Danh sách các bài báo thuộc danh mục isi do cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh trưỜng đẠi học vinh công bố trong năM 2016tải về 251.18 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu24.08.2017
Kích251.18 Kb.
  1   2   3
DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO THUỘC DANH MỤC ISI

DO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CÔNG BỐ TRONG NĂM 2016


(Nguồn: Web of Science, cập nhật 5:14 PM, ngày 10/01/2017)

TT

THÔNG TIN VỀ BÀI BÁO, TÁC GIẢ VÀ TẠP CHÍ

PHÂN LOẠI TẠP CHÍOptical bistability in a five-level cascade EIT medium: an analytical approach

By: Khoa, DX (Dinh Xuan Khoa)[1]; Van Doai, L (Le Van Doai)[1] ; Anh, LNM (Le Nguyen Mai Anh)[1]; Trung, LC (Le Canh Trung)[1] ; Thuan, PV (Phan Van Thuan)[1] ; Dung, NT (Nguyen Tien Dung)[1]; Bang, NH (Nguyen Huy Bang)[1]

JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS

Volume: 33 Issue: 4 Pages: 735-740

DOI: 10.1364/JOSAB.33.000735. Published: APR 1 2016
[1] Khoa Vật lý và Công nghệ


SCI

Impact Factor

1.731

1.695

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

OPTICS

41 of 90

Q2

Electromagnetically induced transparency in a five-level cascade system under Doppler broadening: an analytical approach

By:Khoa, DX (Dinh Xuan Khoa)[1]; Trong, PV (Pham Van Trong)[1,2]; Doai, LV (Le Van Doai)[1,3] ; Bang, NH (Nguyen Huy Bang)[1]

PHYSICA SCRIPTA

Volume: 91 Issue: 3. Article Number: 035401

DOI: 10.1088/0031-8949/91/3/035401. Published: MAR 2016
[1] Khoa Vật lý và Công nghệ


SCI

Impact Factor

1.194

1.086

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY

40 of 79

Q3


Dispersion engineering in nonlinear soft glass photonic crystal fibers infiltrated with liquids

By:Pniewski, J (Pniewski, Jacek)[ 1 ] ; Stefaniuk, T (Stefaniuk, Tomasz)[ 1 ] ; Le Van, H (Le Van, Hieu)[ 2 ] ; Long, VC (Long, Van Cao)[ 2 ] ; Van, LC (Van, Lanh Chu)[ 3 ] ; Kasztelanic, R (Kasztelanic, Rafal)[ 4 ] ; Stepniewski, G (Stepniewski, Grzegorz)[ 1 ] ; Ramaniuk, A (Ramaniuk, Aleksandr)[ 1 ] ; Trippenbach, M (Trippenbach, Marek)[ 1 ] ; Buczynski, R (Buczynski, Ryszard)[ 1,4 ]

APPLIED OPTICS

Volume: 55 Issue: 19 Pages: 5033-5040

DOI: 10.1364/AO.55.005033. Published: JUL 1 2016
[3] Khoa Vật lý và Công nghệ


SCI

Impact Factor

1.598

1.613

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

OPTICS

45 of 90

Q2


Electromagnetically induced transparency for A-like systems with degenerate autoionizing levels and a broadband coupling laser

By:Khoa, DQ (Doan Quoc Khoa)[ 1,2 ] ; Van, CL (Cao Long Van)[ 3,4 ] ; Lanh, CV (Chu Van Lanh)[ 5 ] ; Phuc, HV (Huynh Vinh Phuc)[ 1,6 ]

OPTICA APPLICATA

Volume: 46 Issue: 1 Pages: 93-102. DOI: 10.5277/oa160109

Published: 2016
[5] Khoa Vật lý và Công nghệ


SCIE

Impact Factor

0.637

0.601

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

OPTICS

72 of 90

Q4


Mollow spectrum influenced by collisional fluctuations described by a stochastic model of collisions

By:Quoc, KD (Khoa Doan Quoc)[ 1,2 ] ; Long, VC (Van Cao Long)[ 3,4 ] ; Van, LC (Lanh Chu Van)[ 5 ] ; Van, HN (Hoa Nguyen Van)[ 6 ] ; Ngoc, HN (Hieu Nguyen Ngoc)[ 1 ]

OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS

Volume: 48 Issue: 1

DOI: 10.1007/s11082-015-0324. Published: JAN 2016
[5] Khoa Vật lý và Công nghệ


SCI

Impact Factor

1.29

1.157

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

126 of 257

Q2

OPTICS

54 of 90

Q3


Strong laws of large numbers for sequences of blockwise and pairwise m-dependent random variables in metris spaces

By: Quang, NV (Nguyen Van Quang)[1] ; Nguyen, PT (Pham Tri Nguyen)[2]

APPLICATIONS OF MATHEMATICS

Volume: 61 Issue: 6 Pages: 669-684, DOI: 10.1007/s10492-016-0152-8, Published: DEC 2016


[1] Khoa SP Toán học

[2] NCS khoa SP Toán họcSCIE

Impact Factor

0.507

0.488

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

MATHEMATICS, APPLIED

209 of 254

Q4


Answers to Kirk-Shahzad's Questions on Strong b-metric Spaces

By:An, TV (Tran Van An)[ 1 ] ; Dung, NV (Nguyen Van Dung)[ 2,3 ]

TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS

Volume: 20 Issue: 5 Pages: 1175-1184

DOI: 10.11650/tjm.20.2016.6359. Published: OCT 2016
[1] Khoa SP Toán học


SCI

Impact Factor

0.617

0.655

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

MATHEMATICS

155 of 312

Q2


Local polynomial convexity of graphs of functions in several variables

By:Chi, KP (Kieu Phuong Chi)

JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS

Volume: 433 Issue: 1 Pages: 473-486

DOI: 10.1016/j.jmaa.2015.08.010. Published: JAN 1 2016
[1] Khoa SP Toán học


SCI

Impact Factor

1.014

1.13

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

MATHEMATICS

56 of 312

Q1

MATHEMATICS, APPLIED

88 of 254

Q2


On complete convergence in mean for double sums of independent random elements in Banach spaces

By:Thanh, LV (Thanh, L. V.)[ 1 ] ; Thuy, NT (Thuy, N. T.)[ 1 ]

ACTA MATHEMATICA HUNGARICA

Volume: 150 Issue: 2 Pages: 456-471, DOI: 10.1007/s10474-016-0665-3. Published: DEC 2016


[1] Khoa SP Toán học

[2] NCS khoa SP Toán họcSCIE

Impact Factor

0.469

0.417

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

MATHEMATICS

219 of 312

Q3


Negative association and negative dependence for random upper semicontinuous functions, with applications

By:Thuan, NT (Nguyen Tran Thuan)[ 1 ] ; Quang, NV (Nguyen Van Quang)[ 1 ]

JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS

Volume: 145 Pages: 44-57. DOI: 10.1016/j.jmva.2015.12.002

Published: MAR 2016
[1] Khoa Sư phạm Toán học


SCI

Impact Factor

0.857

1.106

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

STATISTICS & PROBABILITY

64 of 123

Q3


Approach for a metric space with a convex combination operation and applications

By:Thuan, NT (Thuan, Nguyen Tran)[ 1 ]

JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS

Volume: 435 Issue: 1 Pages: 440-460

DOI: 10.1016/j.jmaa.2015.09.083. Published: MAR 1 2016
[1] Khoa Sư phạm Toán học


SCI

Impact Factor

1.014

1.13

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

MATHEMATICS

56 of 312

Q1

MATHEMATICS, APPLIED

88 of 254

Q2


Further Results on Subgradients of the Value Function to a Parametric Optimal Control Problem

By:Chieu, NH (Chieu, N. H.)[ 1 ] ; Kien, BT (Kien, B. T.)[ 2 ] ; Toan, NT (Toan, N. T.)[ 1 ]

JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS

Volume: 168 Issue: 3 Pages: 785-801

DOI: 10.1007/s10957-011-9933-0. Published: MAR 2016
[1] Khoa Sư phạm Toán học


SCI

Impact Factor

1.16

1.384

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

MATHEMATICS, APPLIED

69 of 254

Q2

OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE

46 of 82

Q3


Coderivative Characterizations of Maximal Monotonicity for Set-Valued Mappings

By:Chieu, NH (Chieu, N. H.)[ 1 ] ; Lee, GM (Lee, G. M.)[ 2 ] ; Mordukhovich, BS (Mordukhovich, B. S.)[ 3 ] ; Nghia, TTA (Nghia, T. T. A.)[ 4 ]

JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS

Volume: 23 Issue: 2 Pages: 461-480 Published: 2016


[1] Khoa SP Toán học

SCIE

Impact Factor

0.786

0.672

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

MATHEMATICS

99 of 312

Q2


A note on Lipschitzian stability of variational inequalities over perturbed polyhedral convex sets

By:Trang, NTQ (Nguyen Thi Quynh Trang)[1]

OPTIMIZATION LETTERS

Volume: 10 Issue: 6 Pages: 1221-1231. DOI: 10.1007/s11590-015-0915-2. Published: AUG 2016


[1] Khoa SP Toán học

SCIE

Impact Factor

1.019

1.037

2015

5 year
JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

MATHEMATICS, APPLIED

87 of 254

Q2

OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE

51 of 82

Q3


The Lie derivative of normal connections

By:Van, BC (Bui Cao Van)[ 1 ]

JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND APPLICATIONS

Volume: 9 Issue: 6 Pages: 4247-4256. Published: 2016


[1] NCS Khoa Sư phạm Toán học

SCIE

Impact Factor

1.176
2015JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

MATHEMATICS

37 of 312

Q1

MATHEMATICS, APPLIED

66 of 254

Q2


Classification of Asymptotic Behavior in a Stochastic SIR Model

By:Dieu, NT (Dieu, N. T.)[ 1 ] ; Nguyen, DH (Nguyen, D. H.)[ 2 ] ; Du, NH (Du, N. H.)[ 3 ] ; Yin, G (Yin, G.)[ 1 ]

SIAM JOURNAL ON APPLIED DYNAMICAL SYSTEMS

Volume: 15 Issue: 2 Pages: 1062-1084

DOI: 10.1137/15M1043315. Published: 2016
[1] Khoa Sư phạm Toán học


: DATA -> upload
upload -> 1. Kiến thức : hs phải làm được 1 tiêu bản tbtv ( tb vảy hành hoặc tb thịt quả cà chua chín). Kĩ năng
upload -> Thuật ngữ hàng hải quốc tế: a abatement Sự giảm giá
upload -> CÁP ĐIỆn lực hạ thế 1  4 LÕI, ruộT ĐỒNG, CÁch đIỆn xlpe, VỎ pvc low voltage 1 4 core Cable Copper conductor, xlpe insulation, pvc sheath
upload -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
upload -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
upload -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
upload -> Ớt cay f1 SỐ 20 Trái to, dài 14 15 cm, thẳng, cay vừa, chín tập trung, màu xanh trung bình khi non, màu đỏ đẹp khi chín, thịt dày, thích hợp ăn tươi và chế biến. Năng suất rất cao, 30 40 tấn/ ha. ỚT sừng vàng 1039


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương