Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠI ĐÀi loan đƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 1.16 Mb.
trang6/18
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Giới tính: Nữ


Trần Thị Diễm My, sinh ngày 10/10/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ Bắc Đầu, khóm 011, thôn Đài Tây, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Lìu Sình Phương, sinh ngày 17/10/1983, Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 40/8, lộ Ngọc Thạch, khóm 004, thôn Ngọc Thạch, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ


Lê Thị Kim Anh, sinh ngày 30/10/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 2/3/48, đoạn 3, lộ Mộc San, khóm 028, phường Mộc San, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Bé Loan, sinh ngày 08/5/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 29, đường Tứ Xuyên, khóm 003, phường Thụy Hưng, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 10/10/1984 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 131, ngõ 1, phố Đại Thành, khóm 001, phường Đầu Gia Đông, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Cấn, sinh ngày 20/11/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 79 Quan Âm, khóm 007, thôn Quan Âm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Trương Thị Cẩm Huỳnh, sinh ngày 19/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 164, đường Thanh Thủy, khóm 005, phường Thanh Văn, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Thái Thị Hiền, sinh ngày 11/12/1966 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 3/10, ngõ 479, lộ Phi Cơ, khóm 010, phường Sơn Đông, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 01/01/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 238, đường Quảng Đức, khóm 001, phường Phục Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Đậm, sinh ngày 10/01/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 1/5, số 950, lộ Khải Tuyền 4, khóm 007, phường Thụy Phong, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Bùi Thị Mỹ Diện, sinh ngày 26/11/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 167, đường Lực Hành, khóm 007, thôn Tín Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Trần Thị Ngạch, sinh ngày 27/5/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 90/13, đường Tự Cường 1, khóm 054, phường Thảo Nam, khu Ngô Thê, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Triệu Thị Thu Hương, sinh ngày 21/4/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 108/29/2F, lộ Đại Đồng Nam, khóm 016, phường Trung Hiếu, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Lìu Sát Mùi, sinh ngày 11/10/1967 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 65, lộ Lập Nhân, khóm 016, phường Tân Nhân, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Trần Thị Dư, sinh ngày 28/12/1980 tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 59/6/4F, lộ Tín Nghĩa, khóm 011, phường Khê Kiền, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 30/3/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2/55, Sơn Tử Cước, khóm 007, phường Liên Đàm, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Võ Thị Kiều Oanh, sinh ngày 07/3/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 63, đường Cao Thành 8, khóm 034, phường Cao Minh, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Nguyễn Hồng Quyên, sinh ngày 07/01/985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 139, lộ Dân Sinh, khóm 025, phường Dân Sinh, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Trần Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 01/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5/59, lộ Quỳnh Lâm, khóm 002, phường Quỳnh Lâm, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Ngọc Loan, sinh ngày 11/10/1981 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 69 Đông Trúc, khóm 003, thôn Trúc Điền, làng Phú Lý, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ


Đinh Thị Hương, sinh ngày 15/8/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 766, lộ Tân Hưng, khóm 008, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Lê Thị Thùy Nhung, sinh ngày 19/02/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2/11, ngách 1, ngõ 50, lộ Trung Hoa, khóm 020, phường Điền An, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Đỗ Thị Dung, sinh ngày 01/10/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 184, phố Đại Nghiệp, khóm 010, phường Hưng An, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Lan Nàm Cú, sinh ngày 27/4/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 3, ngõ 72, lộ Chấn Hưng, khóm 022, phường Chấn Hưng, khu Đông, thành phố Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 18/11/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 28 Lục Cổ Lâm Khẩu, khóm 010, phường Trùng Hòa, khu Kim Sơn, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Huỳnh Phụng Thiện, sinh ngày 25/11/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 29, số 176, đoạn 2, lộ Tân Đài 5, khóm 026, phường Sùng Đức, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thùy Thanh, sinh ngày 16/4/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 296, lộ Văn Hóa, khóm 020, phường Diên Sơn, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 09/7/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 168/9/42/5 F, lộ Trung Hòa, khóm 028, phường Hòa Khánh, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 08/9/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 33, đoạn 3, lộ Chỉ Nam, khóm 002, phường Chỉ Nam, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Ngô Thị Thoan, sinh ngày 05/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/18, đường Giang Sơn, khóm 001, phường Giang Sơn, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Hà Ngọc Thanh, sinh ngày 03/3/1981 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 177/3F, đường Côn Minh, khóm 001, phường Nhân Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Đỗ Thị Kim Cương, sinh ngày 01/12/1988 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 90/12-2, đường Tân Sinh, khóm 008, phường Hiệp Nguyên, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Lâm Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 27/8/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 50, lộ Đại Châu, khóm 003, thôn Đại Châu, xã Tam Trinh, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 22/4/1973 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 310/16/6F, lộ Tân Nguyên, khóm 019, phường Nhân Hòa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Trà Giang, sinh ngày 09/4/1973 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 7, số 215, lộ Tam Thụ, khóm 010, phường Long Học, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Lương, sinh ngày 05/9/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 12, ngách 58, ngõ 39, đường Thông Hoa, khóm 017, phường Thông Hoa, khu Đại An, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Kim Thi, sinh ngày 10/7/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 18, đoạn 3, lộ Trung Sơn, khóm 005, phường Tấn Đường, khu Bát Lý, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 25/11/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 307/5, lộ Thành Công, khóm 011, phường Hợp Hòa, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Vương Thị Hồng Nga, sinh ngày 09/3/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 496/33, đoạn 3, lộ Phục Hưng, khóm 003, phường Nhân Ái, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ


Trần Thị Thúy Kiều, sinh ngày 22/12/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 325, đường Trường An, khóm 026, phường Thành Công, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Dương Thị Thanh Thảo, sinh ngày 19/9/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 2/6, số 5, ngõ 379, đoạn 1, lộ Kinh Quốc, khóm 009, phường Phục Hưng, khu Đông, thành phố Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Sơn Ca, sinh ngày 28/4/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 84, đường Bác Ái, khóm 005, phường Bảo Sao, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông
Giới tính: Nữ


Châu Ngọc Kiều, sinh ngày 02/7/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9, đường Nam Phong 1, khóm 007, phường Nam Môn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Đỗ Thị Lệ, sinh ngày 26/12/1974 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6/140, đường Đạo Hương, khóm 013, phường Đạo Hương, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Hoàng Thị Uyên, sinh ngày 13/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 25, đường Tứ Duy, khóm 024, thôn Thảo Loa, xã Quan Âm, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Trần Thị Mười, sinh ngày 01/01/1968 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 30, đường Hưng An, khóm 003, phường Trang Mỹ, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 16/6/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Số 22/9 Giáp Đầu Thố, khóm 009, thôn Đông Minh, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Lưu Bích Tuyền, sinh ngày 19/3/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 36 Thập Ngũ Gian, khóm 011, thôn Vọng Gian, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Lê Thị Huệ, sinh ngày 01/01/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Tân Sinh, khóm 010, thôn Ngũ Tuấn, xã PhươnG uyển, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Dương Minh Tài, sinh ngày 27/6/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 127, đoạn 1, đường Đại Phú, khóm 018, thôn Đông Bảo, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Trần Ngọc Hà, sinh ngày 20/02/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 349, đoạn 2, đường Trường An, khóm 005, phường Đại Phúc, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 28/02/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 29, ngõ 21, đoạn 1, đường Trung Hiếu, khóm 010, phường Hậu Đức, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 22/10/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13, đường Đại Đàm, khóm 002, phường Đại Đàm, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 10/02/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 370, phố Hạ Nhĩ Tân, khóm 013, phường An Thái, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Dương Thị Thu, sinh ngày 08/8/1984 tại Campuchia

Hiện trú tại: Số 54, đường Thọ Sơn, khóm 006, thôn Trung Hưng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Hồ Thị Mộng, sinh ngày 16/9/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 399, phố Nhiệt Hà Nhất, khóm 005, phường Đạt Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 02/11/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 50, Nam Bình, khóm 004, thôn Phong Cảng, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Thu Trang, sinh ngày 20/11/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 6, phố Tân Hưng, khóm 007, phường Tân Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Đỗ Thị Hồng Thắm, sinh ngày 15/8/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 15, hẻm 2, ngõ 423, đường Trang Kính, khóm 011, phường Tam Trương, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 01/7/1981 tại Long An

Hiện trú tại: Số 2/2, ngõ 33, đường Sùng Lễ, khóm 009, phường Phúc Dân, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long
Giới tính: Nữ


Đào Thị Xuân, sinh ngày 12/9/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, hẻm 15, ngách 69, đường Lập Nhân, khóm 022, phường Tú Sơn, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 08/8/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 84/23, đoạn 2, lộ Trung Hiếu, khóm 005, phường Tam Dân, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Diễm, sinh ngày 09/10/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 145, đường Hoa Thắng, khóm 022, phường Hoa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Trần Thị Tuyết Anh, sinh ngày 19/8/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8/9, số 176, đường Phục Hưng, khóm 025, phường Vĩnh Quán, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ

: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương