Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hòa liên bang đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 28.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích28.77 Kb.
DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-CTN ngày 20 tháng 9 năm 2011

của Chủ tịch nước)

--------------------------------------------
Lê Thị Phương Lan, sinh ngày 18/7/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gellert Str.130, 28201 Bremen
Giới tính: NữNguyễn Minh Quang, sinh ngày 30/9/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf Leon Hard Str.5, Berlin 12679
Giới tính: NamNguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 25/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf Leon Hard Str.5, Berlin 12679
Giới tính: NữNguyễn Thùy Tiên, sinh ngày 23/8/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Von-Eltz Str.4, 30938 Burgwedel
Giới tính: NữTrần Hoàng Anh Kenny, sinh ngày 04/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Pillnitzer Str.13, 01069 Dresden, BDR
Giới tính: NamTrần Hoàng Duy Henry, sinh ngày 18/3/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Pillnitzer Str.13, 01069 Dresden, BDR
Giới tính: NamVũ Minh Phượng, sinh ngày 15/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str.13, 38226 Salzgitter
Giới tính: NữPhạm Trang Thiên Hương, sinh ngày 16/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hochstadter Weg 6, 80997 Munchen
Giới tính: Nữ+
Phạm Thu Trang, sinh ngày 22/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Badenstedter Str.15, 30449 Hannover
Giới tính: NữPhạm Hoàng Tùng, sinh ngày 19/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Badenstedter Str.15, 30449 Hannover
Giới tính: NamNguyễn Đình Ngọc, sinh ngày 19/10/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Strindberg Str.13, 18106 Rostock Deutschland
Giới tính: NamNguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày 12/8/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Strindberg Str.13, 18106 Rostock Deutschland
Giới tính: NữNguyễn Thị Phương Mai, sinh ngày 05/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Strindberg Str.13, 18106 Rostock Deutschland
Giới tính: NữBùi Hoàng Việt, sinh ngày 13/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Schul Str.6, 31592 Stolzenau
Giới tính: NamBùi Hoàng Anh, sinh ngày 29/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schul Str.6, 31592 Stolzenau
Giới tính: NamVũ Phương Hoài, sinh ngày 20/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Otto Lilienthal Str.16, 17036 Neubrandenburg
Giới tính: NữNgô Quỳnh Hương, sinh ngày 14/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: August Bebel Str.10, 09669 Frankenberg
Giới tính: NữNgô Phương Thảo, sinh ngày 01/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: August Bebel Str.10, 09669 Frankenberg
Giới tính: NữNgô Tiến Huy, sinh ngày 13/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: August Bebel Str.10, 09669 Frankenberg
Giới tính: NamVũ Như Vân, sinh ngày 30/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Irkutsker Str.21, 09119 Chemnits, BRD
Giới tính: NữVũ Minh Thành, sinh ngày 02/6/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Irkutsker Str.21, 09119 Chemnits, BRD
Giới tính: NamNguyễn Hải Mi, sinh ngày 22/3/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Olga Str.72, 70182 Stuttgart
Giới tính: NữDương Ngọc Bích, sinh ngày 20/10/1966 tại Tp.Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Reinsburg Str.144, 70197 Stuttgart
Giới tính: NữNgô Quỳnh Anh, sinh ngày 23/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Heem Str.38, 27793 Wildes Hausen
Giới tính: NữĐào Thị Quỳnh Nhi, sinh ngày 13/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Sterzings Str.10, 90461 Nurnberg
Giới tính: NữĐào Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 02/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Sterzings Str.10, 90461 Nurnberg
Giới tính: NữNguyễn Thị Minh Hằng, sinh ngày 24/8/1971 tại An Giang

Hiện trú tại: Jenfelder Str.160, 22045 Hamburg
Giới tính: NữNguyễn Nam Thắng, sinh ngày 27/12/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brunner Weg 11, 91227 Leinburg
Giới tính: NamPhan Hồng Hạnh, sinh ngày 20/9/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brunner Weg 11, 91227 Leinburg
Giới tính: NữNguyễn Hà Mi, sinh ngày 17/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Brunner Weg 11, 91227 Leinburg
Giới tính: NữNguyễn Trường Minh, sinh ngày 24/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Brunner Weg 11, 91227 Leinburg
Giới tính: NamĐặng Hoàng Anh, sinh ngày 25/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Pfalzburger Str.90, 28207 Bremen
Giới tính: Nam

: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương