Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang9/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

544

Axit clo platinic

Chloroplatinic acid

16941-12-1

H2PtCl6
545

Axit flo silicic

Hexafluorosilicic acid

16961-83-4

H2SiF6
546

Nhôm bo hydrit

Aluminium borohydride

16962-07-5

Al[BH4]3
547

Clopyralit

Clopyralid

1702-17-6

C6H3Cl2NO2
548

Kali hexafluoroarsenat(V)

Potassium hexafluoroarsenate (V)

17029-22-0

KAsF6
549

Isopropyl nitrat

Isopropyl nitrate

1712-64-7

C3H7NO3
550

2,3,7,8-tetraclo dibenzo-p-dioxin

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin

1746-01-6

C12H4 C14O2

1

551

Thiourea dioxit

Thiourea dioxide

1758-73-2

CH4N2O2S
552

Metyl 2-clo propionat

Methyl 2-chloropropionate

17639-93-9

C4H7 ClO2
553

Niken nitrit

Nickel nitrite

17861-62-0

Ni(NO2)2
554

Etyl diclo silan

Ethyldichlorosilane

1789-58-8

C2H6 Cl2 Si
555

Isopropyl isocyanat

Isopropyl isocyanate

1795-48-8

C4H7 NO
556

Hydrodiflorua

Bifluoride

18130-74-0

HF2
557

Nitrofen

Nitrofen (2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy) benzene)

1836-75-5

C12H7Cl2NO3
558

Allyl format

Allyl formate

1838-59-1

C4H6 O2
559

Dibenzyldiclo silan

Dibenzyldichlorosilane

18414-36-3

C14H14 Cl2Si
560

Isobutyl isocyanat

Isobutyl isocyanate

1873-29-6

C5H9 NO
561

Bari azit

Barium azide

18810-58-7

BaN6

50000

562

Thori carbonat

Thorium carbonate

19024-62-5

Th(VO3)4
563

Acetoxytrietyl Stannane

Acetoxytrietyl Stannane

1907-13-7

C8H18 O2 Sn
564

Paraquat

Paraquate

1910-42-5

C12H14Cl2N2
565

3-Clo propanol-1

3-Chloropropan-1-ol

19210-21-0

C3H7CIO
566

Diboran

Diborane

19287-45-7

B2H6

1135

567

Tert-butylperoxy maleat (>80%)

Tert-butylperoxy maleate (>80%)

1931-62-0

C8H12O5

5000

568

1,2,3,7,8,9-hexaclo dibenzo-p-dioxin

1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxin

19408-74-3

C12H2 Cl6 O2

100

569

Pentaboran

Pentaborane

19624-22-7

B5H9

1000

570

4- Metoxy-4-metylpentan-2-on

4-Methoxy-4-methylpentan-2-one

19872-52-7

C6H12O5
571

Di-sec-butyl peroxydicarbonat (>80%)

Di-sec-butyl peroxydicarbonate (>80%)

19910-65-7

C10H18O6

5000

572

1,2,3,4-Tetraclo naphtalen

1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene

20020-02-4

C10H4 Cl4
573

2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene

2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene

20062-22-0

C14H6N6O12

50000

574

Clo toluidin

3-chloro-p-toluidine
5-Chloro-o-toluidine
4-Chloro-o-toluidine

95-74-9
95-79-4
95-69-2

C7H8ClN
575

Aminocarb

Aminocarb (4-Dimethylamino-m-toIyl N- methylcarbamate)

2032-59-9

C11H16N2O2
576

Axit 2- Aminophenylarsonic

2- Aminophenylarsonic acid

2045-00-3

C6H8AsNO3
577

Di-n-amylamin

Di-n-amylamine

2050-92-2

C10H23N
578

Bo triflorrua

Boron trifluoride (Borane, trifluoro-)

20654-88-0

BF3

2270

579

Natri hydrosulfua ngậm nước trên 25% nước

Sodium hydrosulfide

207683-19-0

NaSH
580

Osmium tetroxit

Osmium tetroxide

20816-12-0

OsO4
581

Nhôm phốtphua

Aluminium phosphide (AlP)

20859-73-8

AlP
582

EPN

Epn (Phosphonothioic acid,P-phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester)

2104-64-5

C14H14 NO4PS

100

583

Kali asenat

Potassium Arsenate

21093-83-4

K3AsO4
584

Cesium hydroxit

Caesium hydroxide

21351-79-1

Cs(OH)
585

Dibenzyl peroxydicacbonat (>90%)

Dibenzyl peroxydicarbonate (>90%)

2144-45-8

C16H14 O6

5000

586

Bạc Asenat

Silver Arsenate

13510-44-6

Ag3AsO4
587

2.2-Bis(tert-butylperoxy) butan (>70%)

2.2-Bis(tert-butylperoxy) butane (>70%)

2167-23-9

C12H26O4

5000

588

Chrysen

Chrysen (1,2-benzophenanthrene)

218-01-9

C18H12
589

Thủy ngân oxit

Mercuric oxide

21908-53-2

HgO
590

Clo metyl clo format

Chloromethyl chloroformate

22128-62-7

C2H2 Cl2O2
591

3.3.6.6.9.9-Hexamety-1.2.4.5- tetroxacyclononat (>75%)

3.3.6.6.9.9-Hexamethyl-1.2.4.5-tetroxacyclononate (>75%)

22397-33-7

C11H22O4

5000

592

Magiê silic

Magnesium silicide

22831-39-6

Mg2Si
593

Isocyanatobenzotriflo

Isocyanatobenzotrifluoride

2285-12-3

C8H4 F3NO
594

Phosalon

Phosalone

2310-17-0

C12H15CINO4 PS2
595

Kẽm permanganat

Zinc permanganate

23414-72-4

Zn(MnO4)2
596

Kali arsenit

Potassium arsenite

236-680-2597

Tert-butylperoxy isopropylcacbonat (>80%)

Tert-butylperoxy isopropylcarbonate (>80%)

2372-21-6

C8H16 O4

5000

598

Kali flo axetat

Potassium fluoroacetate

23745-86-0

C2H3FO2.K
599

Dodecaclo pentaxyclodecan

Dodecachloropentaxyclodecane

2385-85-5

C10Cl12
600

Captafol

Captafol (N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide)

2425-06-1

C10H9 Cl4NO2S
601

Triclo buten

Trichlorobutene

2431-50-7

C4H5 Cl3
602

2-Dimetylaminoetyl acrylat

2-Dimethylaminoethyl acrylate

2439-35-2

C7H13 NO2
603

2-Etylhexyl clo format

2-Ethylhexyl chloroformate

24468-13-1

C9H17 ClO2
604

Oxydisulfoton

Oxydisulfotone

2497-07-6

C8H19 O3PS3

100

605

Vinyltoluen

Vinyltoluene

25013-15-4

C9H10
606

1,2-Dibromobutan-3-on

1,2-Dibromobutan-3-one

25109-57-3

C4H6 Br2O
607

Dimetyldioxan

Dimethyldioxane

25136-55-4

C6H12 O2
608

Buten

Butene

25167-67-3

C4H8

4540

609

Dimetyl thiophotphorylclo

Dimethyl thiophosphoryl chloride

2524-03-0

C2H6 ClO2PS
610

Dietylthiophotphoryl clo

Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương