Danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ hiện hành đƠn vị : VĂn phòng sởtải về 45.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích45.44 Kb.
#1031
DANH MỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU NỘI BỘ HIỆN HÀNH

ĐƠN VỊ : VĂN PHÒNG SỞ


TT

Tên tài liệu

Mã số

Lần ban hành

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Sổ tay chất lượng01

7/8/2013


2

Quy trình kiểm soát tài liệu01

7/8/2013


3

Quy trình kiểm soát hồ sơ01

7/8/2013


4

Quy trình đánh giá nội bộ01

7/8/2013


5

Quy trình kiểm soát dịch vụ không phù hợp01

7/8/2013


6

Quy trình hành động khắc phục01

7/8/2013


7

Quy trình hành động phòng ngừa01

7/8/2013


8

Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc01

23/8/2013


9

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi01

26/7/2012


10

V/v kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi01

18/7/2007Thay thế QĐ số 50/QĐ-STP ngày 20/7/2006

11

V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi01

28/3/2011
Ngày 02 tháng 11 năm 2013
NGƯỜI LẬPКаталог: sotp -> Lists
sotp -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
sotp -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa-vũng tàu v/v phê duyệt “Đề án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
sotp -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa-vũng tàu v/v đưa trang thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu lên Internet
sotp -> V/v chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề
sotp -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bà RỊa vũng tàU Độc lập Tự do Hạnh phúc
sotp -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sotp -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
sotp -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 45.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương