Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠI ĐÀi loan đƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 1.16 Mb.
trang8/18
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích1.16 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 09/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15/1, đường Hạ Bộ, khóm 002, phường Hạ Bộ, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Mỹ Khúc, sinh ngày 30/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 31, đường Trung Hưng, khóm 012, thôn Ôn Phong, xã Giai Đông, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Lai Khinh Lầm, sinh ngày 13/11/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 23, phố Sùng Minh, khóm 017, phường Sơn Tây, khu Quan Miếu, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 01/12/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 194, Thắng Lợi, khóm 029, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Đỗ Thị Thu Hiền, sinh ngày 01/07/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 57, phố Đại Kiều Tam, khóm 024, phường Tây Kiều, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Lê Thanh Bạch, sinh ngày 21/04/1973 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 13, phố Nam Tân, khóm 014, phường Tân Bắc, thành phố Tân Cung, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Dư Thị Thu Vân, sinh ngày 30/12/1977 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 9, Liễu Trúc Tử Cước, khóm 002, thôn Hưng Trung, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Đinh Thị Thêm, sinh ngày 12/11/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 82 Tử Hoạt, khóm 006, thôn Tử Hoạt, xã Viên Trường, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Xinh, sinh ngày 20/11/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 43, Trung Liêu, khóm 004, thôn Công Hưng, xã Phan Lộ, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Huỳnh Ngọc Phỉ, sinh ngày 19/8/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 15, đường Trung Nam, khóm 005, phường Thái Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Thúy An, sinh ngày 20/10/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 27, phố Kiến Hòa, khóm 018, phường Kiến Quốc, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 09/9/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 142/17, đường An My, khóm 011, thôn My Sơn, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Lương Ngọc Linh, sinh ngày 10/01/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 32, phố Phúc An, khóm 004, phường Phụng Minh, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Vấn, sinh ngày 25/8/1967 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 572/3, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 013, phường Nhân Nghĩa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Ừng Cóc Phượng, sinh ngày 14/01/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 14/1 Thích Tử Liêu, khóm 004, phường Mỹ Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Lê Thị Kim Ngọc, sinh ngày 19/4/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 121/2, đường Trung Chính Tam, khóm 002, phường Nhị Kiều, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 06/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 67, phố Bắc Môn, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 07/01/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 70/40, Tam Khối Thạch, khóm 007, thôn Tam Thạch, xã Đại Viên, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Đỗ Thị Hồng Loan, sinh ngày 09/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 171, phố Dục An, khóm 015, phường An Thuận, khu An Nam, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Cao Thị Kim Thanh, sinh ngày 15/12/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 71, phố Phúc Đức, khóm 014, phường Bát Đức, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 10/10/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 79, Bạch Khê, khóm 010, phường Gia Thiêm, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Trần Thị Mượt, sinh ngày 01/7/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 97, đường Chương Tú, khóm 014, thôn An Khê, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 25/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 35, phố Diên Phong, khóm 004, phường Phong Diên, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 19/7/1983

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 8, ngõ 279, phố Tín Nghĩa, khóm 016, thôn Nhân Đức, xã Điểu Nhật, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Bích Đào, sinh ngày 26/9/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 460, đường Nhân Ái, khóm 019, phường Nhân Ái, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh ngày 04/10/1982 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 5, số 178, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 003, thôn Đại Khải, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 20/10/1982 tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngõ 83, đường Tân Sinh, khóm 019, phường Vĩnh Thành, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 17/02/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 50, đoạn 3, đường Trung Sơn Đông, khóm 015, phường Hậu Liêu, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Đàm Thị Phương, sinh ngày 28/7/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 143, phố Tùng Nghĩa, khóm 004, phường Tùng Mao, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Hạnh, sinh ngày 19/9/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 36, ngõ 148, phố Nhật Tân, khóm 009, phường Dục Quyết, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Danh Thị Thủy, sinh ngày 19/02/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, hẻm 11, ngõ 61, phố Dân Lợi, khóm 004, phường Gia Tuệ, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Châu Ánh Tuyết, sinh ngày 18/11/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 13, đường Trung Hoa, khóm 023, phường Hòa Bình, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Lê Kiều Phương, sinh ngày 12/12/1971 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 315, đường Đại Đông Sơn, khóm 016, thôn Thổ Khang, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Trương Thị Năm, sinh ngày 28/6/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 41, đường Trung Hoa, khóm 007, phường Hòa Bình, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Diễm, sinh ngày 20/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 25, ngõ 359, đoạn 2, đường Minh Tâm, khóm 019, phường Tân Minh, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Ngọc Sang, sinh ngày 10/3/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 78, ngõ 14, phố Thương Cảng, khóm 002, phường Trung Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Phan Thanh Nhanh, sinh ngày 02/7/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 43, hẻm 7, ngõ 209, đường Hải Dương, khóm 022, phường Hải Lâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 24/3/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 68/1, Xã Linh, khóm 006, phường Xã Linh, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Ngọc Bẹ, sinh ngày 09/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 63, đường Điền Bắc, khóm 014, phường Điền Thủ, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh ngày 22/11/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 305, đoạn 2, đường Tây An, khóm 019, phường Ngưu Dân, thị trấn Bổ Lý, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ


Phùng Thị Thu Hiền, sinh ngày 12/02/1976 tại Long An

Hiện trú tại: Số 42, phố Dục Đức, khóm 023, phường Thanh Tân, thị trấn Bổ Lý, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Diệu, sinh ngày 16/8/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 38, ngõ 461, đoạn 2, đường Hưng An, khóm 011, phường Tùng Cường, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 11/02/1984 tại Thái Bình

Hiện trú tại: lầu 13, số 17/29, ngõ 207, đoạn 1, đường Phục Hưng, khóm 027, phường Thụ Đức, khu Nam, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 10/6/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 140, Thảo Lĩnh, khóm 010, thôn Thảo Lĩnh, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 01/7/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 30, phố Điền Trung, khóm 012, thôn Kỳ Lão, xã Cửu Như, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 27/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18/2, ngõ 1, đường Phục Hưng, khóm 006, thôn San Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Nguyễn Kim Phúc, sinh ngày 29/10/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 233, đường Trung Chính, khóm 010, thôn Diêm Phố, xã Tân Viên, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Trần Thúy Hằng, sinh ngày 16/01/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 4/21, đường Trung Hoa, khóm 005, thôn Thượng Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Lan, sinh ngày 22/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21, ngõ Tam Dân, khóm 021, thôn Tân Đàm, xã Trường Trị, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Trần Ngọc Huyền, sinh ngày 20/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14/6, đường Tứ Duy, khóm 013, thôn Lạc Dương, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 06/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 445, đường Dân Quyền Nhị, khóm 003, phường Hưng

Trung, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng


Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 22/3/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 22, phố Tân Cát, khóm 088, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Dương Thị Si Thay, sinh ngày 06/4/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 198, đường Nam Kinh, khóm 002, phường Tân Thái, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Lê Thị Ngọc Phương, sinh ngày 13/4/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 925, đường Đại Trúc Bắc, khóm 012, thôn Hồng Trúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thuyết, sinh ngày 30/8/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 35/2, ngõ Tân Hưng, khóm 005, thôn Kiến Bình, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Mùi, sinh ngày 25/10/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 162, đường Dục Đức, khóm 023, phường Tân Cát, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 02/7/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 330/2, đường Trung Sơn, khóm 026, phường Hạ Nam, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Võ Thị Pha, sinh ngày 05/01/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 129, đường Thành Công Nhất, khóm 025, phường Quang Hoa, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Trúc Kiều, sinh ngày 12/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3/1, ngõ Trung Trang, khóm 004, thôn Tam Luân, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ


Thạch Thị Thắm, sinh ngày 01/9/1987 tại Trà VinhHiện trú tại: Số 162/9, đường Ngọc Bình, khóm 014, phường Ngự Sử, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu


Giới tính: Nữ


Kiều Thị Mai Thảo, sinh ngày 10/5/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 303, phố Tín Nghĩa, khóm 014, phường Đôn Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ


Dương Bích Huyền, sinh ngày 21/5/1968 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 191/13, đường Long Nam, khóm 001, thôn Sảng Văn, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Giang Phụng, sinh ngày 12/6/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 8/15, đường Cựu Xã, khóm 001, thôn Cựu Xã, khóm 001, thôn Cựu Xã, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Lê Thị Bé Năm, sinh ngày 30/6/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 107/1, đường Miêu Tiền, khóm 006, thôn Thủy Bắc, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ

: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương