Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi ba lan đƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 6.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích6.36 Kb.
DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI BA LAN

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Kèm theo Quyết định số 267/QĐ-CTN ngày 05/3/2012 của Chủ tịch nước

-----------------------------------------------------------Đỗ Thành Long, sinh ngày 26/10/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Phố Wybickiego 32, Raszyn, Vác-sa-va
Giới tính: NamHồ Thu Hiền, sinh ngày 10/6/1955 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Phố Ploka, Nhà số 17, căn hộ 81, Vác-sa-va
Giới tính: NữHoàng Việt Linh, sinh ngày 08/8/1993 tại Ba Lan

Hiện trú tại: Phố Ploka, Nhà số 17, căn hộ 81, Vác-sa-va
Giới tính: NữChu Hồng Vân, sinh ngày 02/12/1997 tại Ba Lan

Hiện trú tại: Số nhà 1/3 Phố Szyprów, Vác-sa-va
Giới tính: NữNguyễn Thị Thanh Hiếu, sinh ngày 24/7/1974 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Phố Okocimska 9 nhà 49, 01-114 Vác-sa-va
Giới tính: NữChu Việt Anh, sinh ngày 21/7/1996 tại Ba Lan

Hiện trú tại: Số nhà 1/3 Phố Szyprów, Vác-sa-va./.
Giới tính: Nam

: Documents -> Quoctich -> ThoiQT
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương