Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 5.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích5.89 Kb.DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết số 1399/QĐ-CTN ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch nước)

Đinh Anh Tuấn, sinh ngày 19/5/1968 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Eislebenerstr. 20, 09126 Chemnit

Giới tính: Nam


Đinh Thuý Nga, sinh ngày 26/4/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eislebenerstr. 20, 09126 Chemnitz

Giới tính: Nữ

Đinh Thuỳ Trang, sinh ngày 26/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Eislebenerstr. 20, 09126 Chemnitz

Giới tính: Nữ

Đinh Thanh Hùng, sinh ngày 30/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Eislebenerstr. 20, 09126 Chemnitz

Giới tính: Nam

: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương