Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang8/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

C8H10N2O
476

Kali hexaxyanocobaltat (III)

Potassium hexacyanocobaltate (III)

13963-58-1

K3Co(CN)6
477

Kali vàng (+1) dixyanua

Gold Potassium Dicyanide

13967-50-5

KAu(CN)2
478

Bari bromic

Barium bromate

13967-90-3

Ba(BrO3)­2
479

Tripropylen

Tripropylene

13987-01-4

C3H6
480

N-Etyldiethanolamin

N-Ethyldiethanolamine

139-87-7

C6H15NO2
481

2-Amino-5-dietylaminopentan

2-Amino-5-diethylaminopentane

140-80-7482

Phenylacetonitril

Benzyl cyanide

140-29-4

C8H7N
483

N-Aminoetylpiperazin

N-Aminoethylpiperazine

140-31-8

C6H15N3
484

Etyl acrylat

Ethyl acrylate

140-88-5

C5H8O2
485

Butyl acrylat

Butyl acrylate

141-32-2

C7H12O2
486

Etanolamin

Ethanolamine

141-43-5

C2H7NO
487

Propyltriclo silan

Propyltrichlorosilane

141-57-1

C3H7 Cl3Si
488

Dicrotophos

Dicrotophos ((E)-2-Dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate)

141-66-2

C8H16 NO5P
489

Butyryl clorua

Butyryl chloride

141-75-3

C4H7ClO
490

Etyl axetat

Ethyl acetate

141-78-6

C4H8O2
491

Mesityl oxit

Mesityl oxide

141-79-7

C6H10O
492

Anilin hydroclorit

Aniline hydrocloride (Benzenamine hydrochloride)

142-04-1

C6H8 NCl
493

Di kali niken tetraxyanit

Dipotassium nickel tetracyanide

14220-17-8

K2Ni(CN)4
494

Cyclopenten

Cyclopentene

142-29-0

C5H8
495

Etyl clo thioformat

Ethyl chlorothioformate

142-62-1

C6H12O2
496

Kali vàng (+3) tetracyanit

Gold (+3) Potassium tetracyanide

14263-59-3

KAu(CN)4
497

Natri đồng (I) xyanua

Sodium Copper Cyanide

14264-31-4

Na2Cu(CN)3
498

N-Hepten

N-Heptane

142-82-5

C7H16
499

Dipropylamin

Dipropylamine

142-84-7

C6H15N
500

Kli dithionit

Potassium dithionite

14293-73-3

K2S2O4
501

Dibutyl ete

Dibutyl ether

142-96-1

C8H18O
502

Natri xyanua

Sodium cyanide

143-33-9

NaCN
503

Hypoclorua

Hypochlorite

14380-61-1

ClO
504

Axit flo axetic

Fruoroacetic acid

144-49-0

C2H3FO2

1

505

Cadmium tetrafluoroborat

Cadmium tetrafluoroborate
Cd(BF4)2
506

Kẽm bromat

Zinc bromate

14519-07-4

Zn(BrO3)2
507

Magiê bromat

Magnesium bromate

14519-17-6

Mg(BrO3)2
508

Cuprietylendiamin

Cupriethylenediamine

14552-35-3

C4H18 CuN4O
509

Dietyl peroxydicacbonat (>30%)

Dietyl peroxydicarbonate (>30%)

14666-78-5

C6H10O6

5000

510

Đồng dixyanua

Copper Dicyanide

14763-77-0

Cu(CN)2
511

Thiabendazol

Thiabendazole

148-79-8

C10H7N3S
512

Coban xyanua

Coban Cyanide

14965-99-2

Co(CN)3
513

Metylphenyldiclo silan

Methylphenyldichlorosilane

149-74-6

C7H8Cl2Si
514

Crom oxyclorua

Chromyl chloride

14977-61-8

CrCl2O2
515

Etyl borat

Triethyl borate

150-46-9

C6H15 BO3
516

Natri metaarsonat

Sodium Metaarsonate

15120-17-9

Na2HAsO3
517

Kali xyanua

Possium Cyanide

151-50-8

KCN
518

Etylenimin

Ethyleneimine

151-56-4

C2H5N

10000

519

4-(clo formyl) morpholin

4-(chloroformyl) morpholine

15159-40-7

C5H8ClNO2

1

520

(3-Clo phenyl)acetonitril

(3-Chlorophenyl)acetonitrile

1529-41-5

C8H6ClNs
521

Canxi dithionit

Calcium dithionite

15512-36-4

CaS2O4
522

Cacbofuran

Carbofuran

1563-66-2

C12H15NO3

100

523

Phenetidin

Phenetidine

156-43-4

C8H11NO
524

Trimetylhexametylen diisocyanat

Trimethylhexamethylene diisocyanate

28679-16-5

C11H18N2O2
525

Canxi xyanin

Calcium cyanamide

156-62-7

Ca(CN)2
526

Cyclohexyl mercaptan

Cyclohexyl mercaptan

1569-69-3

C6H12 S
527

Trimetylcyclohexylamin

3,3,5-Trimethylcyclohexylamine

15901-42-5

C9H19 N
528

Thủy ngân axetat

Mercuric acetate Thủy ngân

1600-27-7

Hg(O2C2H3)2
529

Di-n-propyl peroxydicacbonat (>80%)

Di-n-propyl peroxydicarbonate (>80%)

16066-38-9

C8H14 O6

5000

530

Tert-butyl isocyanat

Tert-Butyl isocyanate

1609-86-5

C5H9NO
531

Quinuclidin-3-ol

Quinuclidin-3-ol

1619-34-7

C7H13NO
532

Axit Butyl phosphat

Butyl acid phosphate

1623-15-0

C4H11 O4P
533

5-Metylhexan-2-on

5-Methylhexan-2-one

163038-04-8

C7H14 O2
534

Metyl tert-butyl ete

Methyl tert-butyl ether

1634-04-4

C5H12O
535

Natri hydrosulfua

Sodium hydrosulfide

16721-80-5

NaHS
536

Methomyl

Methomyl

16752-77-5

C5H10N2O2S
537

Kẽm florosilicat

Zinc fluorosilicate

16871-71-9

ZnSiF6
538

Kali hexafluorosilicat

Potassium hexafluorosilicate

16871-90-2

K2SiF6
539

Axit floroboric

Fluoroboric acid

16872-11-0

HBF4
540

Natri hexafluorosilicat

Sodium hexafluorosilicate

16893-85-9

Na2(SiF6)
541

Kali hexaclo platinat (IV)

Potassium hexachloroplatinate (IV)

16921-30-5

K2PtCl6
542

Triallyl borat

Triallyl borate

1693-71-6

C9H15 BO3
543

Axit hexaflo photphoric

Hexafluorophosphoric acid

16940-81-1

HPF6
Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương