Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang8/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

C8H10N2O
476

Kali hexaxyanocobaltat (III)

Potassium hexacyanocobaltate (III)

13963-58-1

K3Co(CN)6
477

Kali vàng (+1) dixyanua

Gold Potassium Dicyanide

13967-50-5

KAu(CN)2
478

Bari bromic

Barium bromate

13967-90-3

Ba(BrO3)­2
479

Tripropylen

Tripropylene

13987-01-4

C3H6
480

N-Etyldiethanolamin

N-Ethyldiethanolamine

139-87-7

C6H15NO2
481

2-Amino-5-dietylaminopentan

2-Amino-5-diethylaminopentane

140-80-7482

Phenylacetonitril

Benzyl cyanide

140-29-4

C8H7N
483

N-Aminoetylpiperazin

N-Aminoethylpiperazine

140-31-8

C6H15N3
484

Etyl acrylat

Ethyl acrylate

140-88-5

C5H8O2
485

Butyl acrylat

Butyl acrylate

141-32-2

C7H12O2
486

Etanolamin

Ethanolamine

141-43-5

C2H7NO
487

Propyltriclo silan

Propyltrichlorosilane

141-57-1

C3H7 Cl3Si
488

Dicrotophos

Dicrotophos ((E)-2-Dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate)

141-66-2

C8H16 NO5P
489

Butyryl clorua

Butyryl chloride

141-75-3

C4H7ClO
490

Etyl axetat

Ethyl acetate

141-78-6

C4H8O2
491

Mesityl oxit

Mesityl oxide

141-79-7

C6H10O
492

Anilin hydroclorit

Aniline hydrocloride (Benzenamine hydrochloride)

142-04-1

C6H8 NCl
493

Di kali niken tetraxyanit

Dipotassium nickel tetracyanide

14220-17-8

K2Ni(CN)4
494

Cyclopenten

Cyclopentene

142-29-0

C5H8
495

Etyl clo thioformat

Ethyl chlorothioformate

142-62-1

C6H12O2
496

Kali vàng (+3) tetracyanit

Gold (+3) Potassium tetracyanide

14263-59-3

KAu(CN)4
497

Natri đồng (I) xyanua

Sodium Copper Cyanide

14264-31-4

Na2Cu(CN)3
498

N-Hepten

N-Heptane

142-82-5

C7H16
499

Dipropylamin

Dipropylamine

142-84-7

C6H15N
500

Kli dithionit

Potassium dithionite

14293-73-3

K2S2O4
501

Dibutyl ete

Dibutyl ether

142-96-1

C8H18O
502

Natri xyanua

Sodium cyanide

143-33-9

NaCN
503

Hypoclorua

Hypochlorite

14380-61-1

ClO
504

Axit flo axetic

Fruoroacetic acid

144-49-0

C2H3FO2

1

505

Cadmium tetrafluoroborat

Cadmium tetrafluoroborate
Cd(BF4)2
506

Kẽm bromat

Zinc bromate

14519-07-4

Zn(BrO3)2
507

Magiê bromat

Magnesium bromate

14519-17-6

Mg(BrO3)2
508

Cuprietylendiamin

Cupriethylenediamine

14552-35-3

C4H18 CuN4O
509

Dietyl peroxydicacbonat (>30%)

Dietyl peroxydicarbonate (>30%)

14666-78-5

C6H10O6

5000

510

Đồng dixyanua

Copper Dicyanide

14763-77-0

Cu(CN)2
511

Thiabendazol

Thiabendazole

148-79-8

C10H7N3S
512

Coban xyanua

Coban Cyanide

14965-99-2

Co(CN)3
513

Metylphenyldiclo silan

Methylphenyldichlorosilane

149-74-6

C7H8Cl2Si
514

Crom oxyclorua

Chromyl chloride

14977-61-8

CrCl2O2
515

Etyl borat

Triethyl borate

150-46-9

C6H15 BO3
516

Natri metaarsonat

Sodium Metaarsonate

15120-17-9

Na2HAsO3
517

Kali xyanua

Possium Cyanide

151-50-8

KCN
518

Etylenimin

Ethyleneimine

151-56-4

C2H5N

10000

519

4-(clo formyl) morpholin

4-(chloroformyl) morpholine

15159-40-7

C5H8ClNO2

1

520

(3-Clo phenyl)acetonitril

(3-Chlorophenyl)acetonitrile

1529-41-5

C8H6ClNs
521

Canxi dithionit

Calcium dithionite

15512-36-4

CaS2O4
522

Cacbofuran

Carbofuran

1563-66-2

C12H15NO3

100

523

Phenetidin

Phenetidine

156-43-4

C8H11NO
524

Trimetylhexametylen diisocyanat

Trimethylhexamethylene diisocyanate

28679-16-5

C11H18N2O2
525

Canxi xyanin

Calcium cyanamide

156-62-7

Ca(CN)2
526

Cyclohexyl mercaptan

Cyclohexyl mercaptan

1569-69-3

C6H12 S
527

Trimetylcyclohexylamin

3,3,5-Trimethylcyclohexylamine

15901-42-5

C9H19 N
528

Thủy ngân axetat

Mercuric acetate Thủy ngân

1600-27-7

Hg(O2C2H3)2
529

Di-n-propyl peroxydicacbonat (>80%)

Di-n-propyl peroxydicarbonate (>80%)

16066-38-9

C8H14 O6

5000

530

Tert-butyl isocyanat

Tert-Butyl isocyanate

1609-86-5

C5H9NO
531

Quinuclidin-3-ol

Quinuclidin-3-ol

1619-34-7

C7H13NO
532

Axit Butyl phosphat

Butyl acid phosphate

1623-15-0

C4H11 O4P
533

5-Metylhexan-2-on

5-Methylhexan-2-one

163038-04-8

C7H14 O2
534

Metyl tert-butyl ete

Methyl tert-butyl ether

1634-04-4

C5H12O
535

Natri hydrosulfua

Sodium hydrosulfide

16721-80-5

NaHS
536

Methomyl

Methomyl

16752-77-5

C5H10N2O2S
537

Kẽm florosilicat

Zinc fluorosilicate

16871-71-9

ZnSiF6
538

Kali hexafluorosilicat

Potassium hexafluorosilicate

16871-90-2

K2SiF6
539

Axit floroboric

Fluoroboric acid

16872-11-0

HBF4
540

Natri hexafluorosilicat

Sodium hexafluorosilicate

16893-85-9

Na2(SiF6)
541

Kali hexaclo platinat (IV)

Potassium hexachloroplatinate (IV)

16921-30-5

K2PtCl6
542

Triallyl borat

Triallyl borate

1693-71-6

C9H15 BO3
543

Axit hexaflo photphoric

Hexafluorophosphoric acid

16940-81-1

HPF6
: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương