 007, phường Cảng Vĩ, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc


Giới tính: NữNguyễn Thị Khương, sinh ngày 08/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: số 46, ngõ Đỉnh Khảm, khóm 005, thôn Đôn Hậu, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa
Giới tính: NữNguyễn Thị Cẩm, sinh ngày 15/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, hẻm 2, ngõ 182, phố Đông Thành, khóm 022, phường Hổ Vĩ, khu Đông, thành phố Đài Nam
Giới tính: NữTống Thị Huyền Trang, sinh ngày 20/8/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 122, đường Đồng Trúc, khóm 009, thôn Nguyệt Mỹ, xã Sam Lâm, huyện Cao Hùng
Giới tính: NữPhạm Ngọc Nhung, sinh ngày 15/3/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, đường Trung Tứ, khóm 006, phường Trung Tứ, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa
Giới tính: NữĐỗ Thị Kim Thanh, sinh ngày 21/12/1976 tại Long An

Hiện trú tại: Số 174/5, đường Quang Phục, khóm 007, thôn Trúc Lâm, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu
Giới tính: NữNguyễn Thị Trang, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, phố Quốc Viên Nhất, khóm 023, thôn Lăng Đỉnh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên
Giới tính: NữLư Hoàng Ngọc Phượng, sinh ngày 12/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18/4, ngõ 10, đường Trung Chính Đông, khóm 007, thôn Đại Viên, xã Đại Viên, huyện Đào Viên
Giới tính: NữĐặng Thị Thảo, sinh ngày 25/11/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 163, đường Kiến Quốc, khóm 011, phường Trung Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa
Giới tính: NữTiêu Thị Ái Lâm, sinh ngày 01/3/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Hưng Nông, khóm 002, thôn Lộc Cốc, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: NữNguyễn Thị Kiều Quanh, sinh ngày 02/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 76/9, đường Tự Cường, khóm 031, phường Trung Sơn, huyện Nam Đầu
Giới tính: NữLê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 30/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 356, đoạn 2, đường Trần Nam , khóm 018, phường Bắc Nghi, thị trấn Cát Lục, huyện Đài Trung
Giới tính: NữVăn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 15/4/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 301 Tân Xã, khóm 013, phường Tân Phong, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữĐỗ Thị Trinh, sinh ngày 10/10/1969 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 218 Phong Vinh, khóm 016, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữPhan Thị Tuyết Mai, sinh ngày 17/12/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 261, đường Quang Minh Tây, khóm 016, phường Chính Hưng, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữNguyễn Thị Lan, sinh ngày 23/5/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 116, đường Tân Trang, khóm 015, phường Văn Minh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc
Giới tính: NữTrương Thị Kim Loan, sinh ngày 02/7/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 4, ngõ 39, phố Quốc Thái, khóm 011, phường Phúc Lộc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc
Giới tính: NữPhan Thị Hồng Đào, sinh ngày 19/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 21, đường Cảng Thỗ Tam, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng
Giới tính: NữTrần Thị Phương Dung, sinh ngày 09/01/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 41, phố Thoại Thái, khóm 021, phường Thoại Xương, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng
Giới tính: NữNguyễn Thị Kim Trang, sinh ngày 13/02/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 61, đường Đại Hưng, khóm 009, thôn Đại Tử, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm
Giới tính: NữLương Thanh Thủy, sinh ngày 10/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 157, đường Chính Nghĩa Nhất, khóm 030, thôn Hồ Nội, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng
Giới tính: NữDương Thị Bích Ngọc, sinh ngày 07/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/1, hẻm 14, ngõ 393, đường Nguyên Thông, khóm 01, phường Cẩm Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ

: Documents -> Quoctich -> ThoiQT
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương