Danh mục thiết bị TỐi thiểu dạy nghề LÂm sinh (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/tt-blđtbxh ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Lâm sinh


Phần C. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌNtải về 1.23 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Phần C.

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG CÂY LƯƠNG THỰC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lâm sinh

Mã số môn học: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinhTT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

1

Máy gieo hạt

Chiếc

1

Máy gieo được 4÷6 hàng

2

Máy sạ lúa

Chiếc

1

Loại kéo tay gồm 4 hoặc 8 trống

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG NẤM

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lâm sinh

Mã số môn học: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinhTT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

1

Khuôn nấm

Chiếc

2

Hình thang, chuyên dùng tạo mô nấm

2

Lò sấy

Chiếc

1

Công suất ≤10kg nấm/giờ

3

Lò hấp

Chiếc

1

Công suất: ≤1 tấn/ngày

4

Búa đục lỗ nấm

Chiếc

9

Đường kính mũi≤ 1cm

5

Muỗng cấy giống

Chiếc

18

Tay cầm ≥ 25cm

Muỗng rộng ≥ 1cm6

Bể xử lý nguyên liệu

Chiếc

1

Bằng xi măng hoặc inox: 1m3 ÷ 2m3

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG HOA CÂY CẢNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lâm sinh

Mã số môn học: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinhTT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

1

Khuôn đúc chậu

Chiếc

3

Làm bằng tôn, kích cỡ phù hợp với 3 loại chậu: Có D miệng chậu 40 cm, 50 cm và 60 cm

2

Bàn xoay

Chiếc

4

Làm bằng Inox, chắc chắn, kích thước phù hợp với kích thước của chậu cảnh.

3

Xà beng

Chiếc

4

Dài 1m ÷1,2m

Đường kính ≤3cm

Lưỡi rộng 5cm ÷ 7cm


Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT RAU AN TOÀN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lâm sinh

Mã số môn học: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinhTT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

1

Khay xốp

Chiếc

18

Làm bằng xốp, hình chữ nhật

2

Hệ thống trồng rau thủy canh

Bộ

1

Bao gồm các máy bơm hút đẩy dung dịch đinh dưỡng, hệ thống ống dẫn và giá để trồng cây

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): NUÔI ONG VÀ KHAI THÁC MẬT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lâm sinh

Mã số môn học: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinhTT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

1

Thùng nuôi ong

Chiếc

9

Thùng đóng bằng gỗ, có 2 cửa sổ có thể đóng mở ở 2 đầu. Thùng được đặt trên chân bằng sắt, mỗi thùng đặt

7 ÷10 cầu ong.2

Thùng quay mật

Chiếc

1

Làm bằng thép không rỉ, hình trụ, bên trong có bộ phận để đặt cầu ong, bộ phận quay ly tâm bằng tay.

3

Cầu ong

Chiếc

63

Là một khung gỗ, kích thước phù hợp kích thước thùng.

4

Mũ có lưới che

Chiếc

18

Loại chuyên dùng cho người nuôi ong, che trùm tới vai

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): CHĂN NUÔI, THÚ Y

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lâm sinh

Mã số môn học: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinhTT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

1

Kìm bấm răng

Chiếc

9

Loại chuyên dùng làm bằng I nox.

2

Kìm bấm tai

Chiếc

9

Loại chuyên dùng làm bằng I nox.

3

Bộ dụng cụ thú y

Bộ

9

Theo tiêu chuẩn của ngành thú ý

Mỗi bộ gồm:

- Khay Inox

Chiếc

1

- Xi lanh

Chiếc

1

- Kim tiêm

Chiếc

1

- Panh

Chiếc

1

- Dao mổ

Chiếc

18

- Ống nghe

Chiếc

3

- Kéo

Chiếc

1

4

Bình nước uống cho gia cầm

Chiếc

9

Dung tích 1÷2 lít

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ LÂM SINH

Trình độ: Trung cấp nghề

Theo Quyết định số 1452 /QĐ-BLĐTBXH ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ trong Hội đồng thẩm định

1

Ông Trần Văn Con

Tiến sỹ

Chủ tịch HĐTĐ

2

Nguyễn Ngọc Tám

Kỹ sư

P.Chủ tịch HĐTĐ

3

Trần Đình Mạnh

Thạc sỹ

Ủy viên thư ký

4

Lê Thị Thu

Thạc sỹ

Ủy viên

5

Nguyễn Duy Lam

Tiến sỹ

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thạc sỹ

Ủy viên

7

Nguyễn Quang Chung

Thạc sỹ

Ủy viên

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương