Danh mục tài liệu tiếng Anhtải về 48.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích48.42 Kb.
Danh mục tài liệu tiếng Anh

(Kèm theo Công văn số: 1258/VP-TV ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Bộ Tư pháp về việc giới thiệu vốn tài liệu học tiếng Anh tại Thư viện)


STT

Tên sách

Số lượngEssential Speaking for IELTS (gồm 1 đĩa MP3)

1Essential Writing for IELTS

1Essential Listening for IELTS (kèm CD)

1Essential Reading for IELTS

1Barron’s_IELTS Practice Exam (kèm CD)

1Toefl Cliffs Preparation Guide 2001-2002 (kèm CD)

1Practice Tests 1_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1Practice Tests 2_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1Practice Tests 3_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1Practice Tests 4_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1Practice Tests 5_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1Practice Tests 6_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1Practice Tests 7_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1Practice Tests 8_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

1Practice Tests 9_Expert on Cambridge IELTS Practice (+CD)

115 Days Practice for IELTS Listening

415 Days Practice for IELTS Speaking (+CD)

415 Days Practice for IELTS Writing

415 Days Practice for IELTS Reading

4Cambridge IELTS 1 with Answer (2013-Savina)

3Cambridge IELTS 2 with Answer (2013-Savina)

4Cambridge IELTS 3 with Answer (2013-Savina)

4Cambridge IELTS 4 with Answer (2013-Savina)

4Cambridge IELTS 5 with Answer (Savina)

4Cambridge IELTS 6 with Answer (2013-Savina)

4Cambridge IELTS 7 with Answer (2013-Savina)

4Cambridge IELTS 8 with Answer (2013-Savina)

4Cambridge IELTS 9 with Answer (Savina)

4CD Cambridge IELTS 2

4CD Cambridge IELTS 3

4CD Cambridge IELTS 4

4CD Cambridge IELTS 5

4CD Cambridge IELTS 6

4CD Cambridge IELTS 7

4CD Cambridge IELTS 9

4Complete IELTS Bands 6.5-7.5 (SB)-Class Audio 2CDS

1Complete IELTS B1 TB

1Complete IELTS C1 TB

2Complete IELTS B1 WB W/Ans & Aud CD

1CD Complete IELTS B1-Class CD

1Complete IELTS Bands 6.5-7.5 (C1)-WB w Ans & Audio CD

1Complete IELTS B1 SB W/Ans & CD-Rom

1Focus IELTS List & Speak Skills

1Focus IELTS Read & Writing Skills

1Focus IELTS General Prac Skills

1Focus IELTS Academic Prac Skills

1Recent Actual Test IELTS Listening (+3CD/Bộ)

3Recent Actual Test IELTS Reading

3Recent Actual Test IELTS Speaking

3Cambridge Practice IELTS (+5CD)

3Improve your IELTS listening skills (+2CD/Bộ)

3Improve your IELTS speaking skills

3Improve your IELTS reading & writing skills

3Collin get ready for IELTS Listening (+2CD/Bộ)

3Collin get ready for IELTS Reading

3Collin get ready for IELTS Speaking

3Collin get ready for IELTS Writing

3TOEFT test strategies (+5CD/Bộ)

3Collin IELTS Listening (+6CD/Bộ)

3Collin IELTS Reading

3Collin IELTS Speaking

3Collin IELTS Writing

3Collin IELTS Vocabulary

3Collin IELTS Grammar

3


: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương