Danh mục từ viết tắTtải về 1.76 Mb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Quy hoạch phát triển đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến 2030

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ATGT An toàn giao thông

BTCT Bê tông cốt thép

BTN Bê tông nhựa

BOT Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao

BTXM Bê tông xi măng

CCN Cụm công nghiệp

CNH Công nghiệp hóa

CPU Đơn vị xe con quy đổi

CV Mã lực

DWT Trọng tải toàn phần (tàu biển)

ĐBSCL ĐBSCL

ĐH Đường huyện

ĐTNĐ Đường thủy nội địa

GDP Thu nhập quốc dân

GTVT Giao thông vận tải

HĐH Hiện đại hóa

HLATGTĐB Hành lang an toàn giao thông đường bộ

HK Hành khách

KCHTGTVT Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

KCN Khu công nghiệp

KT – XH Kinh tế xã hội

KTTĐ Kinh tế trọng điểm

NLNN Nông lâm ngư nghiệp

PPP Hợp tác công - tư

QL Quốc lộ

VITRANSS Nghiên cứu chiến lược GTVT Việt Nam

VTHKCC Vận tải hành khách công cộng

XD Xây dựng

TNGT Tai nạn giao thông

TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

MỤC LỤC


MỤC LỤC ii

DANH MỤC HÌNH, BIỂU v

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG 5

PHẦN II: HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TỈNH TIỀN GIANG 26

PHẦN III: DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA 55

TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020 55

PHẦN IV: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 71

PHẦN V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 93

PHẦN VI: CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 107

KẾT LUẬN 111


DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1.1: Hiện trạng sử dụng đất tại tỉnh Tiền Giang 6

Bảng 1.1.2-a: Cơ cấu dân số tỉnh Tiền Giang 2000 – 2013 7

Bảng 1.1.2-b: Hành chính, dân số, diện tích tỉnh Tiền Giang 8

Bảng 1.2: Hiện trạng giao thông đường bộ tỉnh Tiền Giang năm 2013 12

Bảng 1.2.1: Hiện trạng các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2013 14

Bảng 2.1: Thống kê số lượng km đường thủy nội địa theo phân cấp quản lý


trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (1996-2013) 26

Bảng 2.2.1-a: Danh mục các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Trung ương quản lý 28

Bảng 2.2.1-b: Danh mục các đoạn tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do tỉnh quản lý 28

Bảng 2.3-a: Các tuyến vận tải thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 35

Bảng 2.3-b: Khối lượng hàng hoá, hành khách vận chuyển bằng đường thủy nội địa tỉnh tiền Giang (2001-2013) 36

Bảng 2.4-a: Thống kê số lượng phương tiện thủy tỉnh Tiền Giang 37

Bảng 2.4-b: Các chủng loại phương tiện vận tải thủy hoạt động trong sông, kênh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 37

Bảng 2.4-c: Thông số kỹ thuật cơ bản của các loại phương tiện thủy nội địa hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 38

Bảng 2.5.1: Tổng hợp khối lượng hàng hóa thông qua cảng Mỹ Tho giai đoạn 2003-2013 40

Bảng 2.5.2: Hệ thống các các chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 40

Bảng 2.5.3-1: Số lượng các bến thủy trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý 42

Bảng 2.5.3-2: Số lượng các bến thủy nội địa trên các tuyến sông kênh chính 42

Bảng 2.6: Tổng hợp hiện trạng cơ sở công nghiệp đường thủy nội địa 46

Bảng 2.8.2: Thống kê cầu vượt trên các tuyến đường thủy nội địa chính 51

Bảng 3.1.2: Phương án tăng trưởng GDP của Tiền Giang 57

Bảng 3.3: Các dự án đường thủy nội địa có liên quan đến tỉnh Tiền Giang 61

Bảng 3.4.2: Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa tỉnh Tiền Giang 65

Bảng 3.4.3: Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hành khách tỉnh Tiền Giang 68

Bảng 3.4.4: Kết quả dự báo lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường thủy nội địa chính 69

Bảng 4.2.2-a: Danh mục các tuyến đường thủy nội địa do Trung ương quản lý 74

Bảng 4.2.2-b: Quy hoạch phân cấp kỹ thuật các tuyến ĐTNĐ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do tỉnh quản lý 75

Bảng 4.2.3.2: Quy hoạch các tuyến đường thủy nội địa do cấp tỉnh quản lý 79

Bảng 4.2.5.2: Quy hoạch phát triển các bến khách ngang sông chính 85

Bảng 4.2.5.3: Tổng hợp quy hoạch các bến phà trên địa bàn Tiền Giang 87

Bảng 4.4.2: Tổng hợp các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020 90

Bảng 4.5: Ước tính nhu cầu vốn đầu tư phát triển ĐTNĐ Tiền Giang 92


DANH MỤC HÌNH, BIỂU


Biểu đồ 1.2-a: Biểu đồ tỷ lệ chiều dài đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 10

Biểu đồ 1.2-b: Tỷ lệ kết cấu mặt đường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 10

Hình 3.4.1-1: Hiện trạng mật độ vận tải hàng hóa trên các tuyến sông chính 63

Hình 3.4.1-2: Hiện trạng mật độ vận tải khách trên các tuyến sông chính 63

Hình 3.4.2-1: Dự báo mật độ vận tải hàng hóa trên các tuyến sông chính năm 2015 65

Hình 3.4.2-2: Dự báo mật độ vận tải hàng hóa trên các tuyến sông chính năm 2025 66

Hình 3.4.2-3: Dự báo mật độ vận tải hàng hóa trên các tuyến sông chính năm 2035 66

Hình 3.4.3-1: Dự báo mật độ vận tải khách trên các tuyến sông chính năm 2015 68

Hình 3.4.3-2: Dự báo mật độ vận tải khách trên các tuyến sông chính năm 2025 68

Hình 3.4.3-3: Dự báo mật độ vận tải khách trên các tuyến sông chính năm 2035 69


MỞ ĐẦU


1. Sự cần thiết

Tỉnh Tiền Giang có vị trí địa lý là cầu nối giao lưu giữa hai vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều tiềm năng phát triển các ngành kinh tế, dịch vụ v.v.... Đây cũng là đầu mối giao thông vận tải kết nối giữa khu vực Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long với các tuyến đường thủy nội địa, đường bộ, đặc biệt là hệ thống đường thủy nội địa liên kết Tiền Giang với các địa phương khác đồng thời cũng thông ra biển kết nối với các trung tâm kinh tế, văn hóa trên cả nước.

Hiện nay, hệ thống các bến cảng khu vực Thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành trên sông Tiền đã hình thành nên một trung tâm xếp dỡ, vận chuyển hàng hoá và vật liệu xây dựng đường thủy nội địa phục vụ phát triển KT-XH các vùng trong địa bàn tỉnh. Các hoạt động xếp dỡ, vận chuyển hàng hoá và vật liệu xây dựng trên các tuyến sông khác ngày càng gia tăng với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, hệ thống bến bãi, cảng thủy nội địa hầu hết chưa được đầu tư bài bản, không có quy hoạch cụ thể, tình trạng cảng, bến thủy nội địa tự phát lấn chiếm hành lang ATGT đường thủy nội địa diễn ra thường xuyên. Các thành phần tham gia khai thác vận tải thủy phần lớn là các hộ gia đình nhỏ lẻ, các hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân nhưng đa phần đều có quy mô nhỏ, đoàn phương tiện cũ, lạc hậu tính cạnh tranh thấp, sức chở và hiệu quả khai thác thấp, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT đường thủy nội địa. Công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nhằm phát huy tính ưu việt của vận tải thủy vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc xác định các khu vực vị trí xây dựng các công trình cầu bến bốc dỡ hàng hóa, bãi chứa hàng, các bến khách ngang sông để lập lại trật tự xã hộivà đảm bảo an toàn giao thông trong các hoạt động bốc xếp, vận chuyển đường thủy theo đúng Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004.

Trên cơ sở định hướng phát triển các hoạt động vận chuyển, bốc xếp đường thủy, hoạt động các bến thủy nội địa bến khách ngang sông trên phạm vi toàn tỉnh phù hợp với quy hoạch chung của ngành GTVT, phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ nay đến năm 2020, phù hợp với các chủ chương phát triển kinh tế của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tiền Giang. Vì vậy, cần phải có “Quy hoạch phát triển đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” để đảm bảo yêu cầu phát triển đồng bộ trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội phục vụ chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh và các chương trình, dự án đầu tư khác.2. Mục tiêu quy hoạch

Trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới đường thủy nội địa, hệ thống cảng sông, đội tầu vận tải, cơ khí thủy xác định quy mô, cấp hạng kỹ thuật và giải pháp cải tạo, chỉnh trị, nâng cấp các tuyến sông chính, cải tạo, nâng cấp cảng sông, đội tầu, mạng lưới cơ khí thủy, ...đề xuất các phương án quy hoạch đường thủy nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo an toàn giao thông và phát triển bền vững ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa Tiền Giang.Quy hoạch được duyệt là cơ sở để triển khai đầu tư các dự án ưu tiên, là cơ sở để thống nhất về quy hoạch đối với các ngành liên quan khác.

3. Phạm vi nghiên cứu của dự án

 • Phạm vi nghiên cứu: quy hoạch đường thủy nội địa tập trung vào những tuyến sông chính, tuyến vận tải thủy chính trong địa bàn tỉnh.

 • Giới hạn quy hoạch: Trong Quy hoạch phát triển đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tập trung nghiên cứu phát triển hệ thống GTVT đảm bảo các mối quan hệ sau:

  • Giữa mạng lưới giao thông đường thủy nội địa do Trung ương quản lý đến tỉnh và liên tỉnh.

  • Mạng lưới giao thông đường thủy nội địa do Tỉnh quản lý đến huyện và liên huyện.

  • Mạng lưới giao thông đường thủy nội địa từ huyện đến xã và liên xã; sẽ được nghiên cứu riêng trong “Quy hoạch phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn”.

  • Đối tượng nghiên cứu

  • Các tuyến đường thủy, cảng thủy nội địa, cảng biển quốc gia nằm trên địa bàn tỉnh.

  • Các tuyến đường thủy do tỉnh quản lý.

  • Hệ thống cảng - bến: do tỉnh quản lý.

4. Căn cứ pháp lý

 • Luật Giao thông đường thủy nội địa (Luật số 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004);

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa (Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/06/2014);

 • Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005 (Luật số 40/2005/QH11ngày 14/06/2005).

 • Nghị định số 171/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999, qui định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường thủy nội địa;

 • Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa;

 • Nghị định số 92/2006/NĐ - CP ngày 7/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

 • Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

 • Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

 • Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg ngày 19/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020.

 • Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

 • Quyết định số 06/2011/QĐ-TTg ngày 24/01/2011 về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

 • Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

 • Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

 • Quyết định số 355/2013/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

 • Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố đường thủy nội địa quốc gia;

 • Quyết định số 3082/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2009 của của Bộ Khoa công nghệ về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5664 : 2009 Tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa;

 • Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

 • Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

 • Quyết định số 4291/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải về Phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

 • Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030;

 • Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải: Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa;

 • Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được HĐND thông qua;

 • Văn bản số 4653/ UBND ngày 13/08/ 2007 của UBND tỉnh Tiền Giang về chấp thuận để sở GTVT tiến hành lập quy hoạch phát triển đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang;

 • Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy  hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

 • Quyết định số 1199/UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tình Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

 • Các văn bản pháp lý khác liên.

5. Nội dung chính lập quy hoạch

  • Mở đầu

  • Phần I: Hiện trạng phát triển KT – XH và mạng lưới giao thông vận tải đường bộ tỉnh Tiền Giang

  • Phần II: Hiện trạng mạng lưới giao thông vận tải thủy nội địa tỉnh Tiền Giang

  • Phần III: Dự báo nhu cầu vận tải thủy nội địa tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

  • Phần IV: Quy hoạch phát triển hệ thống GTVT thủy nội địa tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  • Phần V: Đánh giá chiến lược về tác động môi trường đường thủy nội địa

  • Phần VI: Một số cơ chế chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển GTVT thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  • Kết luận và kiến nghị

6. Sản phẩm

  • Thuyết minh tóm tắt quy hoạch phát triển đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  • Thuyết minh tổng hợp quy hoạch phát triển đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  • Bản đồ quy hoạch phát triển đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

: SiteFolders -> SKHDT -> 177
SiteFolders -> ĐỀ CƯƠng ôn tập hki hóa họC 11 CƠ BẢn a. Trắc nghiệm chủ đề 1: SỰ ĐIỆn LI
SiteFolders -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SiteFolders -> Ban hành kèm theo Thông
SiteFolders -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
SiteFolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
SiteFolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
SiteFolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
SiteFolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
SiteFolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
177 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương