Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang12/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
506-77-4

ClCN

4540

748

Iốt xyanua

Iodocyanide

506-78-5

ICN
749

Guanidine nitrat

Guanidine nitrate

506-93-4

CH6N4O3
750

Brom Acetyl

Acetyl bromide

506-96-7

C2H3BrO
751

Iot Acetyl

Acetyl iodide

507-02-8

C2H3IO
752

Axit thioacetic

Thioacetic acid

507-09-5

C2H4OS
753

Tetranitrometan

Tetranitromethane (Methane, tetranitro-)

509-14-8

CN4O8

4540

754

Trietylenemelamin

Triethylenemelamine

51-18-3

C9H12N6

10

755

2,4-Dinitrophenol và các muối

2,4-dinitrophenol, salts

51-28-5

C6H4N2O5

50000

756

2-Iot butan

Butane, 2-iodo-

513-48-4

C4H9I
757

Isopenten

Isopentene

513-35-9

C5H10
758

Iot metylpropan

Iodomethylpropane

513-38-2

C4H9I
759

Methallyl alcohol

Methallyl alcohol

513-42-8

C4H8O
760

Acetyl metyl carbinol

Acetylmethyl carbinol (3-Hydroxybutanone)

513-86-0

C4H8O2
761

Ethyl carbany

Ethyl carbamate

51-79-6

C3H7NO2
762

2-Brom-2-nitro-1,3-propanediol

2-Brom-2-nitro-1,3-propanediol (b-Bromo-b-nitrotrimethyleneglycol)

52-51-7

C3H6BrNO4
763

Dimetylcyclohexylamin

Dimethylcyclohexylamine

526-75-0

C8H10O
764

Dinitrobenzen

1,2-Dinitrobenzene
1,3-Dinitrobenzene

528-29-0,
99-65-0

C6H4N2O4
765

Octyl triclo silan

Octyltrichlorosilane

5283-66-9

C8H17Cl3Si
766

Nonyl triclo silan

Nonyltrichlorosilane

5283-67-0

C9H19Cl3Si
767

Clo acetophenon

Phenacyl chloride

532-27-4

C8H7ClO
768

Axit sulphamic

Sulfamic acid

5329-14-6

H3NO3S
769

1,3-Diclo aceton

1,3-Dichloroacetone

534-07-6

C3H4Cl2O
770

1,1-Dimetoxyetan

1,1-Dimethoxyethane

534-15-6

C4H10O2
771

2-Metylfuran

2-Methylfuran

534-22-5

C5H6O
772

Dinitro-o-cresol

Dinitro-o-cresol

534-52-1

C7H6N2O5
773

Etyl 2-clo propionat

Ethyl 2-chloropropionate

535-13-7

C5H9ClO2
774

Crimidin

Crimidine

535-89-7

C7H10ClN3

100

775

Dibenz(a,h)anthracen

Dibenz(a,h)anthracene

53-70-3

C22H14
776

Indomethacin

Indomethacine

53-86-1

C19H16CNIO4
777

Isobutyl propionat

Isobutyl propionate

540-42-1

C7H14O2
778

1-Clo propan (propyl clorua)

n-Propyl chloride

540-54-5

C3H7Cl
779

1,2-Diclo etylen

1,2-Dicloetylen

540-59-0

C2H2Cl2
780

1,2-Dimetylhydrazin

1,2-Dimetylhydrazine

540-73-8

C2H8N2
781

Axit 2-nitrophenyl Arsonic

2-Nitrophenylarsonic acid

5410-29-7

C6H6AsNO5
782

Nicotin

Nicotine (3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine)

54-11-5

C10H14N2
783

Ethyl Clo format

Ethyl chloroformate

541-41-3

C3H5ClO2
784

Etyl amyl ceton

Ethyl amyl ketone

541-85-5

C8H16O
785

Triisopropyl borat

Triisopropyl borate

5419-55-6

C9H21BO3
786

Isobutyl format

Isobutyl formate

542-55-2

C5H10O2
787

Barium xyanua

Barium cyanide

542-62-1

Ba(CN)2
788

Diclo propen

1,3-Dichloropropene

542-75-6

C3H4Cl2
789

Cadimi xyanua

Cadmium Cyanide

542-83-6

(Cd(CN)2
790

Coban xyanua

Cobalt Cyanide

542-84-7

Co(CN)2
791

Bis(clo metyl) ete

Bis(chloromethyl) ether

542-88-1

C2H4Cl2O

1

792

Amyl clo

n-Amyl chloride

543-59-9

C5H11Cl
793

Butyl nitrit

Butyl nitrite

544-16-1

C4H9NO2
794

Cycloheptatrien

Cycloheptatriene

544-25-2

C7H8
795

Muối đồng-kẽm xyanua

Copper Cyanide, Zinc cyanide

544-92-3,
557-21-1

(Cu(CN),
(Zn(CN)2
796

Dimetyl kẽm

Dimethylzinc

544-97-8

C2H6Zn
797

Tris-(1-aziridinyl) phosphin oxit

Tris-(1-aziridinyl) phosphine oxide

545-55-1

C6H12N3OP
798

Hydroxylamin hydroclorua

Hydroxylamine hydrochloride

5470-11-1

H3NOHCl
799

Fenthion

Fenthion

55-38-9

C10H15O3PS2
800

2,4-Diclo anilin

2,4-Dichloroaniline

554-00-7

C6H5Cl2N
801

Metyl propionat

Methyl propionate

554-12-1

C4H8O2
802

Magiê diphenyl

Magnesium diphenyl

555-54-4

C12H10Mg
803

Metyl isovalerat

Methyl isovalerate

556-24-1

C6H12O2
804

Nitroglyxerin

Nitroglycerine

55-63-0

C3H5N3O9

10000

805

2,3-Epoxy-1-propanol

2,3-Epoxy-1-propanol (Glycidol)

556-52-5

C3H6O2
806

Allyl iot

Allyl iodide

556-56-9

C3H5I

.

807

Metyl isothiocyanat

Methyl isothiocyanate

556-61-6

C2H3NS
808

Metyl thioxyanat

Methyl thiocyanate (Thiocyanic acid, methyl ester)

556-64-9

C2H3NS

9080

809

Thủy ngân phenyl nitat

Phenylmercuric nitate

55-68-5

C6H5HgNO3
810

Metyl propyl ete

Methyl propyl ether (Methoxypropane)

557-17-5

C4H10O
811

Nickel (II) xyanua

Nickel (II) xyanide

557-19-7

C2N2Ni
812

Dietyl kẽm

Diethylzinc

557-20-0

C4H10Zn
813

Kẽm xyanua

Zinc Cyanide

557-21-1

C2N2Zn
814

Allyl etyl ete

Allyl ethyl ether

557-31-3

C5H10O
815

Diallyl ete

Diallylether

557-40-4

C6H10O
816

2-Clo propylen (1-Propene, 2-chloro-)

2-Chloropropylene (1-Propene, 2-chloro-)

557-98-2

C3H5CI

4540

817

Cacbon tetrabrom

Carbon tetrabromide (Tetrabromomethane)

558-13-4

CBr4
818

3,3-iminodipropylamin

3,3’-Iminodipropylamine

56-18-8

C6H17N3
819

Carbon tetraclo

Carbon tetrachloride

56-23-5

CCl4
820

Ethion

Ethione

563-12-2

C9H22O4P2S4

100

821

3-Metyl buten 1

3-Methyl-1-butene

563-45-1

C5H10

4540


Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương