Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠi cộng hoà SÉCtải về 3.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích3.96 Kb.
#9016

DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG HOÀ SÉC

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1

Vũ Khánh Toàn, sinh ngày 05/01/1993 tại Séc


Hiện trú tại: Podoli cp 157 Praha 4

Giới tính: Nam

2

Đỗ Việt Anh, sinh ngày 31/01/1991 tại Séc


Hiện trú tại: Ul. Slunecni nam 2561 Stodulky, Praha 5

Giới tính: Nam

Каталог: Documents -> Quoctich -> 1558
1558 -> Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠi chlb đỨC
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách ngưỜi campuchia lánh nạn hiệN Đang cư trú TẠi tỉnh bình phưỚC ĐƯỢc nhập quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
Quoctich -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
1558 -> Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠi na uy

tải về 3.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương