Danh mục sách ngoại văn (Sách tặng từ Quỹ Châu Á)tải về 5.97 Mb.
trang248/540
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích5.97 Mb.
#1463
1   ...   244   245   246   247   248   249   250   251   ...   540

398.2089954


2745. Tác giả chính: Phan Kiến Giang
Nhan đề: Văn hóa dân tộc Cống / Phan Kiến Giang
Số phân loại : 398.2089954 Gi106; Đặc điểm vật lý: 123 tr. ; 21 cm
     *Tóm tắt : Giới thiệu văn hóa vật thể dân tộc Cống, tín ngưỡng, phong tục tập quán và văn học nghệ thuật dân gian dân tộc Cống      .

398.20899591


2746. Tác giả chính: Đặng Thị Oanh
Nhan đề: Văn hoá Thái - Những tri thức dân gian / Đặng Thị Oanh
Số phân loại : 398.20899591 O.408; Đặc điểm vật lý: 199 tr. ; 21 cm
     *Tóm tắt : Khái quát về người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Các tri thức về hoa ban, cầu thang và nhà sàn của Người Thái      .

398.20899593


2747. Tác giả chính: Trương Bi
Nhan đề: Văn học dân gian Ê đê - M'nông : Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hoá, văn nghệ dân gian Việt Nam / Trương Bi (Chủ biên)
Số phân loại : 398.20899593 B300; Đặc điểm vật lý: 247 tr. ; 21 cm
     *Tóm tắt : Quyển sách giới thiệu đôi nét về thiên nhiên, con người các dân tộc Tây Nguyên và lịch sử, nguồn gốc, quá trình sưu tầm, nghiên cứu và những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian Ê đê, M'nông. Đây là một nền văn học truyền miệng, nó bao gồm các thể loại: Thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, sử thi, ngụ ngôn, và lời nói vần phản ánh được nhân thức của con người trong các hiện tượng của đời sống.      .

398.2094202


2748. Tác giả chính: Charles Keeping
Nhan đề: Beowulf / Charles Keeping, Kevin Crossley-Holland
Số phân loại : 398.2094202 Ch109; Đặc điểm vật lý: 46 p. : col. ill. ; 28 cm
Tác giả khác: Kevin Crossley-Holland
     *Tóm tắt : This is the story of a young man who travelled far across the sea to fight two terrifying monsters-one who could rip a man apart and drink his blood, the other who lived like a sea-wolf at the bottom of a dark, blood-stained lake. The young hero's name was Beowulf, and his story, first written in Anglo-Saxon in the eighth century, has become one of the world's most famous epics. Kevin Crossley-Holland retells the story for children in quick-paced, rhythmical prose accompanied by Charles Keeping's striking illustrations. Together they bring to life the beauty and power of one of the first great English poems      .

398.2094302


2749. Nhan đề: Let me read : Hansel and Gretel
Số phân loại : 398.2094302 H249/L.2; Đặc điểm vật lý: 28Tr : Minh họa ; 18 cm
     *Tóm tắt :      .

2750. Nhan đề: A Look & Say Picture Story Little Red Riding Hood


Số phân loại : 398.2094302 L778; Đặc điểm vật lý: 16Tr : Minh họa ; 28 cm
     *Tóm tắt :      .

398.2094402


2751. Nhan đề: A Look & Say Picture Story Cinderella
Số phân loại : 398.2094402 C574; Đặc điểm vật lý: 16Tr : Minh họa ; 28 cm
     *Tóm tắt :      .

398.20954


2752. Tác giả chính: Ahmad Bashir
Nhan đề: Popular folk tales of the Punjab / Shafi Aqeel; translated by Ahmad Bashir; introd. by Navid Shahzad
Số phân loại : 398.20954 A102; Đặc điểm vật lý: xix, 97 p. ; 23 cm
     *Tóm tắt : This collection of Punjabi folk tales was compiled from the narratives of people from various parts of the province of Punjab, Pakistan. These tales form a part of the cultural and literary heritage of the subcontinent of South Asia, a region believed to be the birthplace of folk stories from around the world. They represent the human predilection for telling stories that goes back to the beginning of time. The stories are not the creation of a single individual, but the product of diverse minds embodying the traditions of different ages and the emotions and perceptions of countless generations. Such stories have provided the raw material for all great literature today and the novel, the short story, epic poetry etc., in some form or other, are all indebted to the legacy handed down by word of mouth through thousands of years      .

398.209597


2753. Tác giả chính: Đinh Văn Ân
Nhan đề: Mo kể chuyện đẻ đất đẻ nước / Đinh Văn Ân
Số phân loại : 398.209597 A121; Đặc điểm vật lý: 386 tr. ; 21 cm
     *Tóm tắt : Giới thiệu về tác phẩm "đẻ đất đẻ nước" phần tiếng Mường và có phần dịch tiếng Việt kèm theo      .

2754. Tác giả chính: Hoàng Túc


Nhan đề: Diễn ca Khmer Nam Bộ / Hoàng Túc
Số phân loại : 398.209597 T506; Đặc điểm vật lý: 291tr : Có hình ảnh minh họa ; 14,5x20,5cm  + File toàn văn
     *Tóm tắt :      .

2755. Tác giả chính: Nguyễn Văn Huệ


Nhan đề: Truyện cổ Raglai / S.t., b.s.: Nguyễn Văn Huệ, Phan Xuân Viện (ch.b.), Lê Khắc Cường, Phan Văn Dốp
Số phân loại : 398.209597 H507; Đặc điểm vật lý: 263tr. ; 21cm
     *Tóm tắt :      .

2756. Tác giả chính: Nguyễn Xuân Cần


Nhan đề: Văn nghệ dân gian miền Yên Thế / Nguyễn Xuân Cần
Số phân loại : 398.209597 C121; Đặc điểm vật lý: 529tr. ; 21cm
     *Tóm tắt : Giới thiệu các hình thức văn nghệ dân gian như truyền thuyết dân gian, vè, tục ngữ, ca dao, dân ca... phản ánh về vùng đất, con người Yên Thế và vị thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cùng các tướng lĩnh nghĩa quân trong phong trào khởi nghĩa Yên Thế ở tỉnh Bắc Giang      .

2757. Tác giả chính: Nguyễn Xuân Đức


Nhan đề: Thi pháp truyện cổ tích thần kỳ người Việt / Nguyễn Xuân Đức
Số phân loại : 398.209597 Đ552; Đặc điểm vật lý: 159tr. ; 21cm
     *Tóm tắt : Giới thiệu khái quát về thi pháp truyện cổ tích thần kì. Nghiên cứu và phân tích về nhân vật, cốt truyện, phong cách ngôn ngữ, các biện pháp nghệ thuật trong thi pháp truyện cổ tích thần kỳ      .

2758. Tác giả chính: Yên Giang


Nhan đề: Kho tàng văn học dân gian Hà Tây / Yên Giang, Dương Kiều Minh, Minh Nhương... - Q.2: Truyện kể dân gian
Số phân loại : 398.209597 G106; Đặc điểm vật lý: 495tr. ; 21cm
Tác giả khác: Dương Kiều Minh; Minh Nhương
     *Tóm tắt :      .

2759. Nhan đề: Truyện cổ dân gian dân tộc Mường / Quách Giao, Hoàng Thao (Sưu tầm, biên dịch)


Số phân loại : 398.209597 H452; Đặc điểm vật lý: 439 tr. ; 21 cm
     *Tóm tắt : Kể truyện các thần, ông Đùng và Đùng, lịch sử làm ruộng, sự tích núi Cột Cờ, sự tích cây lúa, mạch nước thần, đánh nhau với trời, diệt muỗi thần (sự tích loài muỗi), chúa Khổ và chúa Éo diệt quái vật ở Mù Tần, giệt Dạ Hớn Hờn, vua trời xử kiện....      .

2760. Tác giả chính: Trần Xuân Toàn


Nhan đề: Một số phương pháp điền dã sưu tầm văn học dân gian / Trần Xuân Toàn
Số phân loại : 398.209597 T406; Đặc điểm vật lý: 366tr. : ảnh ; 21cm
     *Tóm tắt : Trình bày những vấn đề chung về khái niệm và nơi sưu tầm, lưu trữ văn hoá dân gian cổ truyền. Giới thiệu các bước chuẩn bị, triển khai, thu thập, sưu tầm, chỉnh lí, phân loại, ghi chép văn học dân gian      .

2761. Nhan đề: Tòng đón - ăm ca và quam xon cốn / Nguyễn Văn Hòa (Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu)


Số phân loại : 398.209597 H452; Đặc điểm vật lý: 315 tr. ; 21 cm
     *Tóm tắt : Tác phẩm giới thiệu các bài thơ bằng tiếng Tòng Đón - Ăm Ca, Quam xon cốn bằng sao nguyên bản chữ Thái, phiên âm, và bản dịch tiếng Việt.      .

2762. Tác giả chính: Kiều Thu Hoạch


Nhan đề: Truyện Nôm : Lịch sử hình thành và bản chất thể loại / Kiều Thu Hoạch
Số phân loại : 398.209597 H403; Đặc điểm vật lý: 536 tr. ; 21 cm
     *Tóm tắt : Nguồn gốc và lịch sử phát triển thể loại truyện Nôm; phân tích thi pháp truyện Nôm và các chức năng tư tưởng, thẩm mĩ của truyện Nôm; truyện Nôm trong tương quan so sánh loại hình với thể loại truyện thơ các dân tộc bản địa và khu vực      .

2763. Nhan đề: Câu đối dân gian truyền thống Việt Nam / Trần Gia Linh (Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu)


Số phân loại : 398.209597 H452; Đặc điểm vật lý: 255 tr. ; 21 cm
     *Tóm tắt : Sách gồm 3 phần giới thiệu câu đối dân gian, một thể loại văn học đậm đà bản sắc dân tộc, có tính thẩm mỹ cao, phản ánh nhiều mặt sinh hoạt xã hội Việt Nam xưa      .

2764. Tác giả chính: Nguyễn Việt Hùng


Nhan đề: Sự tích vọng phu và tín ngưỡng thờ đá ở Việt Nam / Nguyễn Việt Hùng
Số phân loại : 398.209597 H513; Đặc điểm vật lý: 199 tr. : Ảnh chụp ; 21 cm
     *Tóm tắt :      .

2765. Tác giả chính: Triều Nguyên


Nhan đề: Tìm hiểu truyện cười Việt Nam / Triều Nguyên
Số phân loại : 398.209597 N527; Đặc điểm vật lý: 428tr. : bảng ; 21cm
     *Tóm tắt : Đề cập đến tình hình nghiên cứu truyện cười Việt Nam; cách xác định truyện cười, nghệ thuật, nội dung truyện cười; đồng thời so sánh truyện cười Việt Nam với truyện cười một số nước, cùng một số vấn đề khác      .

2766. Tác giả chính: Hà Đình Tỵ


Nhan đề: Truyện cổ người Tày - Người Thái tỉnh Yên Bái / Hà Đình Tỵ
Số phân loại : 398.209597 T600; Đặc điểm vật lý: 235 tr. ; 21 cm
     *Tóm tắt :      .

2767. Tác giả chính: Dương Minh Thoa


Nhan đề: Ngụ ngôn và cuộc sống / Dương Minh Thoa, Phạm Minh Hạnh
Số phân loại : 398.209597 Th401; Đặc điểm vật lý: 239 tr. ; 21 cm
Tác giả khác: Phạm Minh Hạnh
     *Tóm tắt : Giới thiệu 216 truyện ngụ ngôn về đời sống con người và mối quan hệ trong xã hội      .


tải về 5.97 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   244   245   246   247   248   249   250   251   ...   540
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương