Danh mục thủ TỤc hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của sở VĂn hoá, thể thao và du lịCHtải về 235.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích235.71 Kb.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Trang

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

Di sản

văn hóa


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Di sản

văn hóa


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22

5

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Di sản

văn hóa


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

24

6

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản

văn hóa


Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch


27

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Di sản

văn hóa


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Di sản

văn hóa


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

35

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

Di sản

văn hóa


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

40

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

Di sản

văn hóa


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

43

11

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)


Điện ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

46

12

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Điện ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

49

13

Tiếp nhận thông báo tổ chức

thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

(thẩm quyền của Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch)Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

52

14

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

(thẩm quyền của Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh)


//

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

54

15

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm

mỹ thuật về danh nhân văn hóa,

anh hùng dân tộc, lãnh tụ


//

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

58

16

Cấp giấy phép xây dựng tượng

đài, tranh hoành tráng//

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

60

17

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng

tác điêu khắc (thẩm quyền củaỦy ban nhân dân cấp tỉnh)

//

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

62

18

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

//

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

65

19

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

//

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

68

20

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

//

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

71

21

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

//

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

74

22

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

76

23

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

79

24

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

82

25

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

85

26

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

88

27

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

91

28

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

(do Sở văn hóa, thể thao và Du lịch cấp)Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

94

29

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

97

30

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

100

31

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa cơ sở

Liên đoàn Lao động cấp huyện

104

32

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


108

33

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Văn hóa

cơ sở


Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


111

34

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Văn hóa

cơ sở


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

112

35

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Văn hóa

cơ sở


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

116

36

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Văn hóa

cơ sở


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

120

37

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


124

38

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

//

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


127

39

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

//

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


130

40

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

//

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


133

41

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


137

42

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

Thư viện

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


140

43

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


144

44

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


148

45

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


151

46

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


154

47

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


158

48

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


161

49

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


164

50

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


166

51

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


168

52

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


171

53

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


174

54

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


177

55

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

180

56

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Thể dục thể thao

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


183

57

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Thể dục thể thao

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


187

58

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


191

59

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


196

60

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


201

61

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


206

62

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


215

63

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


220

64

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


225

65

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


230

66

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


235

67

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


240

68

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


245

69

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


250

70

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


256

71

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


261

72

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


266

73

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


271

74

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


276

75

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


281

76

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


286

77

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thể dục thể thao

Sở Văn hoá,

Thể thao và

Du lịch


291

78

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Lữ hành

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


294

79

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Lữ hành

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


299

80

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập


Lữ hành

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


303

81

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

Lữ hành

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


307

82

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Lữ hành

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


311

83

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


315

84

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


319

85

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Lữ hành

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


323

86

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Lữ hành

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


326

87

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Lữ hành

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


329

88

Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Khách sạn

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


331

89

Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


334

90

Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Khách sạn

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


337

91

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Khách sạn

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


340

92

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Khách sạn

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


346

93

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Khách sạn

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch


352

94

 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Khách sạn

Sở Văn hóa,

Thể thao vàDu lịch

358DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)


STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú
Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

1

T-YBA-250497-TT

Thủ tục: Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca mua nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Theo khoản 2, Điều 2 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công bố tại Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 17/12/2013
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Trang

1

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa cơ sở

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

3

2

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

Văn hóa cơ sở

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

7

3

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Văn hóa cơ sở

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

10

4

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa cơ sở

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

13

5

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa cơ sở

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

16

6

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa cơ sở

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

19

7

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa cơ sở

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

22

8

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Thư viện

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

25

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

29

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

33

11

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

(thẩm quyền của UBND cấp huyện)Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

36

12

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

39

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

43

14

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

46


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016

của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Trang

1

Công nhận gia đình văn hóa

Văn hóa

cơ sở


Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã

2

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Thư viện

Ủy ban nhân dân cấp xã

5

3

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Thể dục thể thao

Ủy ban nhân dân cấp xã

9

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương