Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠI ĐÀi loan đƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 1.16 Mb.
trang3/18
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cao Thị Ngọc Dung, sinh ngày 01/12/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 353, phố Công Dục, khóm 021, phường Bắc Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 22/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7/14, ngõ 166, đường Phụng Lâm, khóm 018, phường Phụng Nguyên, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Phan Kim Khương, sinh ngày 02/5/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 208, đường Hưng Đông, khóm 005, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Trần Thị Cẩm Loan, sinh ngày 30/6/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 28, đường Phong Long, khóm 004, thôn Tân Vi, xã Diêm Bổ, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Võ Thị Thúy Liễu, sinh ngày 02/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 6, ngõ 40, phố Thành Trạch, khóm 012, phường Tân Khai, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Đinh Thị Chúc Ly, sinh ngày 15/01/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 7, Tân Cát, khóm 009, phường Tân Cát, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Diểm, sinh ngày 10/11/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 514, phố Mai Đình, khóm 037, phường Kiên Hành, khu Bắc, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Phước, sinh ngày 09/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 48 Luân Tử, khóm 008, thôn Bắc Luân, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Quách Tú Quyên, sinh ngày 01/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 10, hẻm 38, phố Sùng Đức, khóm 001, phường Lê Bình, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Mơ, sinh ngày 12/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 34/2, đường Hiệp Hưng, khóm 008, thôn Hiệp Hưng, xã Cửu Như, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Đỗ Thị Xuyến, sinh ngày 05/6/1976 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 197, đoạn 3, đường Công Viên Tây, khóm 019, phường Nhân Thọ, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 05/8/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 7, thôn Phúc Hoa Tân, khóm 014, thôn Công Tây, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Nguyễn Tố Loan, sinh ngày 20/01/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 70, ngõ Ma Tổ, khóm 009, thôn Tân Viên, xã Tân Viên, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Trần Kim Phượng, sinh ngày 31/12/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 10, số 7, ngõ 163, đường Tín Nghĩa, khóm 002, phường Quảng Phúc, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 20/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 70, ngõ 500, đường Vĩnh Công, khóm 002, phường Thanh Sơn, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Từ Ngọc Dinh, sinh ngày 08/7/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 35/1, ngõ Quy Nghĩa, khóm 007, phường Hồ Nam, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Trần Thị Kiều Nga, sinh ngày 08/01/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 177, đường Bạch Thụ, khóm 020, thôn Bạch Thụ, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Nghiêm Thị Kim Loan, sinh ngày 19/5/1981 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 2, ngõ 265, đường Văn Từ, khóm 047, phường Phúc Sơn, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Trần Thị Yến Linh, sinh ngày 06/9/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 6, hẻm 1, ngõ 410, đường Dân An Tây, khóm 003, phường Quang Hoa, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thanh Huệ, sinh ngày 24/5/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 4, số 13, hẻm 57, lộ Trung Chính, khóm 011, phường Ngũ Phong, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 03/5/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1013, Liễu Tử Lâm, khóm 004, thôn Liễu Tân, làng Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Trúc Phương, sinh ngày 31/12/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 78, ngách 14, ngõ 10, đoạn 3, đường Tú Lãng,khóm 003, phường Tú Phúc, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 02/01/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 219, lộ Tịch Vạn, đoạn 1, khóm 015, phường Giang Bắc, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 18/10/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3/1, ngách 20, hẻm 221, lộ Trúc Vĩ, khóm 010, thôn Trúc Vĩ, làng Bì Đầu, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Lương Thị Hồng Mai, sinh ngày 15/02/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 20/110, Lư Thố, khóm 006, phường Quyến Đầu, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Bé Sáu, sinh ngày 09/9/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1/161, đường Trung Viên, khóm 001, phường Đại Phố, khu Tam Hiệp, tành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Đình Thuấn, sinh ngày 10/10/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 59, Phó Lai, khóm 007, thôn Phó Lai, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Vũ Thị Thu Thảo, sinh ngày 04/12/1974 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 725, đường Trung Trang, khóm 009, thôn Trung Hòa, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Síu Sy Múi, sinh ngày 01/6/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8, số 53, đoạn 2, lộ Trung Hiếu, khóm 012, phường Bồi Đức, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Mai Thị Ngà, sinh ngày 03/10/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 35, lộ Trung Chánh, đoạn 1, khóm 009, phường Phố Bình, khu Tam Chi, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Phan Thị Ngọc Linh, sinh ngày 20/10/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 81, đoạn 2, lộ Bắc Thâm, khóm 025, phường Phố Tân, khu Thâm Khanh, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hiện, sinh ngày 13/11/1974 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7, ngõ 109, phường Tú Phong, khóm 006, phường Tú Phong, thị trấn Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Vũ Thị Thảnh, sinh ngày 02/9/1965 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 648, đoạn 5, lộ Trung Hoa, khóm 007, phường Triều Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Dương Thị Hồng, sinh ngày 10/10/1983 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 6, đường Hưng Tứ, khóm 018, phường Hưng Long, thị trấn Đàu Phần, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 09/02/1963 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16/12 lộ Hòa Bình, khóm 018, thôn Tứ Kết, làng Ngũ Kết, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ


Lư Thị Hồng Yến, sinh ngày 16/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 59 Đông Hưng, khóm 011, thôn Tân Hưng, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ


Ngô Thị Mịn, sinh ngày 20/02/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3/30, đường Văn Thôn, khóm 015, phường Nam Thôn, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Cao Thị Ngân, sinh ngày 12/6/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 1/4, số 217, đoạn 3, lộ Long Sơn, khóm 008, phường Sơn Giai, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Trịnh Thị Duyên, sinh ngày 16/8/1983 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 6, số 15, ngõ 23, đường Thụy An, khóm 009, phường Trụ An, khu Đại An, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Đinh Thị Lan, sinh ngày 10/3/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 23, đoạn 1, đường Nhân Hòa, khóm 007, phường Nhân Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Mai Thị Thanh, sinh ngày 22/7/1987 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 2/24 Triều Tây, khóm 012, thôn Triều Dương, xã Đồng La, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Bùi Thị Mơ, sinh ngày 25/5/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 67, đoạn 3, đường Nam Cảng, khóm 001, phường Ngọc Thành, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Tố Loan, sinh ngày 30/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 40, đường Kỳ Lão, khóm 002, thôn Kỳ Lão, xã Cửu Như, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 05/02/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 179, đường Dân Hưởng, khóm 021, phường Phong Vinh, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Võ Thị Oanh, sinh ngày 16/5/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 398, phố Quảng Đông Tam, khóm 005, phường Trúc Trung, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Ngô Thị Thu Lành, sinh ngày 15/11/1974 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 527, đường Tằng Tử, khóm 021, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 15/9/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3/17, ngõ 177, lộ Tư Nguyên, khóm 012, phường Tư Nguyên, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Phan Thị Xuân, sinh ngày 21/9/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 39, phố Quí Châu 4, khóm 027, thôn Ái Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Bích Thủy, sinh ngày 21/9/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, nhà số 6/369, phố Tân Minh, khóm 005, phường Châu Mỹ, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Trần Thị Bích Hồng, sinh ngày 23/01/1978 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 99, đường Cư Nhân, khóm 023, phường Trung Chính, khu Ngô Thê, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 01/01/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 33/119 Kỳ Tử Đầu, khóm 004, thôn Khoan Sỹ, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Dầu, sinh ngày 15/11/1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1006/136/14, lộ Minh Hồ, khóm 002, phường Minh Hồ, khu Đông, thành phố Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Lê Thị Kiều Diễm, sinh ngày 24/4/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 7, số 320, lộ Học Phủ, khóm 008, phường Can Viên, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Lê Thị Mỹ Kiều, sinh ngày 13/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 52, đoạn 3, lộ Bắc Tân, khóm 024, phường Bảo An, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Lê Thị Ngọc Lài, sinh ngày 30/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5/18, số 214, đoạn 1, lọ Văn Tâm, khóm 008, phường Đồng Tâm, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Ôn Ngọc Dếnh, sinh ngày 15/11/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 20, ngách 99, hẻm 259, đường Nhân Đức, khóm 015, phường Cảng Can, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Thình Tuyết Mai, sinh ngày 14/10/1985 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 208, lộ Phúc Ngũ, khóm 015, phường Bách Phúc, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long
Giới tính: Nữ


Lìu Nỉ Cú, sinh ngày 22/9/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 60, đường Tự Cường 2, khóm 024, phường Thảo Nam, khu Ngô Thê, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Hữu Xà Mi, sinh ngày 18/4/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 16, phố Thanh Niên, khóm 013, phường Sơn Hạ, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Trần Bé Ngọc, sinh ngày 12/9/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 3, Ngoại Lô Đầu, khóm 015, phường Long An, thị trấn Gia Lý, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 12/10/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 70/1, đường Dương Minh, khóm 013, phường Văn Hóa, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Chu Thị Hạnh, sinh ngày 05/4/1974 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 113, ngõ An Đông, khóm 027, thôn An Đông, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Tình, sinh ngày 23/5/1974 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 213, lộ Vũ Xương, khóm 003, thôn Phố Tâm, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Lê Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 22/10/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 72, lộ Tam Dân, khóm 0160, phường Tam Dân, khu Đông, thành phố Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Lê Nguyễn Huyền Trinh, sinh ngày 19/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 15, đường Trường Lạc, khóm 025, thôn Đông Thạch, làng Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa


: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương