Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang11/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
3PS
676

Diazometan

Diazomethane

334-88-3

CH2N2
677

Polychlo dibenzofurans và polychlo dibenzodioxins

Polychlorodibenzo-furans and polychlorodibenzo-dioxins

33857-26-0

C12H6C12O2

0

678

Di-isobutyryl peroxit (>50%)

Di-isobutyryl peroxide (>50%)

3437-84-1

C8H14 O4

5000

679

Floroanilin

Fluoroaniline

348-54-9

C6H6FN
680

Phenylphotpho thio diclo

Phenylphosphorus Thiodichloride

3497-00-5

C6H5Cl2PS
681

Dietyl sulfua

Diethyl sulfide

352-93-2

C4H10 S
682

Hỗn hợp Bo triflo và metyl ete (1:1)

Boron trifluoride compound with methyl ether (1:1) (Boron, trifluoro (oxybis (metane))-, T-4-

353-42-4

C2H6BF3O

6810

683

Cacbonyl florua

Carbonyl fluoride

353-50-4

CF2O
684

Clo diflo brom metan

Bromochlorodifluoromethane

353-59-3

CBrCl F2
685

Triflo clo acetyl

Trifluoroacetyl chloride

354-32-5

C2ClF3O
686

Hexa- Các Polybrominated biphenyls (PBBs)

Hexa- Polybrominated biphenyls (PBBs)

36355-01-8

C12H4 Br6
687

Stibi lactat

Antimony lactate

3643-76-3

Sb(C2H4O2)3
688

4-Metylmorpholin

4-Methylmorpholine

3651-67-0

C5H12NOCl
689

Tri chì diarsenat

Lead diarsenate

3687-31-8

Pb3(AsO4)2
690

Sulfotepp

Sulfoteppe

3689-24-5

C8H20O5P2S2

100

691

4,4’-Diaminodiphenyl metan

4,4’-Diaminodiphenyl methane

83712-44-1

C13H14N2
692

Metyl isobutyl keton peroxit (nồng độ > 60%)

Methyl isobutyl ketone peroxide (> 60%)

37206-20-5

C12H26O4

50000

693

Xyanthoat

Cyanthoate

3734-95-0

C10H19N2O4PS

100

694

(O,O-Dimethyl-O-(4-methylthio-m-tolyl) photphorothioat)

(O,O-Dimethyl-O-(4-methylthio-m-tolyl) phosphorothioate)

3761-42-0

C10H15O5PS2
695

Axit 4-flo crotonic

4-Fluorocrotonic acid

37759-72-1
1

696

PFIB: 1,1,3,3,3-Pentaflo-2-(triflo metyl)-1-propen

1-Propene,1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-

382-21-8

C4F8
697

Dicyclohexyl nitrat

Dicyclohexylammonium nitrate

3882-06-2

C12H24N2O3
698

Axit Alkylsulphuric

Alkylsulphuric acid

3925-44-3699

Natri clo axetat

Sodium chloroacetate

3926-62-3

C2H3ClO2Na
700

Thiophotphoryl clorua

Thiophosphoryl chloride

3982-91-0

PSCl3
701

Isopropyl 2-clo propionat

Isopropyl 2-chloropropionate

40058-87-5

C6H11ClO2
702

1,2-Epoxy-3-ethoxypropan

1,2-Epoxy-3-ethoxypropane

4016-11-9

C5H10O2
703

4-Nitrobenzo triflo

4-Nitrobenzotrifluoride

402-54-0

C7H4F3NO2
704

Kẽm

Zirconium

40-67-7

Zn
705

Isophoron diisoxyanat

Isophorone diisocyanate

4098-71-9

C12H18N2O2
706

Phosacetim

Phosacetim

4104-14-7

C14H13Cl2N2O2PS

100

707

Diclo silan

Dichlorosilane (Silane, dichloro-)

4109-96-0

Cl2H2Si

4540

708

Butenal 2

Crotonaldehyde (2-Butenal)

4170-30-3

C4H6O

9080

709

Xianamit

Cyanamide

420-04-2

CH2N2
710

Fluenetil

Fluenetile

4301-50-2

C16H15FO2

100

711

Butanedion (diacetyl)

2,3-Butanedione (Diacetyl)

431-03-8

C4H6O2
712

N,N-Butylimidazol

N,n-Butyl imidazole

4316-42-1

C7H12N2
713

2-Triflo metylanilin

2-Trifluoromethylaniline

445-02-3

C7H5BrF3N
714

Dodecyl triclo silan

Dodecyltrichlorosilane

4484-72-4

C12H25Cl3Si
715

Pentametylheptan (isododecan)

Pentametylheptane (Isododecane)

30586-18-6

C12H26
716

Đi xyanua

Cyanogen (Ethanedinitrile)

460-19-5

C2N2

4540

717

Flo benzen

Fluorobenzene

462-06-6

C6H5F
718

Axit 4-flo butyric

4-fluorobutyric acid

462-23-7

C4H7FO2

1

719

Dietoxymetan

Diethoxymethane

462-95-3

C5H12O2
720

Propadien

Propadiene (1,2-Propadiene)

463-49-0

C3H4

4540

721

Cacbon oxy sulfua

Carbon oxysulfide (Carbon oxide sulfide (COS))

463-58-1

CSO

4540

722

Thiophosgene

Thiophosgene

463-71-8

CCl2S
723

2,2-Dimetylpropan

2,2-Dimethylpropane (Propane, 2,2-dimethyl-)

463-82-1

C5H12

4540

724

Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol

Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol

464-07-3

C6H14O
725

Isodrin

Isodrine

465-73-6

C12H8Cl6

100

726

Clo fenvinphos

Chlorfenvinphos

470-90-6

C12H14Cl3O4P

100

727

2,4,6-trinitrophenetol

2,4,6-trinitrophenetole

4732-14-3

C8H7N3O7

50000

728

n-metyl-n,2,4,6-tetranitroanilin

n-methyl-n,2,4,6-tetranitroaniline

479-45-8

C7H5N5O8

50000

729

Tetrahydrofurfurylamin

Furfurylamine,tetrahydro-

4795-29-3

C5H11NO
730

juglone (5-hydroxynaphthalen-1,4-dion)

Juglone (5-hydroxynaphthalene-1,4-dione)

481-39-0

C10H6O3

100

731

1,5,9-Cyclododecatrien

1,5,9-Cyclododecatriene

4904-61-4

C12H18
732

Anabasine

Anabasine, (Pyridine,3-(2S)-2-piperidinyl-)

494-52-0

C10H14N2

100

733

Soda (Natri cabonat)

Soda (Sodium carbonate)

497-19-8

Na2CO3
734

Foocmaldehit (Nồng độ ≥ 90%)

Formaldehyde (Conc. > 90%)

50-00-0

CH2O

50000

735

Benzyl clo format

Benzyl chloroformate

501-53-1

C8H7ClO2
736

Isooctan

Isooctene

5026-76-6

C8H16
737

DDT

DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)

50-29-3

C14H9Cl5
738

Crotonylen (2-Butyn)

Dimethylacetylene

503-17-3

C4H6
739

Thalidomit

Thalidomide

50-35-1

C13H10N2O4
740

Aminopyridin

2-Aminopyridine,
3-Aminopyridine,
4-Aminopyridine

504-29-0, 462-08-8, 504-24-5

C5H6N2
741

1,3-Pentadien

1,3-Pentadiene

504-60-9

C5H8

4540

742

Bis(2-clo etyl sulfua)

Bis(2-chloroethyl) sulphide

505-60-2

C4H8Cl2S

1

743

Bạc kali xyanua

Silver potassium cyanide

506-61-6

AgK(CN)2
744

Bạc xyanua

Silver cyanide

506-64-9

AgCN
745

Vàng xyanua

Gold cyanide

506-65-0

AuCN
746

Brom Xyanua

Xyanogen bromide

506-68-3

BrCN
747

Clo Xyanua

Cyanogen chloride


Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương