Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠI ĐÀi loan đƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 1.16 Mb.
trang14/18
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích1.16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Mén, sinh ngày 23/6/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 73, ngõ 125, đường Kiều Trung Nhất, khóm 020, phường Hoa Trung, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Dương Thị Hữu, sinh ngày 10/10/1977 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 26 Tiềm Phúc, khóm 007, phường Tiềm Phúc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Lê Thị Thanh Hải, sinh ngày 03/6/1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 270, đoạn 1, lộ Văn Hóa, khóm 011, phường Giới Thọ, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 18/3/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 3/5, số 3, đường Lệ Viên 1, khóm 002, thôn Đông Thế, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Hồng Dung, sinh ngày 15/4/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3/275, đường Trung Chính 5, khóm 012, phường Trường An, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Bích Thủy, sinh ngày 17/9/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 221, lộ Công Hưng, khóm 009, phường Công Quản, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 06/6/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 317, ngõ 013, thôn Giới Thọ, xã Nam Can, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Kiều, sinh ngày 30/8/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1/46 Quảng Giảng Thố, khóm 005, thôn Quảng Giảng, xã Tư Hồ, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Trần Thị Tuyết Lan, sinh ngày 04/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 236, lộ Đại Minh, khóm 019, phường Trung Hưng, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Hồng Nhì Múi, sinh ngày 10/5/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7/22, ngõ 149, lộ Tam Trảo Tử Khanh, khóm 006, phường Trảo Phong, khu Thụy Phương, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Phan Thị Ánh Tâm, sinh ngày 19/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35 Tân Phố, khóm 005, phường Tân Phố, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Tsằn Nhịt In, sinh ngày 06/10/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 131, lộ Tân Hưng, khóm 009, phường Điền Liêu, khu Nam, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Trần Thị Hồng Cúc, sinh ngày 31/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 299, lộ Lữ Quang, khóm 019, phường Song Viên, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Việt Thùy, sinh ngày 07/7/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 101, Triều Phố, khóm 008, thôn Triều Phố, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Vũ Thị Lệ Chi, sinh ngày 01/6/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 3, phố Phúc Kiến Nhất, khóm 011, phường Chủ Hòa, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ


Hồ Thị Đẹp, sinh ngày 18/4/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1/1, ngõ 380, đường Cang Thành, khóm 001, thôn Long Tường, xã Long Đàm, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Ngô Thị Hồng Đậm, sinh ngày 09/12/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 827, đường Luân Đỉnh, khóm 001, thôn Luân Đỉnh, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Tiêu Cẩm Phương, sinh ngày 29/5/1970 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 166, đoạn 1, đường Mộc Sách, khóm 013, phường Hoa Hưng, khu văn Sơn, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Trịnh Thị Cúc, sinh ngày 06/12/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Trung Chính, đường Trung Chính, khóm 019, phường Ngự Sử, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ


Đàm Thị Huỳnh Hoa, sinh ngày 10/8/1973 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Lầu 12/1, số 959, đường Phúc Đầu, khóm 006, phường Phúc Liên, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Đào Thị Yến, sinh ngày 26/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 77, đường Vĩnh Hòa, khóm 016, phường Hoành Sơn, khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Võ Ngọc Thúy, sinh ngày 13/01/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 65, phố Phúc Điền Nhất, khóm 025, phường Thụ Nghĩa, khu Nam, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Bích Trăm, sinh ngày 04/3/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 276, đoạn 1, đường Trúc Sư, khóm 013, phường Trúc Khanh, khu Long Đỉnh, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Trần Thị Yến, sinh ngày 12/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 3/8, số 40, đường Dân Quyền, khóm 003, phường Lộ Giang, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Khương, sinh ngày 09/02/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 53, đường Ngọc Thành, khóm 021, phường Ngọc Thành, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 30/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7/23/605, lộ Trung Chính, khóm 006, phường Chính Tân, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long
Giới tính: Nữ


Trình Thanh Thúy, sinh ngày 16/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 7, ngách 9, ngõ 110, đoạn 1, lộ Bắc Thâm, phường Thổ Khố, khu Thâm Khanh, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 17/4/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1/48 Viên Đàm, khóm 003, phường Hoàng Đàm, khu Vạn Lý, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Danh Thị Thu An, sinh ngày 30/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 246/25/2F, đường Trường An, khóm 003, phường Thành Công, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Lê Thị Trong, sinh ngày 08/02/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 4/85 Hạc Cương, khóm 003, thôn Hạc Cương, xã Công Quán, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 24/4/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 174, phố Đại Hưng, khóm 003, phường Đại Cảng, khu Bắc, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Ngọc Trúc, sinh ngày 30/4/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 15 Trung Trang, khóm 003, thôn Trung Trang, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Võ Thị Kim Hồng, sinh ngày 23/02/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 45, đường Trung Sơn, khóm 020, phường Thông Nam, thị tấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Ánh, sinh ngày 24/12/1974 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 14, đoạn 1, đường Đầu Trương, khóm 001, thôn Đầu Gia, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Trần Thị Đào, sinh ngày 10/12/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 73 Thái Cương, khóm 007, thôn Tú Biên, xã Chim Thạch, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 12/01/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 33, ngõ 16, đoạn 1, phố Bảo An, khóm 032, phường Bảo An, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Đinh Thị Bích Thủy, sinh ngày 12/10/1968 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 79, đường Thụy Trúc, khóm 002, phường Cát Khánh, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Võ Thị Linh , sinh ngày 15/6/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, hẻm 69, ngõ 154, đường Trung Hoa, khóm 040, phường Thành Công, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Trần Thị Ngân, sinh ngày 12/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 87/2, Ma Đậu Khẩu, khóm 007, phường Ma Khẩu, khu Ma Đầu, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 01/3/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, phố Thuận Hòa Bát, khóm 020, phường Hiệp Hòa, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Dương Thị Phương Thanh, sinh ngày 27/11/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 445, phố Đại Anh, khóm 012, phường Câu Kiềm, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Trương Thị Kim Xuyến, sinh ngày 24/7/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 116, phố Đông Dung, khóm 024, phường Đông Dương, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Lý Mỹ Duyên, sinh ngày 20/12/1972 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 9/4, số 2, ngõ 9, phố Li Viên Nhất, khóm 007, phường Đông Thế, khu Lâm Khẩu, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Phan Thị Huỳnh Như, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18/9, phố Phúc Đức, khóm 016, phường Sơn Giai, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 08/8/1976 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 192, đoạn 1, đường Trường Long, khóm 002, phường Thánh Hòa, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Đỗ Thị Ngoan, sinh ngày 17/12/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 221, đường Tập Phục, khóm 014, thôn Tập Phục, xã Thực Cảng, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Anh Đào, sinh ngày 02/02/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 512, đường Trường Sinh, khóm 010, phường Thiệp Sơn, khu Ngoại Bổ, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Trần Thị Lệ Quyên, sinh ngày 17/12/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 247, Tô Thố Liêu, khóm 009, thôn Tô Thố, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Trần Thị Liến, sinh ngày 28/11/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 10, hẻm 77, ngõ 133, đoạn 2, đường Trung Hoa Đông, khóm 021, phường Đông Ngân, khu Đông, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Thấm, sinh ngày 24/7/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 27, ngõ 655, đường Trung Hoa, khóm 022, thôn Hòa Hưng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày 07/7/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 119, đường Phong Ngư, khóm 007, thôn Thủy Lợi, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Mai Linh, sinh ngày 24/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2/2, ngõ 50, đường Bảo Kiên, khóm 012, phường An Hòa, khu Trung Hòa, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Phan Thị Diệu Linh, sinh ngày 03/12/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 54, đường Trung Hiếu Nhị, khóm 010, phường Trung Hiếu, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Giang, sinh ngày 01/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 78/1, đường Đại Đồng, khóm 004, thôn Đại Đồng, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 02/3/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 229, Khảm Đầu, khóm 012, thôn Thoại Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ


Võ Thị Thu Trang, sinh ngày 03/02/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 124/1, Phong Vinh, khóm 007, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Lưu Anh Đường, sinh ngày 13/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 122, phố Đức An Nhất, khóm 028, phường Chủ Quyền, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ


Châu Thị Hồng, sinh ngày 10/7/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 833, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 020, phường Đại Trang, khu Ngô Thê, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 12/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 436, đoạn 1, đường Hàn Khê Tây, khóm 003, phường Hán Khê, khu Đông, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 100, ngõ 225, phố Hiền Bắc, khóm 031, phường Đại Cảng, khu Bắc, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Lê Thị Huỳnh Như, sinh ngày 17/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 58, đường Hậu Lý, khóm 010, thôn Hậu Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Trần Thị Cương, sinh ngày 18/12/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 439, đường Bắc Sơn Vĩ Nhất, khóm 010, phường Tứ Thảo, khu An Nam, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Võ Thị Ngọc, sinh ngày 10/3/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 396/9, đường Trung Sơn, khóm 025, phường Hạ Nam, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Huệ Hà, sinh ngày 01/4/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 137, đường Trung Châu, khóm 003, phường Trung Châu, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương