Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang5/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

C4H13N3
270

Di-n-propyl ete

Di-n-propyl ether

111-43-3

C6H14O
271

2,2-Diclo dietyl ete

2,2'-Dichlorodiethyl ether

111-44-4

C4H8C12O
272

Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyetyl) sulfit

Bis(2-hydroxyetyl) sulfite

111-48-8

C4H10O2S
273

Hexametylenimin

Hexamethyleneimine

111-49-9

C6H13N
274

Octan

Octane

111-65-9

C8H18
275

Adiponitril

Adiponitrile

111-69-3

C6H8N2
276

N-Heptanaldehit

N-Heptanaldehyde (Heptanal)

111-71-7

C7H14O
277

Axit Acetic trimetystannyl ester

Acetic acid,trimethylstannyl ester

1118-14-5

C5H12 O2 Sn
278

Nonan

Nonane

111-84-2

C9H20
279

Di-n-butylamin

Dibutylamine

111-92-2

C8H19N
280

Undecan

Undecane

1120-21-4

C11H24
281

Octadecyl triclo silan

Octadecyltrichorosilane

112-04-9

C18H37 Cl3 Si
282

1,3-propan sulton

1,3-propanesultone

1120-71-4

C3H6 O3 S

1

283

Trietylentetramin

Triethylenetetramine

112-24-3

C6H18N4
284

Etylphenyldiclosilan

Ethylphenyldichlorosilane

1125-27-5

C8H10 C12 Si
285

Tetraetylenpentamin

Tetraethylenepentamine

112-57-2

C8H23N5
286

N-Butylanilin

N-Butylanilin

1126-78-9

C10H15N
287

Propoxur

Propoxure (2-Isopropoxyphenyl methylcarbamate)

114-26-1

C11H15NO3
288

Propylen

Propylene (1-Propene)

115-07-1

C3H6

4540

289

Dimetyl ete

Methyl ether (Methane, oxybis-)

115-10-6

C2H6O

4540

290

2-Metyl propen

2-Methylpropene (1-Propene, 2-methyl-)

115-11-7

C4H8

4540

291

Etyl triclo silan

Ethyltrichlorosilane

115-21-9

C2H5Cl3Si
292

Octaflo cyclobutan

Octafluorocyclobutane

115-25-3

C4F8
293

Dimefox

Dimefoxe

115-26-4

C4H12FN2OP

100

294

Endosulfan (hỗn hợp đồng phân)

Endosulfane (mixed isomers)

115-29-7

C25H6O3S
295

Pensulfothion

Pensulfothion

115-90-2

C11H17O4PS2

100

296

Tris(2-clo ethyl)phosphat

Tris(2-chloroethyl)phosphate

115-96-8

C6H12Cl3O4P
297

Aldicarb

Aldicarb

116-06-3

C7H14N2O2S

100

298

Tetraflo Etylen

Tetrafluoroethylene (Ethene, tetrafluoro-)

116-14-3

C2F4

4540

299

Hexaclo aceton

Hexachloroacetone

116-16-5

C3Cl6O
300

Metyl diclo axetat

Methyl dichloroacetate

116-54-1

C3H4Cl2O2
301

Hexaclo benzen

Hexachlorobenzene

118-74-1

C6Cl6
302

Axit o-Toluic

o-Toluic acid

118-90-1

C8H8O2
303

2,4,6-trinitrotoluene

2,4,6-trinitrotoluene

118-96-7

C7H5N3O6

50000

304

Thủy ngân oleat

Mercury oleate

1191-80-6

C36H68O4Hg
305

Nitrotoluidin (mono)

Nitrotoluidine

119-32-4

C7H8N2O2
306

o-Tolidin

o-Tolidine

119-93-7

C14H16N2
307

N- Etylbenzyltoluidin

N-Ethylbenzyltoluidine

119-94-8

C16H19N
308

Amiăng (amphibol forms)

Asbestos (amphibole forms)

12001-28-4309

Amiăng (crocidolit)

Asbestos (crocidolite)

12001-28-4310

Amiăng (anthophyllit)

Asbestos (anthophyllite)

12001-29-5311

Đồng acetoasenit

copper(II) acetoarsenite (C.I.Pigment Green 21)

12002-03-8

C2H3O4AsCu
312

Thủy ngân nucleat

Mercury nucleate

12002-19-6313

Canxi silic

Calcium silicide

12013-56-8

CaSi2
314

Sắt silicon

Iron silicide

12022-95-6

FeSi
315

Liti peroxit

Lithium peroxide

12031-80-0

Li2O2
316

Photpho heptasulfua

Phosphorus heptasulfide

12037-82-0

P4S7
317

Asen (V) oxit

Arsenic Pentoxide

12044-50-7

As2O5
318

Magie phốtphua

Magnesium phosphide

12057-74-8

Mg3P2
319

Chì selenua

Lead Selenide

12069-00-0

PbSe
320

2,4-Diclo phenol

2,4-Dichlorophenol

120-83-2

C6H4Cl2O
321

Cyclopentanon

Cyclopentanone

120-93-3

C5H8O
322

2,4-Dinitrotoluen

2,4-Dinitrotoluene

121-14-2323

Axít 4-hydroxy-3- nitrophenyl Arsonic

Arsonic-(4-hydroxy-3-nitrophenyl) Acid

121-19-7

C6H6AsNO6
324

Amoni florua

((1,1'-Biphenyl)-4-amine) Ammonium fluoride

12125-01-8

NH4F
325

Amon sulfua

Ammonium sulfide

12135-76-1

(NH4)2S
326

Kali monoxit

Potassium oxide

12136-45-7

K2O
327

Chì photphit Dibasic

Dibasic Lead Phosphite

12141-20-7

PbHPO32(PbO)
328

Trimetyl borat

Trimethyl borate

121-43-7

C3H9BO3
329

Trietylamin

Triethylamine

121-44-8

C6H15N
330

Trimetyl phosphit

Trimethyl phosphite

121-45-9

C3H9O3P
331

2,5-Norbornadien (dicycloheptadien)

2,5-Norbornadiene

121-46-0

C7H8
332

3-Nitro-4-clo benzotriflorua

3-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride

121-50-6

C7H5ClF3N
333

n,n-Dimetyl anilin

n,n-Dimethylaniline

121-69-7

C8H11N
334

Amiăng (chrysotil)

Asbestos (chrysotile)

12172-73-5335

1-Clo-3-nitrobenzen

1-Chloro-3-nitrobenzene

121-73-3

C6H4ClNO2
336

Xyclotrimetylen trinitramin

Cyclotrimethylene trinitramine

121-82-4

C3H6N6O6

50000

337

Clo nitroanilin

Chloronitroaniline

121-87-9

C6H5ClN2O2

Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương