Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠI Đan mạch đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt namtải về 18.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích18.29 Kb.


DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH

ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ- CTN ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước)

Phan Thị Như Thanh, sinh ngày 04/11/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Spurvehojvej 16 1th, 2650 Hvidovre
Giới tính: Nữ
Đào Thuỳ Li, sinh ngày 25/02/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rebildparken 95, 9220 Aalborg Ost
Giới tính: Nữ
Nguyễn Lan Vy, sinh ngày 26/9/1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Daugbjergvej 28, 2, 8, 8000 Arhus C
Giới tính: Nữ
Nguyễn Thị Nhật Thảo, sinh ngày 14/6/1970 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Osterlokken 10, 8381 Tilst
Giới tính: Nữ
Trần Thị Thảo, sinh ngày 26/11/1986 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Frederiksgade 26, 3th, 5000 Odense C
Giới tính: Nữ
Lê Thị Bạch Lan, sinh ngày 10/01/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Letvadvej 106A, 9200 Aalborg SV
Giới tính: Nữ
Phạm Thị Mỹ Linh, sinh ngày 01/01/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Norvang 2, St, tv, 6700 Esbjerg
Giới tính: Nữ
Công Huyền Tôn Nữ Ngọc Trang, sinh ngày 05/7/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Hulhojen 24, Ejerslev, 7900 Nykobing Mors
Giới tính: Nữ
Nguyễn Cao Tường Vũ, sinh ngày 12/4/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Engvej 9, st, tv189, 9400 Norresundby
Giới tính: Nam

Hồ Xuân Hưng, sinh ngày 19/11/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Sportsvej 60, 3, 327, 2600 Glostrup
Giới tính: Nam

Hoàng Xuân Hải, sinh ngày 25/11/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lindvedpakken 18, 5260 Odense S
Giới tính: Nam

Vũ Thị Hồng Nhung, sinh ngày 07/7/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Nibevej 108, 9200 Aalborg
Giới tính: Nữ
Trần Văn Hưng, sinh ngày 20/6/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Listedvej 26, 2. TV, 2700 Kastrup
Giới tính: Nam
Nguyễn Tăng Khoa, sinh ngày 25/3/1983 tại Bình Định

Hiện trú tại: Bierggarden 13, 2, TV, 2635 Ishoej
Giới tính: Nam

Nguyễn Lâm Nhi Tracy, sinh ngày 06/4/2008 tại Đan Mạch

Hiện trú tại: Bierggarden 13, 2, TV, 2635 Ishoej
Giới tính: Nữ
Nguyễn Hoàng Kha Alexander, sinh ngày 11/10/2009 tại Đan Mạch

Hiện trú tại: Bierggarden 13, 2, TV, 2635 Ishoej
Giới tính: Nam

Nguyễn Minh Cường, sinh ngày 18/01/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lyovej 3, 5700 Svendborg
Giới tính: Nam

Đoàn Thị Thanh Hoa, sinh ngày 09/4/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kisendrupvej 29, 5540 Ullerslev
Giới tính: Nữ
Nguyễn Thị Xuân Thuỷ, sinh ngày 13/9/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sorgenfrigardsvej 77, st, th 2800 Lyngby
Giới tính: Nữ
: Documents -> Quoctich -> ThoiQT
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
ThoiQT -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương