Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang11/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
3PS
676

Diazometan

Diazomethane

334-88-3

CH2N2
677

Polychlo dibenzofurans và polychlo dibenzodioxins

Polychlorodibenzo-furans and polychlorodibenzo-dioxins

33857-26-0

C12H6C12O2

0

678

Di-isobutyryl peroxit (>50%)

Di-isobutyryl peroxide (>50%)

3437-84-1

C8H14 O4

5000

679

Floroanilin

Fluoroaniline

348-54-9

C6H6FN
680

Phenylphotpho thio diclo

Phenylphosphorus Thiodichloride

3497-00-5

C6H5Cl2PS
681

Dietyl sulfua

Diethyl sulfide

352-93-2

C4H10 S
682

Hỗn hợp Bo triflo và metyl ete (1:1)

Boron trifluoride compound with methyl ether (1:1) (Boron, trifluoro (oxybis (metane))-, T-4-

353-42-4

C2H6BF3O

6810

683

Cacbonyl florua

Carbonyl fluoride

353-50-4

CF2O
684

Clo diflo brom metan

Bromochlorodifluoromethane

353-59-3

CBrCl F2
685

Triflo clo acetyl

Trifluoroacetyl chloride

354-32-5

C2ClF3O
686

Hexa- Các Polybrominated biphenyls (PBBs)

Hexa- Polybrominated biphenyls (PBBs)

36355-01-8

C12H4 Br6
687

Stibi lactat

Antimony lactate

3643-76-3

Sb(C2H4O2)3
688

4-Metylmorpholin

4-Methylmorpholine

3651-67-0

C5H12NOCl
689

Tri chì diarsenat

Lead diarsenate

3687-31-8

Pb3(AsO4)2
690

Sulfotepp

Sulfoteppe

3689-24-5

C8H20O5P2S2

100

691

4,4’-Diaminodiphenyl metan

4,4’-Diaminodiphenyl methane

83712-44-1

C13H14N2
692

Metyl isobutyl keton peroxit (nồng độ > 60%)

Methyl isobutyl ketone peroxide (> 60%)

37206-20-5

C12H26O4

50000

693

Xyanthoat

Cyanthoate

3734-95-0

C10H19N2O4PS

100

694

(O,O-Dimethyl-O-(4-methylthio-m-tolyl) photphorothioat)

(O,O-Dimethyl-O-(4-methylthio-m-tolyl) phosphorothioate)

3761-42-0

C10H15O5PS2
695

Axit 4-flo crotonic

4-Fluorocrotonic acid

37759-72-1
1

696

PFIB: 1,1,3,3,3-Pentaflo-2-(triflo metyl)-1-propen

1-Propene,1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-

382-21-8

C4F8
697

Dicyclohexyl nitrat

Dicyclohexylammonium nitrate

3882-06-2

C12H24N2O3
698

Axit Alkylsulphuric

Alkylsulphuric acid

3925-44-3699

Natri clo axetat

Sodium chloroacetate

3926-62-3

C2H3ClO2Na
700

Thiophotphoryl clorua

Thiophosphoryl chloride

3982-91-0

PSCl3
701

Isopropyl 2-clo propionat

Isopropyl 2-chloropropionate

40058-87-5

C6H11ClO2
702

1,2-Epoxy-3-ethoxypropan

1,2-Epoxy-3-ethoxypropane

4016-11-9

C5H10O2
703

4-Nitrobenzo triflo

4-Nitrobenzotrifluoride

402-54-0

C7H4F3NO2
704

Kẽm

Zirconium

40-67-7

Zn
705

Isophoron diisoxyanat

Isophorone diisocyanate

4098-71-9

C12H18N2O2
706

Phosacetim

Phosacetim

4104-14-7

C14H13Cl2N2O2PS

100

707

Diclo silan

Dichlorosilane (Silane, dichloro-)

4109-96-0

Cl2H2Si

4540

708

Butenal 2

Crotonaldehyde (2-Butenal)

4170-30-3

C4H6O

9080

709

Xianamit

Cyanamide

420-04-2

CH2N2
710

Fluenetil

Fluenetile

4301-50-2

C16H15FO2

100

711

Butanedion (diacetyl)

2,3-Butanedione (Diacetyl)

431-03-8

C4H6O2
712

N,N-Butylimidazol

N,n-Butyl imidazole

4316-42-1

C7H12N2
713

2-Triflo metylanilin

2-Trifluoromethylaniline

445-02-3

C7H5BrF3N
714

Dodecyl triclo silan

Dodecyltrichlorosilane

4484-72-4

C12H25Cl3Si
715

Pentametylheptan (isododecan)

Pentametylheptane (Isododecane)

30586-18-6

C12H26
716

Đi xyanua

Cyanogen (Ethanedinitrile)

460-19-5

C2N2

4540

717

Flo benzen

Fluorobenzene

462-06-6

C6H5F
718

Axit 4-flo butyric

4-fluorobutyric acid

462-23-7

C4H7FO2

1

719

Dietoxymetan

Diethoxymethane

462-95-3

C5H12O2
720

Propadien

Propadiene (1,2-Propadiene)

463-49-0

C3H4

4540

721

Cacbon oxy sulfua

Carbon oxysulfide (Carbon oxide sulfide (COS))

463-58-1

CSO

4540

722

Thiophosgene

Thiophosgene

463-71-8

CCl2S
723

2,2-Dimetylpropan

2,2-Dimethylpropane (Propane, 2,2-dimethyl-)

463-82-1

C5H12

4540

724

Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol

Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol

464-07-3

C6H14O
725

Isodrin

Isodrine

465-73-6

C12H8Cl6

100

726

Clo fenvinphos

Chlorfenvinphos

470-90-6

C12H14Cl3O4P

100

727

2,4,6-trinitrophenetol

2,4,6-trinitrophenetole

4732-14-3

C8H7N3O7

50000

728

n-metyl-n,2,4,6-tetranitroanilin

n-methyl-n,2,4,6-tetranitroaniline

479-45-8

C7H5N5O8

50000

729

Tetrahydrofurfurylamin

Furfurylamine,tetrahydro-

4795-29-3

C5H11NO
730

juglone (5-hydroxynaphthalen-1,4-dion)

Juglone (5-hydroxynaphthalene-1,4-dione)

481-39-0

C10H6O3

100

731

1,5,9-Cyclododecatrien

1,5,9-Cyclododecatriene

4904-61-4

C12H18
732

Anabasine

Anabasine, (Pyridine,3-(2S)-2-piperidinyl-)

494-52-0

C10H14N2

100

733

Soda (Natri cabonat)

Soda (Sodium carbonate)

497-19-8

Na2CO3
734

Foocmaldehit (Nồng độ ≥ 90%)

Formaldehyde (Conc. > 90%)

50-00-0

CH2O

50000

735

Benzyl clo format

Benzyl chloroformate

501-53-1

C8H7ClO2
736

Isooctan

Isooctene

5026-76-6

C8H16
737

DDT

DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)

50-29-3

C14H9Cl5
738

Crotonylen (2-Butyn)

Dimethylacetylene

503-17-3

C4H6
739

Thalidomit

Thalidomide

50-35-1

C13H10N2O4
740

Aminopyridin

2-Aminopyridine,
3-Aminopyridine,
4-Aminopyridine

504-29-0, 462-08-8, 504-24-5

C5H6N2
741

1,3-Pentadien

1,3-Pentadiene

504-60-9

C5H8

4540

742

Bis(2-clo etyl sulfua)

Bis(2-chloroethyl) sulphide

505-60-2

C4H8Cl2S

1

743

Bạc kali xyanua

Silver potassium cyanide

506-61-6

AgK(CN)2
744

Bạc xyanua

Silver cyanide

506-64-9

AgCN
745

Vàng xyanua

Gold cyanide

506-65-0

AuCN
746

Brom Xyanua

Xyanogen bromide

506-68-3

BrCN
747

Clo Xyanua

Cyanogen chloride


: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương