Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang14/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

617-50-5

C7H14O2
894

Poly Clorinated Terphenyls (PCTs)

Polychlorinatede terphenyls (PCTs)

61788-33-8

C18H14-nCln
895

Furfurylamin

Furfurylamine

617-89-0

C5H7NO
896

Coban naphthenat

obalt(Il) naphthenate

61789-51-3897

Chì naptenat

Lead naphthenates

61790-14-5

C22H14O4Pb
898

Benzyl iot

Benzyl iodide

620-05-3

C7H7I
899

N-phenyl-Phenyl cacbon amin clo

Carbonimidicdichloride, N-phenyl-

622-44-6

C7H5Cl2N
900

Cyclohexyl axetat

Cyclohexylacetate

622-45-7

C8H14O2
901

4-(Dimetylamino) axit azobenzene -4'-arsonic

Arsonic acid,As-[4-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl] phenyl]-

622-68-4

C14H16AsN3 O3
902

Metyl butyrat

Methyln-butyrate

623-42-7

C5H10O2
903

Ethyl trans-crotonat

Ethyl trans-crotonate

623-70-1

C6H10O2
904

Thủy ngân phenyl axetat

Phenylmercury acetate

62-38-4

C8H8HgO2
905

1,4-Benzenediamin dihydroclorit

1,4-Benzenediamine dihydrochloride (1,4-Phenylenediamine dihydrochloride)

624-18-0

C6H10Cl2N2
906

trans-Buten-2

2-Butene-trans (2-Butene, (E))

624-64-6

C4H8

4540

907

Metyl isoxyanat

Methyl isocyanate

624-83-9

C2H3NO

150

908

Dimetyl disulfua

Dimethyl disulfide

624-92-0

C2H6S2
909

Anilin

Aniline (Benzeneamine)

62-53-3

C6H7N
910

Etyl nitrate

Ethyl nitrate

625-58-1

C2H5NO3

50000

911

Thiourea

Thiourea

62-56-6

CH4N2S
912

1-Metylpiperidin

1-MethyIpiperidine

626-67-5

C6H13N
913

Pentene 2, (Z)-

2-Pentene, (Z)-

627-20-3

C5H10

4540

914

Natri flo acetat

Sodium fluoroacetate

62-74-8

C2H3FO2.Na
915

Dimetylnitrosamin

Dimethylnitrosamine

62-75-9

C2H6N2O

1

916

Fumaryl clorua

Fumaryl chloride

627-63-4

C4H2Cl2O2
917

Butyl metyl ete

Butyl methyl ether

628-28-4

C5H12O
918

Etyl propyl ete

Ethyl propyl ether

628-32-0

C5H12O
919

Amyl axetat

Amyl acetate

628-63-7

C7H14O2
920

Etyl butyl ete

Ethyl butyl ether

628-81-9

C6H14O
921

Thủy ngân fulminat

Mercury fulminate

628-86-4

C2HgN2O2

10000

922

Cyclohepten

Cycloheptene

628-92-2

C7H12
923

Etylen glycol dinitrate

Ethylene glycol dinitrate

628-96-6

C2H4N2O6

10000

924

Cyclooctatetraen

Cyclooctatetraene (1,3,5,7-cyclooctatetraene)

629-20-9

C8H8
925

Cacbon monoxit

Carbon monoxide

630-08-0

CO
926

1,1,1,2-Tetracloetan

1,1,1,2-Tetrachloroethane

630-20-6

C2H2Cl4
927

Octadien

Octadiene

63597-41-1

C8H14
928

Isopropyl propionat

Isopropyl propionate

637-78-5

C6H12O2
929

Isopropyl butyrat

Isopropyl butyrate

638-11-9

C7H14O2
930

Valeryl clo

Valeryl chloride

638-29-9

C5H9CIO
931

Amyl format

Amyl formate

638-49-3

C7H5Cl3
932

Nitrid ammonium kẽm

Zinc ammonium nitrite

63885-01-8

H3N.3(HNO2).Zn
933

Axit dimetyl photpho amidoxyanidic

Dimethyl phosphoramidocyanidic acid (C3H7N2P)

63917-41-9

C3H7N2P

1000

934

Chì 2,4,6-trinitroresorcinoxit

Lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide lead styphnate)

63918-97-8

C6H3N3O8.Pb

50000

935

Thủy ngân gluconat

Mercury gluconate

63937-14-4

C6H11HgO7
936

Sắt (III)-o-arsenit, pentahydrat

Iron (Ill)-o-arsenite, pentahydrate

63989-69-5

As2Fe2O6*Fe2 O3*5H2O
937

Thiometon

Thiometon (S-2-Ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate)

640-15-3

C6H15O2PS3
938

Axit formic

Formic acid

64-18-6

CH2O2
939

Axit acetic

Acetic acid

64-19-7

C2H4O2
940

Methoxymetyl isoxyanua

Methoxymethyl isocyanate

6427-21-0

C3H5NO2
941

Phenylphotpho diclo

Phenylphosphorus Dichloride

644-97-3

C6H5Cl2P
942

Penten 2, (E-)

2-Pentene, (E)-

646-04-8

C5H10

4540

943

Dioxolan

Dioxolane

646-06-0

C3H6O2
944

Dietyl sulfat

Dietyl sulfate

64-67-5

C4H10O4 S
945

Amoni nitrat (trên 98%)

Ammonium nitrate

6484-52-2

NH4NO3

50

946

Nicotin sulfat

Nicotine sulfate (1-1-Methyl-2-(3-pyridyl)-pynolidine sulfate)

65-30-5

C20H26N4*SO4
947

Nicotin tartrat

Nicotine tartrate

65-31-6

C10H14N2 2(C4H6O6)
948

Tali cacbonat

Thallium carbonate

6533-73-9

Tl2CO3
949

BZ:3-Quinuclidinyl benzilat (*)

Benzilicacid, 3-quinuclidinyl ester

6581-06-2

C21H23NO3
950

Hexaldehit

Hexanal

66-25-1

C6H12O
951

Xycloheximit

Cycloheximide

66-81-9

C15H23NO4

100

952

Diketen (3-Butenoic Axit)

Diketene

674-82-8

C4H4O2
953

Metanol

Methanol

67-56-1

CH4O

500000

954

Isopropanol

Isopropyl alcohol

67-63-0

C3H8O
955

Aceton

Acetone

67-64-1

C3H6O
956

Cloroform

Chloroform (Methane, trichloro-)

67-66-3

CHCI3

9080

957

Các hóa chất, trừ các độc chất đã được liệt kê tại Bảng 1, chứa 1 nguyên tử photpho liên kết với một nhóm metyl, etyl hoặc propyl (mạch thẳng hoặc nhánh) nhưng không liên kết thêm với các nguyên tử cacbon khác. Ví dụ: Meylphotphonyl diclorit, Dimetyl metyl
676-97-1 756-79-6

CH3Cl2OP;
C3H9O3P
958

Hexametylphotphoroamit

Hexamethylphosphoroamide

680-31-9

C6H18N3OP

1

959

Axit thioglycolic

Thioglycolic acid

68-11-1

C2H4O2S
960

n,n-Dimetyl formamit

n,n-Dimethylformamide

68-12-2

C3H7NO
961

Tetra kali vàng (+1)pentaxyanua

Tetra Potassium Gold (+1) pentaxyanide

68133-87-9

C5AuK4N5
962

Nitrocresol

Nitrocresol

68137-08-6

C7H7NO3
963

Metyl orthosilicat (Tetramethoxysilan)

Methyl orthosilicate

681-84-5

C4H12O4Si
964

Dinatri trioxosilicat

Disodium trioxosilicate

6834-92-0

Na2SiO3
965

Hexaflo aceton hydrat

Hexafluoroacetone

684-16-2

C3F6O
966

Propylen tetrame (Tetrapropylen)

: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương