Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang15/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Propylene tetramer

6842- 15-5

C12H24
967

Etyl clo axetat

Ethyl chloracetate

105-39-5

C4H7ClO2
968

Propylen clo hydrin

Propylene chlorohydrine

68584-59-8969

Etyl lactat

Ethyl lactate

687-47-8

C5H10O3
970

Liti silicon

Lithium silicon

68848-64-6

Li-Si
971

Terpen hydrocacbon

Terpene hydrocarbon

68956-56-9

C10H16
972

Coban resinat

Cobalt resinate

68956-82-1

Co(C44H62O4)2
973

Isohepten

Isoheptene

68975-47-3974

Vinyl axetylen

Vinyl acetylene (1-Buten-3-yne)

689-97-4

C4H4

4540

975

Isohexen

Isohexene

691-37-2

C6H12
976

Monocrotopho

Monocrotophos (Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl) vinyl phosphate)

6923-22-4

C7H14NO5P
977

Dietylen glycol dinitrat

Diethyiene glycol dinitrate

693-21-0

C4H8N2O7

10000

978

Naphthylurea

Naphthylurea, (1-Naphthylurea)

6950-84-1

C11H10N2O
979

Phenylarsin di clo

Phenylarsin di chloride

696-28-6

C6H5AsCI2
980

Tert-Butylcyclohexyl clo format

Tert-Butylcyclohexylchloroformate

70042-58-9

C11HI1ClO2
981

Phenacyl brom

Phenacyl bromide

70-11-1

C8H7BrO
982

Hexaclophen

Hexachlorophene

70-30-4

C13H6Cl6O2
983

Liti sắt silicon

Lithium ferrosilicon

64082-35-5

FeSi.Li
984

n-Propanol

Propan-1-ol

71-23-8

C3H8O
985

Clo diphenylarsin

Chlorodiphenylarsine

712-48-1

C12H10AsCl
986

Butanol

n-Butanol,
Isobulanol,
2-Butanol,
tert-Butanol

71-36-3,
78-83-1,
78-92-2,
75-65-0

C4H10O
987

Pentanol

1-Pentanol
2-Pentanol

71-41-0 6032-29-7

C5H12O
988

Benzen

Benzene

71-43-2

C6H6
989

1,1,1-Triclo etan

1,1,1-Trichloroethane

71-55-6

C2H3Cl3
990

Endrin

Endrine

72-20-8

C12H8Cl6O
991

Cyclobutan

Cyclobutane

7236-82-0

C4H8
992

Bột nhôm

Aluminium

7429-90-5

Al
993

Krypton

Krypton

7439-90-9

Kr
994

Liti

Lithium

7439-93-2

Li
995

Magiê

Magnesium

7439-95-4

Mg
996

Thủy ngân

Mercury

7439-97-6

Hg
997

Neon

Neon

7440-01-9

Ne
998

Niken và các hợp chất chứa Ni dạng bột có thể phát tán rong trong không khí (các loại oxit, cacbonat, sulfua)

Nickel compounds in inhalable powder form (oxides, sulphides, carbonate)

7440-02-0

Ni

1000

999

Kali

Potassium

7440-09-7

K
1000

Rubidi

Rubidium

7440-17-7

Rb
1001

Silic

Silicon

7440-21-3

Si
1002

Natri

Sodium

7440-23-5

Na
1003

Tali

Thallium

7440-28-0

Tl
1004

Titan

Titanium

7440-32-6

Ti
1005

Stibi

Antimony

7440-36-0

Sb
1006

Argon

Argon

7440-37-1

Ar
1007

Asen

Arsenic (Grey arsenic) Asen

7440-38-2

As
1008

Bari

Barium

7440-39-3

Ba
1009

Bery (dạng bột và các hợp chất)

Beryllium (powders, compounds)

7440-41-7

Be

10

1010

Hợp chất cadimi

Cadmium

7440-43-9

Cd
1011

Xeri

Cerium

7440-45-1

Ce
1012

Cesium

Caesium

7440-46-2

Cs
1013

Kim loại coban và các hợp chất oxit, cacbonnat, sulfua dạng bột

Cobalt metal, oxides, carbonates, sulphides, as powders

7440-48-4

Co

1000

1014

Gali

Gallium

7440-55-3

Ga
1015

Hafnium

Hafnium

7440-58-6

Hf
1016

Heli

Helium

7440-59-7

He
1017

Tro kẽm (Zinc ashe)

Zinc

7440-66-6

Zn
1018

Canxi

Calcium

7440-70-2

Ca
1019

Selen dioxit

Selenium dioxide

7446-08-4

SeO2
1020

Lưu huỳnh dioxit

Sulfur dioxide

7446-09-5

SO2

20000

1021

Lưu huỳnh trioxit

Sulfur trioxide

7446-11-9

SO3

15000

1022

Chì sulphat

Lead(II) sulfate

7446-14-2

PbSO4
1023

Tali sulfat

Thallium sulfate

7446-18-6

Tl2(SO4)
1024

Nhôm clorua

Aluminium chloride

7446-70-0

AICI3
1025

Metan

Methane

74-82-8

CH4

4540

1026

Metyl brom

Bromomethane (methyl bromide)

74-83-9

CH3Br

200000

1027

Etan

Ethane

74-84-0

C2H6

4540

1028

Etylen

Ethylene

74-85-1

C2H4
1029

Axetylen

Acetylene

74-86-2

C2H2

5000

1030

Metyl clo

Methyl chloride (Methane, chloro-)

74-87-3

CH3CI

4540

1031

Thủy ngân clorua

Mercuric chloride

7487-94-7

HgCl2
1032

Metan lot

Iodomethane

74-88-4

CH3I
1033

Selen disulfua

Selenium disulfide

7488-56-4

SeS2
1034

Metylamin

Methylamine (Methanamine)

74-89-5

CH5N

4540

1035

Axit Hydroxyanic

Hydrocyanic acid

74-90-8

HCN

1135

1036

Metyl mercaptan

Methyl mercaptan (Methanelhiol)

74-93-1

CH4S

4540

1037

Dibrom metan

Dibromomethane

74-95-3

CH2Br2
1038

Etyl bromua

Bromoethane

74-96-4

C2H5Br
1039

Brom clo metan

Bromochloromethane

74-97-5

CH2BrCl
1040

Propan

Propane

74-98-6

C3H8

4540

1041

Propin

Propyne (1-Propyne)

74-99-7

C3H4

4540

1042

Etyl clorua

Ethyl chloride (Ethane, chloro-)

75-00-3

C2H5CI

4540

1043

Vinyl clorua

Vinyl chloride (Ethene, chloro-)

75-01-4

C2H3CI

4540

1044

Vinyl florua

Vinyl fluoride (Ethene, fluoro-)

75-02-5

C2H3F

4540

1045

Etyl amin

Ethylamine (Ethanamine)

75-04-7
4540

1046

Acetonitril

Acetonitrile (Methyl cyanide)

Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương