Danh mục sách ngoại văn (Sách tặng từ Quỹ Châu Á)tải về 5.97 Mb.
trang125/540
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích5.97 Mb.
#1463
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   540

332.1068


1457. Tác giả chính: Benton E. Gup
Nhan đề: The new Basel Capital Accord / Benton E. Gup
Số phân loại : 332.1068 B204; Đặc điểm vật lý: xi, 462 p. : ill. ; 24 cm
     *Tóm tắt : Becoming operational in 2007, the Basel Capital Accord initiative is an effort to bring order to international capital markets and level the playing field for banks. Bottom line, officials hope to align capital with the risks faced by banks. However, despite the worldwide endorsements by regulators, the Accord may not be the "sure thing" everyone hopes it will be. It is very costly to implement and is not suitable for all banks. The question remains, though: Will it succeed? Gathering perspectives from the top minds in the field of international banking and finance, Gup's intriguing book The New Basel Capital Accord offers authoritative, provocative, and practical discussion and analysis of the impact of the Accord and discusses new opportunities for regulatory arbitrage      .

1458. Tác giả chính: Benton E. Gup


Nhan đề: The new Basel Capital Accord / Benton E. Gup
Số phân loại : 332.1068 B204; Đặc điểm vật lý: 462 p. : ill. ; 24 cm
     *Tóm tắt : Becoming operational in 2007, the Basel Capital Accord initiative is an effort to bring order to international capital markets and level the playing field for banks. Bottom line, officials hope to align capital with the risks faced by banks. However, despite the worldwide endorsements by regulators, the Accord may not be the "sure thing" everyone hopes it will be. It is very costly to implement and is not suitable for all banks. The question remains, though: Will it succeed? Gathering perspectives from the top minds in the field of international banking and finance, Gup's intriguing book The New Basel Capital Accord offers authoritative, provocative, and practical discussion and analysis of the impact of the Accord and discusses new opportunities for regulatory arbitrage      .

332.12


1459. Tác giả chính: Lê Thị Mận
Nhan đề: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Lý thuyết và bài tập / Lê Thị Mận
Số phân loại : 332.12 M121; Đặc điểm vật lý: 598 tr. ; 24 cm
     *Tóm tắt : Sách gồm 4 phần trình bày tổng quan về ngân hàng thương mại, nghiệp vụ tài sản nợ, nghiệp vụ tài sản có và thanh toán chuyển khoản và các dịch vụ ngân hàng      .

1460. Tác giả chính: Phan Thị Cúc


Nhan đề: Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Phan Thị Cúc
Số phân loại : 332.12 C506; Đặc điểm vật lý: 405 tr. ; 25 cm
     *Tóm tắt : Trong cuốn sách này tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của chương trình môn học Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại cho sinh viên chuyên  ngành Tài chính - Ngân Hàng. Nội dung cập nhật những kiến thức mới liên quan đến luật cá ctoor chức tín dụng đã được sửa đổi bổ sung năm 2004, bản quy tắc thực hành thống nhất thư tín dụng, chứng từ số 600 của ICC, UCP600 ngày 25/10/2006 có hiệu lực từ ngày 01/7/2007,...      .

1461. Tác giả chính: Nguyễn Minh Kiều


Nhan đề: Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Minh Kiều
Số phân loại : 332.12 K309; Đặc điểm vật lý: 477 tr. ; 24 cm
     *Tóm tắt : Bao gồm lí thuyết và bài tập về nghiệp vụ ngân hàng: tổng quan về ngân hàng thương mại, nguồn vốn và quản lí nguồn vốn, cho vay và cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, dịch vụ thanh toán và các dịch vụ khác, rủi ro và nguyên tắc cơ bản quản lí, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại      .

332.12092


1462. Tác giả chính: Grace Loh
Nhan đề: Building bridges, carving niches : an enduring legacy / Grace Loh, Goh Chor Boon, Tan Teng Lang
Số phân loại : 332.12092 G729; Đặc điểm vật lý: viii, 280Tr : Minh họa ; 23 cm
Tác giả khác: Goh Chor Boon; Tan Teng Lang
     *Tóm tắt : A ground breaking book chronicling the rise of the Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) from its humble beginnings in the days of the Great Depression to its distinguished status among the world's top 500 banks. Recounts the unique business model that combined Chinese values with Western Management and transformed it from a dialect-based family concern into a modern innovative institution. Study also based on private collection of Tan Sri TanChin Tuan, who was instrumental in the transformation of the traditional family bank into a modern economic institution      .

332.153


1463. Tác giả chính: William A Delphos
Nhan đề: Inside the world's development finance institutions / William A Delphos
Số phân loại : 332.153 W309; Đặc điểm vật lý: xxxvi, 314 p. : ill. ; 24 cm
     *Tóm tắt : Learn how to tap into the world's developing markets and funds to increase your business. Begin harvesting business and profits in newly established and growing financial markets around the world using the tools and insight presented in this "must have" book for professional involved in International Business. Gain the knowledge you need to expand into developing global markets today      .

332.4


1464. Tác giả chính: Mervyn K. Lewis
Nhan đề: Monetary economics / Mervyn K. Lewis, Paul D. Mizen
Số phân loại : 332.4 M206; Đặc điểm vật lý: 473 p. : ill ; 2000
Tác giả khác: Paul D. Mizen
     *Tóm tắt : In this textbook Mervyn Lewis and Paul Mizen cover all the material required for a complete course on monetary economics. Their book integrates all the immense changes of recent years. Taking the UK as their starting point, the authors have written a clear and interesting account of both theoretical and practical aspects of money's role in the economy. authors combine practical expertise with distinguished academic records both authors are experienced textbook writers international data incorporated to illuminate key concepts. grounded in theory throughout helpful chapter conclusions summarize the key ideas of each topic area      .

1465. Tác giả chính: Nguyễn Minh Kiều


Nhan đề: Giáo trình lý thuyết tiền tệ / Nguyễn Minh Kiều
Số phân loại : 332.4 K309; Đặc điểm vật lý: 293 tr. ; 21 cm
     *Tóm tắt : Giới thiệu về tiền tệ và lưu thông tiền tệ, hệ thống ngân hàng, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường và tỉ giá hối đoái - cán cân thanh toán quốc tế      .


tải về 5.97 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   540
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương