Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâNtải về 454.08 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích454.08 Kb.
1   2   3   4

Được sửa đổi bởi Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao thành phố trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu


31/12/2012

7

Quyết định

82/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND Ngày 04/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về sửa đổi Điều 3 Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND

14/10/2012

8

Quyết định

104/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 Về ban hành mức thu phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố

Điều 1

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 Về điều chỉnh mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố

25/6/2012

NĂM 2010

1

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 9 quy định Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt

Được sửa đổi bởi Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Điều 9 Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

28/02/2011

2

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 07/4/2010 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh

Điều 6, Khoản 1 Điều 23

Được bãi bỏ tại Quyết định số 77/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải thể Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thàng phố, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất các quận, huyện và quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các khu đất đấu giá

15/12/2011

3

Quyết định

59/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 Về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

Điểm a Khoản 3 Điều 1 điều chỉnh hệ số mức phụ cấp đối với người có trình độ đại học và trên đại học

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 30/2013/QĐ- UBND ngày 17/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn

27/8/2013

4

Quyết định

83/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 Về điều chỉnh mức thu phí qua các bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn thành phố

Mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 7 chỗ ngồi lưu thông qua bến phà Thủ Thiêm quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 83/2010/QĐ-UBND

Được điều chỉnh tại Quyết định số 91/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua bến phà Thủ Thiêm

01/01/2011

5

Quyết định

87/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho đối tượng bảo trợ và cai nghiện ma tuý, mại dâm; cán bộ, nhân viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố

Khoản 2, 3 Điều 1

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 Về thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại các cơ sở chữa bệnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý

30/3/2013

6

Chỉ thị

03/2010/CT-UBND ngày 21/01/2010 Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Mục III Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND quy định: nâng cao chất lượng công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ mục III Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND

1/12/2011

NĂM 2011

1

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 Ban hành Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Điểm a Khoản 3 Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

22/9/2012

2

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 28/5/2011 Ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi Khoản 1, Điều 1;

Sửa đổi, bổ sung điểm c, Khoản 1, Điều 3;

Bổ sung thêm điểm e vào Khoản 1, Điều 3;

Bổ sung thêm điểm g vào Khoản 1, Điều 3;

Sửa đổi điểm a, Khoản 2, Điều 3;

Sửa đổi điểm b, Khoản 2, Điều 3;

Sửa đổi điểm c, Khoản 2, Điều 3;

Sửa đổi, bổ sung điểm f, Khoản 2, Điều 3;

Bổ sung thêm điểm h vào Khoản 2, Điều 3

Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 3, Điều 3;

Sửa đổi Khoản 4, Điều 4

Bổ sung thêm Khoản 5, Điều 8;

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 9;

Bổ sung thêm Khoản 4, Điều 9Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh


03/10/2013

3

Quyết định

48/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 Về cấp Giấy phép quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh

Điểm a Khoản 2 Điều 3

Khoản 3 Điều 4

Điều 6


Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cấp Giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh

07/01/2013

4

Quyết định

50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 Về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khoản 2 Điều 5;

Khoản 3 Điều 12;

Khoản 4, khoản 7 Điều 12;

Điều 16.


Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lập, thẩm định và phế duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04/01/2013

5

Quyết định

66/2011/QĐ-UBND 22/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố

Điều chỉnh nội dung: “Hành lang 3“ (trong phần phụ lục đính kèm của Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND).

- Hủy bỏ Mục 8 (trong phần phụ lục đính kèm Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND).- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh, làm rõ Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND

12/11/2011


6

Quyết định

73/2011/QĐ-UBND

ngày 15/11/2011 Ban hành quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhSửa đổi Khoản 2 Điều 4

Được sửa đổi bởi Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 Về sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND

10/12/2012

7

Quyết định

74/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khoản 1 Điều 1

Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND

15/5/2012

NĂM 2012

1

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 Về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khoản 1, Điều 1 về phân nhóm các địa điểm trông giữ


Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND

30/12/2012

2

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 về Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 Về sửa đổi, bổ sung Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


19/8/2013

Tổng số: 67 văn bảnỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1 Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.


: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-5
2016-5 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016-5 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2918 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2919 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> Biểu số: 28a/btp/Đkqggdbđ
2016-5 -> Biểu số: 10a/btp/pbgdpl
2016-5 -> Biểu số: 12a/btp/pbgdpl/hgcs
2016-5 -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2917/ stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 3844


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương