Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang10/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
#204
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Diethylthiophosphoryl chloride

2524-04-1

C4H10ClO2PS
611

Dinitrotoluene (hỗn hợp đồng phân)

Dinitrotoluene (mixed isomers)

25321-14-6

C7H6 N2O4
612

Dietylbezen

Diethylbenzene

25340-17-4

C10H14
613

Vinyl clo axetat

Vinyl chloroacetate

2549-51-1

C4H5ClO2
614

Lưu huỳnh hexaflorua

Sulfur hexafluoride

2551-62-4

SF6
615

Clo nitro toluen

Chloronitrotoluene

25567-68-4

C7H6ClNO2
616

Trimetylhexametylendiamin

Trimethylhexamethylenediamines

25620-58-0

C9H22N2
617

Metylcyclohexanol

Methylcyclohexanol

25639-42-3

C7H14O
618

oo-dietyl s-etylsulphinylmetyl photphorothioat

oo-diethyl s-ethylsulphinylmethyl phosphorothioate

2588-05-8

C7H17O4PS2

100

619

oo-dietyl s-etylsulphonylmet photphorothioat

oo-diethyl s-ethylsulphonylmethyl phosphorothioate

2588-06-9

C7H17O5PS2

100

620

oo-dietyl s-etylthiometyl photphorothioat

oo-diethyl s-ethylthiomethyl phosphorothioate

2600-69-3

C7H17 O3PS2

100

621

Acridin

Acridine

260-94-6

C13H9N
622

2.2 Dihydroperoxypropan (>30%)

2.2 Dihydroperoxypropane (>30%)

2614-76-8

C3H8O4

5000

623

Tirpate (2,4-dimetyl-1,3-dithiolan-2-cacboxaldehydeo-metylcacbamoyloxim)

Tirpate(2,4-dimethyl-1,3-dithiolane- 2-carboxaldehydeo-methylcarbamoyloxime)

26419-73-8

C8H14N2O2S2

100

624

Azinphos-etyl

Azinphos-ethyl

2642-71-9

C12H16N3O3PS2

100

625

Đồng clorat

Copper chlorate

26506-47-8

Cu(ClO3)2
626

Natri azid

Sodium azide

26628-22-8

NaN3
627

Xyclotetrametyle netetranitramine

Cyclotetramethylenetetranitramine

2691-41-0

C4H8 N8O8

50000

628

Sulphuryl florua

Sulfuryl fluoride

2699-79-8

SF2O2
629

Diclo phenyltriclo silan

Dichlorophenyltrichlorosilane

27137-85-5

C6H3 Cl5Si
630

Canxi asenit

Calcium arsenite

27152-57-4

Ca3 (AsO3)2
631

Axit Diisooctyl phosphat

Diisooctyl acid phosphate

27215-10-7

C16H35 O4P
632

Vanadyl sulphat

Vanadyl sulfate

27774-13-6

VO(SO4)
633

Axit diclo isocyanuric

Dichloroisocyanuric acid

2782-57-2

C3H Cl2 N3 O3
634

Octa- Các Polybrominated biphenyls (PBBs)
27858-07-7

C12H2Br8
635

Clo trinitrobenzen

Chlorotrinitrobenzene

28260-61-9

C6H2 CI N3 O6

50000

636

1,2,3,6-Tetrahydro-1-metyl-4-phenylpyritin

1,2,3,6-Tetrahydro-1-methyl-4-phenylpyridine

28289-54-5

C12H15N
637

3-Clo-4-metylphenyl isocyanat

3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate

28479-22-3

C8H6ClNO
638

Isophorondiamin

Isophoronediamine

2855-13-2

C10H22N2
639

2-Dimetylaminoety 1 metacrylat

2-Dimethylaminoethyl methacrylate

2867-47-2

C8H15NO2
640

Cyclopentan

Cyclopentane

287-92-3

C5H10
641

Trinitrocresol

Trinitrocresol

28905-71-7

C7H5 N3 O7

50000

642

Stibi asenat

Antimony asenate

28980-47-4

SbAsO4
643

Cycloheptan

Cycloheptane

291-64-5

C7H14
644

Clorpyrifos

Chlorpyrifos (O,O-Dicthyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate)

2921-88-2

C9H11CI3NO3 PS
645

Allyl clo fomat

Allyl chloroformate

2937-50-0

C4H5ClO2
646

Trinitroanilin

Trinitroaniline

29652-42-1

C6H4N4 O6

50000

647

Isobenzan

Isobenzane

297-78-9

C9H4CI8O

100

648

Nicotin salicylat

Nicotine salicylate

29790-52-1

C7H6O3
649

Thionazin

thionazine

297-97-2

C8H13N2O3PS

100

650

Parathion-metyl

Parathion-methyl

298-00-0

C8H10N O5PS

100

651

Phorat

Phorate

298-02-2

C7H17 O2PS3

100

652

Demeton -O

O-Demetone

298-03-3

C8H19 O3PS2
653

Disulfoton

Disulfotone

298-04-4

C8H19 O2PS3

100

654

Crufomat

Crufomate (4-tert-ButyI-2-chlorophenyl methylmethylphosphoramidate)

299-86-5

C12H19ClNO3P
655

1.1-Bis(tert-butylperoxy) xyclohexan (>80%)

1.1-Bis(tert-butylperoxy) xyclohexane (>80%)

3006-86-8

C14H28 O4

5000

656

Chì axetat

Lead acetate

301-04-2

Pb(O2C2H3)2
657

Hydrazin

Hydrazine

302-01-2

N2H4

6810

658

Clo ral hydrat

Chloral hydrate

302-17-0

C2H3Cl3O2
659

Clo rambucil

Chlorambucil

305-03-3

C14H19 CI2NO2
660

Paraformaldehit

Paraformaldehyde

30525-89-4

(CH2O)n
661

3,3-Dietoxypropen

3,3 -Diethoxypropene

3054-95-3

C7H14O2
662

1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzen

1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzene

3058-38-6

C6H6 N6O6

50000

663

Tetrapropyl orthotitanat

Tetrapropylorthotitanate

3087-37-4

C12H28O4Ti
664

Aldrin

Aldrin (1,2,3,4,10,10- Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro,endo,exo-1,4:5.8-dimethanonaphthalene)

309-00-2

C12H8 Cl6
665

Tri butyl (lauroyloxy) stannan

Tributyltin laurate

3090-36-6

C24H50 O2Sn
666

Paraoxon (dietyl 4-nitrophenylphosphate)

Paraoxon (diethyl 4-nitrophenylphosphate)

311-45-5

C10H14NO6P

100

667

Epibrom hydrin

Epibromohydrin

3132-64-7

C3H5BrO
668

Cyclohexyl isocyanat

Cyclohexyl isocyanate

3173-53-3

C7H11NO
669

Clo metyl etyl ete

Chloromethyl ethyl ether

3188-13-4

C3H7CIO
670

Alpha-hexaclo cyclohexan

Alpha-hexachlorocyclohexane

319-84-6

C6H6Cl6
671

Beta-hexaclo cyclohexan

Beta-hexachlorocyclohexane

319-85-7

C6H6 CI6
672

4-Thiapentanal

4-Thiapentanal

3268-49-3

C4H8OS
673

Trimety clo lacetyl

Trimethylacetyl chloride

3282-30-2

C5H9CIO
674

oo-dietyl s-propylthiometyl photphorodithioat

oo-diethyl s-propylthiomethyl phosphorodithioate

3309-68-0

C8H19O2PS3

100

675

Diazinon

Diazinon

333-41-5

C12H21N2O

Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 2.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương