Danh mục thực vật rừNG, ĐỘng vật rừng nguy cấP, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 32tải về 160.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích160.1 Kb.
DANH MỤC

THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP

ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ)

__________

NHÓM I: Thực vật rừng, động vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

I A. Thực vật rừng
TT
Tên Việt Nam

Tên khoa họcNGÀNH THÔNG


PINOPHYTA1

Hoàng đàn

Cupressus torulosa
2

Bách Đài Loan

Taiwania cryptomerioides
3

Bách vàng

Xanthocyparis vietnamensis
4

Vân Sam Phan xi păng

Abies delavayi fansipanensis
5

Thông Pà cò

Pinus kwangtungensis6

Thông đỏ nam

Taxus wallichiana (T. baccata wallichiana)
7

Thông nước (Thuỷ tùng)

Glyptostrobus pensilis


NGÀNH MỘC LAN


MAGNOLIOPHYTA
Lớp mộc lan

Magnoliopsida

8

Hoàng liên gai (Hoàng mù)

Berberis julianae
9

Hoàng mộc (Nghêu hoa)

Berberis wallichiana
10

Mun sọc (Thị bong)

Diospyros salletii
11

Sưa (Huê mộc vàng)

Dalbergia tonkinensis
12

Hoàng liên Trung Quốc

Coptis chinensis
13

Hoàng liên chân gà

Coptis quinquesectaLớp hành

Liliopsida

14

Các loài Lan kim tuyến

Anoectochilus spp.
15

Các loài Lan hài

Paphiopedilum spp.

I B. Động vật rừng
TT
Tên Việt Nam

Tên khoa học
LỚP THÚ

MAMMALIA
Bộ cánh da

Dermoptera

1

Chồn bay (Cầy bay)

Cynocephalus variegatusBộ khỉ hầu

Primates

2

Cu li lớn

Nycticebus bengalensis (N. coucang)
3

Cu li nhỏ

Nycticebus pygmaeus
4

Voọc chà vá chân xám

Pygathrix cinerea
5

Voọc chà vá chân đỏ

Pygathrix nemaeus
6

Voọc chà vá chân đen

Pygathrix nigripes
7

Voọc mũi hếch

Rhinopithecus avunculus
8

Voọc xám

Trachypithecus barbei (T. phayrei)
9

Voọc mông trắng

Trachypithecus delacouri
10

Voọc đen má trắng

Trachypithecus francoisi
11

Voọc đen Hà Tĩnh

Trachypithecus hatinhensis
12

Voọc Cát Bà (Voọc đen đầu vàng)

Trachypithecus poliocephalus


13

Voọc bạc Đông Dương

Trachypithecus villosus (T. cristatus)


14

Vườn đen tuyền tây bắc

Nomascus (Hylobates) concolor
15

Vượn đen má hung

Nomascus (Hylobates) gabriellae
16

Vượn đen má trắng

Nomascus (Hylobates) leucogenys
17

Vượn đen tuyền đông bắc

Nomascus (Hylobates) nasutusBộ thú ăn thịt

Carnivora

18

Sói đỏ (Chó sói lửa)

Cuon alpinus

19

Gấu chó

Ursus (Helarctos) malayanus
20

Gấu ngựa

Ursus (Selenarctos) thibetanus
21

Rái cá thường

Lutra lutra
22

Rái cá lông mũi

Lutra sumatrana


23

Rái cá lông mượt

Lutrogale (Lutra) perspicillata
24

Rái cá vuốt bé

Amblonyx (Aonyx) cinereus (A. cinerea)
25

Chồn mực (Cầy đen)

Arctictis binturong
26

Beo lửa (Beo vàng)

Catopuma (Felis) temminckii
27

Mèo ri

Felis chaus
28

Mèo gấm

Pardofelis (Felis) marmorata
29

Mèo rừng

Prionailurus (Felis) bengalensis
30

Mèo cá

Prionailurus (Felis) viverrina
31

Báo gấm

Neofelis nebulosa
32

Báo hoa mai

Panthera pardus
33

Hổ

Panthera tigrisBộ có vòi

Proboscidea


34

Voi

Elephas maximusBộ móng guốc ngón lẻ

Perissodactyla

35

Tê giác một sừng

Rhinoceros sondaicusBộ móng guốc ngón chẵn

Artiodactyla

36

Hươu vàng

Axis (Cervus) porcinus
37

Nai cà tong

Cervus eldii
38

Mang lớn

Megamuntiacus vuquangensis
39

Mang Trường Sơn

Muntiacus truongsonensis
40

Hươu xạ

Moschus berezovskii
41

Bò tót

Bos gaurus
42

Bò rừng

Bos javanicus
43

Bò xám

Bos sauveli
44

Trâu rừng

Bubalus arnee
45

Sơn dương

Naemorhedus (Capricornis) sumatraensis
46

Sao la

Pseudoryx nghetinhensisBộ thỏ rừng

Lagomorpha

47

Thỏ vằn

Nesolagus timinsiLỚP CHIM

AVES
Bộ bồ nông

Pelecaniformess

48

Gìa đẫy nhỏ

Leptoptilos javanicus
49

Quắm cánh xanh

Pseudibis davisoni
50

Cò thìa

Platalea minorBộ sếu

Gruiformes

51

Sếu đầu đỏ (Sếu cổ trụi)

Grus antigoneBộ gà

Galiformes

52

Gà tiền mặt vàng

Polyplectron bicalcaratum
53

Gà tiền mặt đỏ

Polyplectron germaini
54

Trĩ sao

Rheinardia ocellata
55

Công

Pavo muticus
56

Gà lôi hồng tía

Lophura diardi
57

Gà lôi mào trắng

Lophura edwardsi
58

Gà lôi Hà Tĩnh

Lophura hatinhensis
59

Gà lôi mào đen

Lophura imperialis
60

Gà lôi trắng

Lophura nycthemeraLỚP BÒ SÁT

REPTILIA
Bộ có vẩy

Squamata

61

Hổ mang chúa

Ophiophagus hannahBộ rùa

Testudinata

62

Rùa hộp ba vạch

Cuora trifasciata
Vũ Văn HảiPhòng QLRR (tổng hợp từ nguồn internet)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương