Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâNtải về 454.08 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích454.08 Kb.
1   2   3   4

  1. 4

Quyết định

118/2007/QĐ-UB
ngày 10/9/2007 Về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

- Điều 1

- Điểm đ khoản 1 Điều 3

- Khoản 2 Điều 5

- Điều 6


Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND


19/6/2008

  1. 5

Quyết định

121/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 Về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

- Điều 2 của Quy định; tên tiêu đề của Điều 3 và nội dung của Khoản 1 Điều 3 của quy định.

- Tên tiêu đề của Điều 4 và nội dung của Khoản 1 Điều 4 của quy định.

- Nội dung của Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 5 của quy định.

- Nội dung của Khoản 1, Khoản 9 và Khoản 10, Khoản 11 Điều 6 Quy định.

- Tên tiêu đề và nội dung của Điều 7 Quy định.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Quy định.

- Nội dung của Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 và nội dung của Khoản 3 Điều 9 Quy định.

- Nội dung của Khoản 2 Điều 10 Quy định.

- Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 22/10/2011 của UBND TP về sửa đổi Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ôtô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố

01/11/2011

6

Quyết định

135/2007/QĐ-UBND ngày 8/12/2007 Ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Điểm d và e khoản 2 Điều 1

Điểm c khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2

tiết b điểm 2.1, nội dung gạch đầu dòng thứ 3 tiết b điểm 2.2 khoản 2 Điều 6

Bảng 1 và khoản 1 phần Ghi chú Điều 7

Bảng 2 khoản 1, Điểm b, d, đ, e phần Ghi chú khoản 1, tùy thuộc lộ giới đường và hẻm (minh họa cho Bảng 2 khoản 1 Điều 8), Bảng 3 khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 8

các hình minh họa về số tầng và chiều cao nhà liên kế

Bảng 4 điểm b khoản 3 Điều 8

Điểm c khoản 3 Điều 8

khoản a và b Điều 9

khoản 1 Điều 12

Điều 17

khoản 1 Điều 24Phụ lục 1, 3 - Tài liệu tham khảo

Được sửa đổi, bổ sung nởi Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của UBND thành phố quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


13/7/2009

7

Quyết định

136/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 Về chế độ bồi dưỡng và tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao Thành phố

Khoản 2 nội dung “Chế độ tiền công trong tập luyện và thi đấu” và Khoản 3.b.II nội dung “Tiền thưởng thành tích các giải quốc tế” của danh mục các chế độ ban hành kèm theo

- Được sửa đổi bởi Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBNDTP điều chỉnh, bổ sung một số chế độ đối với huấn luyện viên,vận động viên ngành thể dục thể thao thành phố trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu


31/12/2012

8

Quyết định

139/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 V/v điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30/07/2004 của UBND thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố

Điều 1 quy định điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố

Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBNDTP về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

03/01/2011

NĂM 2008

1

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND ngày 03/07/2008 về thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Khoản 1, 2 Điều 1 về thu lệ phí địa chính

- Khoản 3 Điều 1 về thu lệ phí giao dịch đảm bảo- Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐNDTP về thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐNDTP Về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho cơ quan thu phí, lệ phí về giao dịch bảo đảm thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

21/12/2009


20/12/2013

2

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND ngày 12/3/2008 Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi khoản 7 Điều 12

Được sửa đổi bởi Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 Về sửa đổi khoản 7 Điều 12 Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

04/9/2011

3

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 Ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Điểm đ khoản 2 Điều 14 Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển

mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Quy định Mẫu “Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án nhà ở” kèm theo Quyết định số 19/2008/Qđ-UBND


Được sửa đổi bởi Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong lĩnh vực xây dựng

23/7/2010

4

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND ngày 5/6/2008 Về quy định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố

Điểm a, b Khoản 1 Điều 1;

Điểm b Khoản 3 Điều 1;Điểm h Khoản 3 Điều 1.

Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

18/9/2010

5

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND ngày 20/5/2008 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Điều 11, 11 Mục II Danh mục các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện

Quyết định số 62/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

11/9/2010

6

Quyết định

54/2008/QĐ-UBND ngày 21/6/2008 Về việc ban hành bảng giá tính mức giá xử phạt vi phạm hành chính và làm cơ sở tính giá khởi điểm bán đấu giá gỗ tròn, gỗ xẻ, động vật hoang dã và thuỷ hải sản trên địa bàn thành phố.

bảng III và bảng IV bảng Điều 1

Được sửa đổi bởi Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND 16/02/2011Về thay thế bảng III và bảng IV bảng tính mức giá xử phạt vi phạm hành chính và làm cơ sở tính giá khởi điểm bán đấu giá động vật hoang dã và lâm sản khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 1 của Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố

26/02/2011

7

Quyết định

74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 8 quy định về gia hạn giấy phép

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 13/07/2010 của UBND về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị.

23/7/2010

8

Quyết định

76/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Điều 2, Điều 3

Được bãi bỏ tại Quyết định số 77/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 Về giải thể Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất các quận, huyện và quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các khu đất đấu giá

15/12/2011

9

Quyết định

80/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 Về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Khoản 2 Điều 6 Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 Về điều chỉnh khoản 2 Điều 6 Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện (ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND

ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)26/6/2011

NĂM 2009

1

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh

Điều 16 quy định về công tác đấu thầu

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 23/01/2010 Về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

02/02/2010

2

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 quy định diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa


Điểm d khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 4 Điều 4


Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa

13/12/2012

3

Quyết định

47/2009/QĐ-UBND ngày 7/7/2009 về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hoá, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập qyền sở hữu và các tài sản hàng hoá kê biên phát mãi theo quyết định xử lý các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất)

Tên gọi, Phần căn cứ, Điều 1 Quyết định; Tên gọi của Quy chế, Điều 1 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định

Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phồ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố

23/10/2009

4

Quyết định

60/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 Về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

-Toàn bộ biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân
- Toàn bộ biểu mẫu nghiệp vụ giải quyết khiếu nại

- Toàn bộ biểu mẫu nghiệp vụ giải quyết tố cáo- Được thay thế bằng các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn thư kiếu nại, tố cáo, đơn phản ảnh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Được thay thế bằng các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh- Được thay thế bằng các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

28/4/2012

21/02/2014

23/3/2014

5

Quyết định

64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 Về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố

Khoản 2 Điều 1

Được sửa đổi bởi Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009

27/10/2009

6

Quyết định

74/2009/QĐ-UBND ngày 5/10/2009 Về một số chế độ đối với huấn luyện viên,vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao thành phố

Khoản 6 nội dung “Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong tập luyện và thi đấu” của Danh mục các chế độ ban hành kèm theo Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND

: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-5
2016-5 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016-5 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2918 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2919 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> Biểu số: 28a/btp/Đkqggdbđ
2016-5 -> Biểu số: 10a/btp/pbgdpl
2016-5 -> Biểu số: 12a/btp/pbgdpl/hgcs
2016-5 -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2917/ stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 3844


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương