Danh mục sách ngoại văn (Sách tặng từ Quỹ Châu Á)tải về 5.97 Mb.
trang533/540
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích5.97 Mb.
#1463
1   ...   529   530   531   532   533   534   535   536   ...   540

944.0408


6288. Tác giả chính: Peter McPhee
Nhan đề: The French Revolution / Peter McPhee
Số phân loại : 944.0408 P207; Đặc điểm vật lý: 234 p. : ill. ; 21 cm
     *Tóm tắt : This book provides a succinct yet up-to-date and challenging approach to the French Revolution of 1789-1799 and its consequences. Peter McPhee provides an accessible and reliable overview and one which deliberately introduces students to central debates among historians      .

946.07


6289. Tác giả chính: José Alvarez Junco
Nhan đề: Spanish history since 1808 / edited by Josè Alvarez Junco and Adrian Shubert
Số phân loại : 946.07 J434; Tác giả khác: Adrian Shubert
     *Tóm tắt : This comprehensive treatment of Spanish history captures nearly two centuries of Spain in one volume. It provides a major re-evaluation of modern Spain and draws from the work of leading international historians. "This new edited collection will inevitably find a prominent place on the reading lists of courses on modern Spanish and European history. It is a substantial volume with broad temporal and thematic coverage"      .

947


6290. Tác giả chính: Gregory L. Freeze
Nhan đề: Russia : a history / Gregory L. Freeze
Số phân loại : 947 G822; Đặc điểm vật lý: 478Tr : Minh họa ; 25 cm
     *Tóm tắt : Since the coming of perestroika in 1985, scholars have had unprecedented access to Russian archives. In Russia: A History, editor Gregory Freeze and twelve other American and European historians have mined these newly opened archives and browsed through the best contemporary scholarship to provide a major reinterpretation of the history of one of the world's great powers      .

947.0009045


6291. Tác giả chính: Joseph Rothschild
Nhan đề: Return to diversity : a political history of East Central Europe since World War II / Joseph Rothschild, Nancy M. Wingfield
Số phân loại : 947.0009045 J83; Đặc điểm vật lý: xii, 274Tr : Minh họa ; 25 cm
Tác giả khác: Nancy M. Wingfield
     *Tóm tắt : Written by one of the world's foremost authorities on East Central Europe,Return to Diversity has proven to be an invaluable guide to students of modern European history and politics. The addition of co-author Nancy M. Wingfield on the current third edition brought the expertise of another leading scholar to the book, with updates and a fully revised suggested reading list to reflect the most recent scholarship in the field. An engaging and straightforward political narrative, the book is organized chronologically, in a country-by-country format that makes information easily accessible to students      .

947.084


6292. Tác giả chính: John L.H. Keep
Nhan đề: Last of the empires : a history of the Soviet Union, 1945-1991 / John L.H. Keep
Số phân loại : 947.084 J427; Đặc điểm vật lý: viii, 477 tr. : maps ; 23 cm
     *Tóm tắt : Making use of a broad literature of "sovietological" expertise along with the new information made available since Soviet secrecy was relaxed in 1988, Last of the Empires sums up what is now known about postwar Soviet history and presents it in a clear and coherent narrative      .

947.0841


6293. Tác giả chính: Sheila Fitzpatrick
Nhan đề: The Russian Revolution / Sheila Fitzpatrick
Số phân loại : 947.0841 S543; Đặc điểm vật lý: 199Tr ; 21 cm
     *Tóm tắt : This provocative and eminently readable work looks at the many upheavals of the Russian Revolution as successive stages in a single process. Focusing on the Russian Revolution in its widest sense, Fitzpatrick covers not only the events of 1917 and what preceded them, but the nature of the social transformation brought about by the Bolsheviks after they took power. Making use of a huge amount of previously secret information in Soviet archives and unpublished memoirs, this detailed chronology recounts each monumental event from the February and October Revolutions of 1917 and the Civil War of 1918-1920, through the New Economic Policy of 1921 and the 1929 First Five-Year Plan, to Stalin's "revolution from above" at the end of the 1920s and the Great Purge of the late 1930s      .

6294. Tác giả chính: Sheila Fitzpatrick


Nhan đề: The Russian Revolution / Sheila Fitzpatrick
Số phân loại : 947.0841 Sh543; Đặc điểm vật lý: 199Tr ; 21 cm
     *Tóm tắt : This provocative and eminently readable work looks at the many upheavals of the Russian Revolution as successive stages in a single process. Focusing on the Russian Revolution in its widest sense, Fitzpatrick covers not only the events of 1917 and what preceded them, but the nature of the social transformation brought about by the Bolsheviks after they took power. Making use of a huge amount of previously secret information in Soviet archives and unpublished memoirs, this detailed chronology recounts each monumental event from the February and October Revolutions of 1917 and the Civil War of 1918-1920, through the New Economic Policy of 1921 and the 1929 First Five-Year Plan, to Stalin's "revolution from above" at the end of the 1920s and the Great Purge of the late 1930s      .

947.085


6295. Tác giả chính: Stephen Kotkin
Nhan đề: Armageddon averted : the Soviet collapse, 1970-2000 / Stephen Kotkin
Số phân loại : 947.085 S828; Đặc điểm vật lý: xvii, 245Tr : Minh họa, ; 20 cm
     *Tóm tắt : Combining historical and geopolitical analysis with an absorbing narrative, Kotkin draws upon extensive research, including memoirs of dozens of insiders and senior figures. He illuminates the factors that led to the demise of Communism and the USSR, putting the collapse in the context of the global economic changes from the 1970s to the present day, examining for example why the advent of Siberian oil had profound effects on the Soviet Union's raison d'etre. Kotkin also provides vivid portraits of key personalities      .

951


6296. Tác giả chính: Jasper Becker
Nhan đề: The Chinese / Jasper Becker
Số phân loại : 951 J109; Đặc điểm vật lý: xi, 464 p. : ill., maps ; 24 cm
     *Tóm tắt : In The Chinese, Jasper Becker, China's premier western correspondent, strips the country of its myths and captures the Chinese as they really live. For nearly two decades Becker has lived in China, and reported from areas where most visitors do not reach. Here he is at his most candid, reporting from all over the country: from tiny, crowded homes in the swollen cities of the southeast rim to a vast, secret network of thousands of defense bunkers in the northwest. He exposes Chinese society in all of its layers: from remote, illiterate peasants; to the rising classes of businessmen; to local despots; the twenty grades of Party apparatchicks; to the dominant, comparatively small caste of Party leaders who are often ignorant of the people they rule      .

6297. Tác giả chính: Suzanne Ogden


Nhan đề: China / Suzanne Ogden
Số phân loại : 951 O-427; Đặc điểm vật lý: 244 p. : ill. ; 28 cm
     *Tóm tắt : GLOBAL STUDIES is a unique series designed to provide comprehensive background information and selected world press articles on the regions and countries of the world. Each GLOBAL STUDIES volume includes an annotated listing of World Wide Web sites. Visit our website for more information: www.dushkin.com/global studies      .


tải về 5.97 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   529   530   531   532   533   534   535   536   ...   540
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương