Danh sách 62 huyện nghèo nhất trên cả NƯỚc theo nghị quyếT 30a/2008/nq-cptải về 140.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích140.98 Kb.
DANH SÁCH 62 HUYỆN NGHÈO NHẤT TRÊN CẢ NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT 30a/2008/NQ-CP

Tỉnh

Số huyện nghèo

Tên huyện

Hà Giang

6

Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần

Cao Bằng

5

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Hạ Lang

Lào Cai

3

Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà

Yên Bái

2

Mù Cang Chải, Trạm Tấu

Bắc Kạn

2

Ba Bể, Pác Nặm

Bắc Giang

1

Sơn Động

Phú Thọ

1

Tân Sơn

Sơn La

5

Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai

Lai Châu

5

Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Yên, Than UyênĐiện Biên

4

Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tủa Chùa, Mường Ảng

Thanh Hóa

7

Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân, Bá Thước

Nghệ An

3

Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong

Quảng Bình

1

Minh Hóa

Quảng Trị

1

Đa Krông

Quảng Ngãi

6

Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tây Trà, Ba Tơ

Quảng Nam

3

Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn

Bình Định

3

An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân CanhNinh Thuận

1

Bác Ái

Kon Tum

2

Tu Mơ Rông, Kon Plông

Lâm Đồng

1

Đam Rông

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 62 HUYỆN NGHÈO NHẤT CẢ NƯỚC THEO NQ 30a/2008/NQ-CP

(Nguồn: Cục Bảo trợ Xã hội, tổng hợp từ báo cáo địa phương)Tỉnh/Huyện

Số xã

Thị trấn

Xã 135/II

Xã ngoài 135/II

 Lai Châu

 1. Sìn Hồ

23

1

19

2

 2. Mường Tè

16

1

15
 3. Phong Thổ

18

1

15

2

 4. Tân Uyên

10

1

6

3

 5. Than Uyên

12

1

8

3

 Điện Biên

 6. Tủa Chùa

12

1

10

1

 7. Mường Ảng

10

1

8

1

 8. Mường Nhé

16
16
 9. Điện Biên Đông

14

1

13
 Sơn La

 10. Quỳnh Nhai

13
7

6

 11. Sốp Cộp

8
7

1

 12. Phù Yên

27

1

11

16

 13. Mường La

16

1

7

9

 14. Bắc Yên

16

1

15
 Cao Bằng

 15. Hạ Lang

14

1

9

4

 16. Bảo Lâm

14

1

13
 17. Bảo Lạc

17

1

13

3

 18. Thông Nông

11

1

9

1

 19. Hà Quảng

19

1

12

6

 Hà Giang

 20. Quản Bạ

13

1

9

3

 21. Yên Minh

18

1

1

16

 22. Hoàng Su Phì

25

1

21

3

 23. Mèo Vạc

18

1

15

2

 24. Đồng Văn

19

2

19
 25. Xín Mần

19

1

14

4

 Lào Cai

 26. Si Ma Cai

13
12

1

 27. Mường Khương

16
12

4

 28. Bắc Hà

21

1

19

1

 Yên Bái

 29. Mù Cang Chải

14

1

13
 30. Trạm Tấu

12

1

11
 Bắc Kạn

 31. Pác Nặm

10
10
 32. Ba Bể

16

1

12

3

 Phú Thọ

 33. Tân Sơn

17
14

3

 Bắc Giang

 34. Sơn Động

23

2

14

7

 Thanh Hóa

 35. Lang Chánh

11

1

5

5

 36. Quan Sơn

13

1

10

2

 37. Quan Hóa

18

1

14

3

 38. Thường Xuân

17

1

9

7

 39. Mường Lát

9

1

7

1

 40. Như Xuân

18

1

11

6

 41. Bá Thước

23

1

13

9

 Nghệ An

 42. Tương Dương

18

1

15

2

 43. Kỳ Sơn

21

1

20
 44. Quế Phong

14

1

10

3

 Quảng Bình

 45. Minh Hóa

16

1

12

3

 Quảng Trị

 46. Đa Krông

14

1

8

5

 Quảng Nam

 47. Tây Giang

10
10
 48. Phước Sơn

12

1

7

4

 49. Nam Trà My

10
10
 Quảng Ngãi

 50. Sơn Hà

14

1

11

2

 51. Trà Bồng

10

1

7

2

 52. Sơn Tây

9
6

3

 53. Minh Long

5
3

2

 54. Tây Trà

9
9
 55. Ba Tơ

20

1

7

12

 Bình Định

 56. An Lão

10

1

6

3

 57. Vĩnh Thạnh

9

1

4

4

 58. Vân Canh

7

1

3

3

 Ninh Thuận

 59. Bác Ái

9
8

1

 Kon Tum

 60. KonPlong

9
9
 61. Tu Mơ Rông

11
11
 Lâm Đồng

 62. Đam Rông

8
8
Tổng

894

48

662

187

: upload images -> File
File -> 21. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
File -> BẢng giá quảng cáo trên website
File -> Ubnd tỉnh bình phưỚC
File -> Ubnd tỉnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BẢng giá quảng cáo truyền hình đÀi phát thanh truyền hình phú thọ
File -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và KÍch hoạt phần mềm dự toán gxd
File -> Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/nq-cp ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
File -> CÔng ty tnhh khuyến nông tp. Hcm s1a ba Vì-cx bắc Hải-F. 15-Q. 10-tp. Hcm – tel:(84-8) 9706621
File -> MẪU ĐĂng ký tham dự ĐỊa kỹ thuật hà NỘI 2010
File -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 3586/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương