Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang13/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
822

2-Metyl buten 1

2-Methyl-1-butene

563-46-2

C5H10

4540

823

Metylallyl clo

Methyl allyl chloride

563-47-3

C4H7CI
824

Tri butylstannyl axetat

Tributylstannyl acetate

56-36-0

C14H30O2Sn
825

Metyl isopropenyl keton

Methyl isopropenyl ketone

563-80-4

C5H10O
826

Parathion

Parathion

56-38-2

C10H14NO5PS

100

827

Ben(a) chất hóa học thu được từ than đá

Benz(a) anthracene (1,2-Benzoanthracene)

56-55-3

C18H12
828

Allyl isothiocynat

Allyl isothiocyanate

57-06-7

C4H5NS
829

1,1-Dimetyl hydrazine

1,1-Dimethylhydrazine

57-14-7

C2H8N2
830

Strychnin

Strychnine

57-24-9

C21H22H2O2
831

Tri ethyltin sulphat

Tri ethyltin sulphate

57-52-3

C12H30O4SSn
832

Hexaetyl tetraphosphat

Hexaethyl tetraphosphate

757-58-4

C12H30O13P4
833

Xylenol (dimetylphenol)

2,6-Xylenol
2,5-Xylenol
2,4-Xylenol
2,3-Xylenol
3,4-Xylenol
3,5-Xylenol

576-26-1
95-87-4
105-67-9
526-75-0
95-65-8
108-68-9

C8H10O
834

Nitro brom benzen

o-Nitrobromobenzene
m-Nitrobromobenzene
p-Nitrobromobenzene

577-19-5
585-79-5
586-78-7

C6H4BrNO2
835

Clordran

Clordrane

57-74-9

C10H6Cl8
836

2-Etylanilin

2-EthyIaniline

578-54-1

C8H11N
837

Di phenylamin Clo arsin

Di phenylamin Chloroarsine

578-94-9

C12H9AsCIN
838

Brom benzyl cyanua

Bromobenzyl cyanide

5798-79-8

C8H6BrN
839

Thủy ngân benzoat

Mercury benzoate

583-15-3

Hg(C7H6O2)2
840

1,2-Benzoquinon

1,2-Benzoquinone

583-63-1

C6H4O2
841

Promurit (1-(3,4-dichlorophenyl)-3-triazenethiocarboxamide)

Promurit (1-(3,4-dichlorophenyl)-3-triazenethiocarboxamide)

5836-73-7

C7H6CI2N4S

100

842

Toluen diisoxyanat

Toluene di-isocyanate

584-84-9

C9H6N2O2

10000

843

Terpinolen

Terpinolene

586-62-9

C10H16
844

Lindan

Lindane (gamma-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane)

58-89-9

C6H6Cl6
845

2,3,4,6-Tetraclo phenol

2,3,4,6-Tetrachlorophenol

58-90-2

C6H2Cl4O
846

Hexadecyltriclo silan

Hexadecyltrichlorosilane

5894-60-0

C16H33Cl3Si
847

Butyl propionat

Butyl propionate

590-01-2

C7H14O2
848

cis-Buten-2

2-Butene-cis

590-18-1

C4H8

4540

849

1-Clo propylen

1-Chloropropylene (1-Propene, 1-chloro-)

590-21-6

C3H5CI

4540

850

2-Metylpentan-2-ol

2-Methyl-2-pentanol

590-36-3

C6H14O
851

Axít Arsonic, phenyl -

Phenylarsonic acid

98-05-5

C6H7AsO3
852

2-Hexanon

2-Hexanone (Methyl n-butyl ketone (MnBK, MBK))

591-78-6

C6H12O
853

Allyl axetat

Allyl acetate

591-87-7

C5H8O2
854

Thủy ngân xyanua kali

Mercuric potassium cyanide

591-89-9

K2Hg(CN)4
855

Canxi xyanua

Calcium cyanide

592-01-8

Ca(CN)2
856

Thủy ngân xyanua

Mercuric cyanide

592-04-1

Hg(CN)2
857

Chì dixyanua

Lead Dicyanide

592-05-2

Pb(CN)2
858

N-Butyl clo format

N-Butyl chloroformate

592-34-7

C5H9ClO2
859

1 –Hexen

1-Hexene

592-41-6

C6H12
860

Hexadien

1,4-Hexadiene,
1,5-Hexadiene,
2,4-Hexadiene.

592-45-0,
592-42-7,
592-46-1

C6H10
861

1-bromo-2-ethoxy-Etan

Ethane, 1 -bromo-2-ethoxy-

592-55-2

C4H9BrO
862

n-Butyl format

N-Butyl formate

592-84-7

C5H10O2
863

Thủy ngân thiocyanat

Mercury(II) thiocyanate

592-85-8

Hg(SCN)2
864

Vinyl brom

Vinyl bromide

593-60-2

C2H3Br
865

Perclo metyl mercaptan

Perchloromethylmercaptan (Methanesulfenyl chloride, trichloro-)

594-42-3

CCl4S

4540

866

1,1-Diclo-1-nitroetan

1,1 -Dichloro-1-nitroethane

594-72-9

C2H3Cl2NO2
867

Thủy ngân salicylat

Mercury salicylate

5970-32-1

C7H4HgO3
868

Tetra etyltin

Tetraethyltin

597-64-8

C8H20Sn
869

Di clo etyl Arsonous

Arsonous di cloride , etyl -

598-14-1

C2H5AsCl2
870

Brom acetyl bromua

Bromoacetyl bromide

598-21-0

C2H2Br2O
871

Brom aceton

Bromoacetone

598-31-2

C3H5BrO
872

Brom triflo etylen

Bromotrifluorethylene (Ethene, bromotrifluoro-)

598-73-2

C2BrF3

4540

873

Axit 2-Clo propionic

2-Chloropropionic acid

598-78-7

C3H5ClO2
874

Metyl triclo axetat

Methyl trichloroacetate

598-99-2

C3H3Cl3O2
875

Muối sắt (III) asenat

Ferric arsenate

10102-49-5

FeAsO4
876

2,3-Dinitrotoluen

2,3-Dinitrotoluene

602-01-7

C7H6N2O4
877

Thioglycol

Thiomonoglyco

60-24-2

C2H6OS
878

Etyl ete

Ethyl ether (Ethane, 1,1'-oxybis-)

60-29-7

C4H10O

4540

879

Metyl hydrazin

Methyl hydrazine (Hydrazine, methyl-)

60-34-4

CH6N2

6810

880

Strychnin sulfat

Strychnine sulfate

60-41-3

C21H22N2O2SO4
881

Dieldrin

Dieldrin (1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro,endo,exo-1,4:5,8-dimethanonaphthalene)

60-57-1

C12H8Cl6O
882

2,6-Dinitrotoluen

2,6-Dinitrotoluene

606-20-2

C7H6N2O4
883

2,4,6-trinitroanisol

2,4,6-trinitroanisole

606-35-9

C7H5N3O7

50000

884

Chì acetate trihydrat

Leadacetate trihydrate

6080-56-4

Pb(OAc)2.3H2O
885

Clo cresol

2-Chloro-m-cresoI,
p-Chlorocresol

608-26-4,
59-50-7

C7H7CIO
886

Diclo anilin

2,3-DichIoroaniline,
2,4-Dichloroaniline,
2,5-Dichloroaniline,
2,6-Dichloroaniline,
3,4-Dichloroaniline,
3,5-Dichloroaniline

608-27-5,
554-00-7,
95-82-9,
608-31-1,
95-76-1,
626-43-7

C6H5C!2N
887

2,6-Diclo anilin

2,6-Dichloroaniline

608-31-1

C6H5Cl2N
888

Hexaclo cyclohexan (hỗn hợp đồng phân)

Hexachlorocyclohexane (mixed isomers)

608-73-1

C6H6Cl6
889

Tali hexaflo phosphat

Thallium hexafluorophosphate

60969-19-9

TIF6P
890

3,4-Dinitrotoluen

3,4-Dinitrotoluene

610-39-9

C7H6N2O4
891

o-Tolidin dihydro clo

o-Tolidine dihydrochloride

612-82-8

C14H18C!2N2
892

Dimetyl cacbon

Dimethyl carbonate

616-38-6

C3H6O3
893

Isopropyl isobutyrat

Isopropyl isobutyrate

Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương