Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠi cộng hoà SÉCtải về 3.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích3.96 Kb.

DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG HOÀ SÉC

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1

Vũ Khánh Toàn, sinh ngày 05/01/1993 tại Séc


Hiện trú tại: Podoli cp 157 Praha 4

Giới tính: Nam

2

Đỗ Việt Anh, sinh ngày 31/01/1991 tại Séc


Hiện trú tại: Ul. Slunecni nam 2561 Stodulky, Praha 5

Giới tính: Nam

: Documents -> Quoctich -> 1558
1558 -> Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠi chlb đỨC
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách ngưỜi campuchia lánh nạn hiệN Đang cư trú TẠi tỉnh bình phưỚC ĐƯỢc nhập quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
1558 -> Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠi na uy
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương