Danh mục sách ngoại văn (Sách tặng từ Quỹ Châu Á)tải về 5.97 Mb.
trang235/540
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích5.97 Mb.
#1463
1   ...   231   232   233   234   235   236   237   238   ...   540

372.86


2592. Tác giả chính: Rae Pica
Nhan đề: Instructor's guide to accompany Experiences in movement : birth to age eight / Rae Pica
Số phân loại : 372.86 R102; Đặc điểm vật lý: 90 p. : ill. ; 28 cm
     *Tóm tắt : The Basics of movement education, Planning for movement and music, Facilitating movement experiences, Movement and music through the day...      .

372.87043


2593. Tác giả chính: Joanne Greata
Nhan đề: Instructor's Manual to Accompany An introduction to music in early childhood education / Joanne Greata
Số phân loại : 372.87043 G200; Đặc điểm vật lý: 41 p. ; 28 cm
     *Tóm tắt : Establising music in early childhood education: a historical perpective, Current research regarding music and music nurturing, What types of activities musically nuture young children?      .

373.1102


2594. Tác giả chính: Darcy Miller
Nhan đề: Enhancing adolescent competence : strategies for classroom management / Darcy Miller
Số phân loại : 373.1102 D109; Đặc điểm vật lý: xii, 244 p. : ill. ; 24 cm
     *Tóm tắt : This text provides educators with material to deal with today's increasingly violent middle schools and high schools. It takes an eclectic approach to classroom and behavior management, not just using one orientation or method. It presents a variety of research-based methods and strategies that have been proven to work in managing the behavior of these specific age groups      .

374


2595. Tác giả chính: Geoffrey Moss
Nhan đề: Training Secrets : Helping adults learn / Geoffrey Moss
Số phân loại : 374 G205; Đặc điểm vật lý: 189 p. ; 23 cm
     *Tóm tắt : An easy-reference manual. Unlock the secrets of successful training. Assess your training skills. Learn ways to improve and make your training fun. Become a successful international trainer. Full of examples and anecdotes      .

2596. Tác giả chính: Amy Solomon


Nhan đề: Creating an Innovative Learning Environment / Amy Solomon, Quantum Integrations
Số phân loại : 374 A104; Đặc điểm vật lý: 142 p. : ill. ; 28 cm
Tác giả khác: Quantum Integrations
     *Tóm tắt : Module 12 suggests a variety ways to create an innovative learning environment for the adult learner. Both easy to implement and high technology ideas are discussed. The areas include creating innovative classroom facilities, conducting innovative learning activities, including more collaboration in teaching, and using instructional technology both for instruction and communication. It also includes: section 1: an overview of innovation in higher education; section 2: innovation in classroom facilities; section 3: innovation in learning activities; section 4: collaborative learning; and section 5: innovative learning technologies      .

2597. Tác giả chính: Geoffrey Moss


Nhan đề: Training Secrets : Helping adults learn / Geoffrey Moss
Số phân loại : 374 G205; Đặc điểm vật lý: 189 p. ; 23 cm
     *Tóm tắt : An easy-reference manual. Unlock the secrets of successful training. Assess your training skills. Learn ways to improve and make your training fun. Become a successful international trainer. Full of examples and anecdotes      .

2598. Tác giả chính: Geoffrey Moss


Nhan đề: Training Secrets : Helping adults learn / Geoffrey Moss
Số phân loại : 374 G205; Đặc điểm vật lý: 189 p. ; 23 cm
     *Tóm tắt : An easy-reference manual. Unlock the secrets of successful training. Assess your training skills. Learn ways to improve and make your training fun. Become a successful international trainer. Full of examples and anecdotes      .

375.001


2599. Tác giả chính: Ursula Hoadley
Nhan đề: Curriculum from plans to practices : Learning Guide / Ursula Hoadley, Johnthan Jansen
Số phân loại : 375.001 U521; Đặc điểm vật lý: 223 p. ; 29 cm
Tác giả khác: Johnthan Jansen
     *Tóm tắt : This module complements the first in the series, Understanding Outcomes-based Education. Designed for use in the initial and ongoing professional development of teachers, Curriculum includes an interactive Learning Guide, a Reader, and an audiotape. The Study of Education series is a project of the South African Institute for Distance Education (SAIDE)      .

378.001


2600. Tác giả chính: Đặng, Vũ Hoạt
Nhan đề: Lí luận dạy học đại học / Đặng vũ Hoạt, Hà Thị Đức
Số phân loại : 378.001 L300L; Đặc điểm vật lý: 198 tr. ; 21 cm
Tác giả khác: Hà, Thị Đức
     *Tóm tắt : Trình bày lí luận dạy đại học như là một bộ môn của khoa học giáo dục hịên đại; Quá trình dạy học đại học, qui luật và hệ thống các nguyên tắc dạy học đại học; Nội dung dạy và các phương pháp dạy...      .

378.007


2601. Tác giả chính: Ngô Bảo Châu
Nhan đề: Festschrift - Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810 - 2010) : Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam / Ngô Bảo Châu chủ biên
Số phân loại : 378.007 Ch125; Đặc điểm vật lý: 817 tr. ; 24 cm
     *Tóm tắt : Festchrift – Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm tập trung những ý kiến, phân tích, đóng góp của các cá nhân – là những tấm gương tiêu biểu trong ngành giáo dục đại học đang sống và làm việc tại Việt Nam và trên thế giới. Tuy mang tính chất cá nhân nhưng tài liệu có thể giúp người đọc hiểu được lịch sử và nền tảng giáo dục đại học của các nước trên thế giới cũng như nắm bắt những khó khăn, nhược điểm của giáo dục đại học Việt Nam      .

378.0091724


2602. Tác giả chính: Jamsheer J. Talati
Nhan đề: Higher education : a pathway to development / Jamsheer J. Talati
Số phân loại : 378.0091724 J27; Đặc điểm vật lý: xxiv, 382 tr. ; 23 cm
     *Tóm tắt : This book, based on the 1996 Seminar `Higher Education: A Pathway to Development', emphasizes the importance of higher education in cultivating individuals to become leaders of change in the developing world. Regional perspectives, academic offerings, quality, governance, and finance are some of the topics discussed. The book presents the challenges for the 21st century educationalists and ends with the reflections of eminent scholars      .


tải về 5.97 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   231   232   233   234   235   236   237   238   ...   540
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương