Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang10/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Diethylthiophosphoryl chloride

2524-04-1

C4H10ClO2PS
611

Dinitrotoluene (hỗn hợp đồng phân)

Dinitrotoluene (mixed isomers)

25321-14-6

C7H6 N2O4
612

Dietylbezen

Diethylbenzene

25340-17-4

C10H14
613

Vinyl clo axetat

Vinyl chloroacetate

2549-51-1

C4H5ClO2
614

Lưu huỳnh hexaflorua

Sulfur hexafluoride

2551-62-4

SF6
615

Clo nitro toluen

Chloronitrotoluene

25567-68-4

C7H6ClNO2
616

Trimetylhexametylendiamin

Trimethylhexamethylenediamines

25620-58-0

C9H22N2
617

Metylcyclohexanol

Methylcyclohexanol

25639-42-3

C7H14O
618

oo-dietyl s-etylsulphinylmetyl photphorothioat

oo-diethyl s-ethylsulphinylmethyl phosphorothioate

2588-05-8

C7H17O4PS2

100

619

oo-dietyl s-etylsulphonylmet photphorothioat

oo-diethyl s-ethylsulphonylmethyl phosphorothioate

2588-06-9

C7H17O5PS2

100

620

oo-dietyl s-etylthiometyl photphorothioat

oo-diethyl s-ethylthiomethyl phosphorothioate

2600-69-3

C7H17 O3PS2

100

621

Acridin

Acridine

260-94-6

C13H9N
622

2.2 Dihydroperoxypropan (>30%)

2.2 Dihydroperoxypropane (>30%)

2614-76-8

C3H8O4

5000

623

Tirpate (2,4-dimetyl-1,3-dithiolan-2-cacboxaldehydeo-metylcacbamoyloxim)

Tirpate(2,4-dimethyl-1,3-dithiolane- 2-carboxaldehydeo-methylcarbamoyloxime)

26419-73-8

C8H14N2O2S2

100

624

Azinphos-etyl

Azinphos-ethyl

2642-71-9

C12H16N3O3PS2

100

625

Đồng clorat

Copper chlorate

26506-47-8

Cu(ClO3)2
626

Natri azid

Sodium azide

26628-22-8

NaN3
627

Xyclotetrametyle netetranitramine

Cyclotetramethylenetetranitramine

2691-41-0

C4H8 N8O8

50000

628

Sulphuryl florua

Sulfuryl fluoride

2699-79-8

SF2O2
629

Diclo phenyltriclo silan

Dichlorophenyltrichlorosilane

27137-85-5

C6H3 Cl5Si
630

Canxi asenit

Calcium arsenite

27152-57-4

Ca3 (AsO3)2
631

Axit Diisooctyl phosphat

Diisooctyl acid phosphate

27215-10-7

C16H35 O4P
632

Vanadyl sulphat

Vanadyl sulfate

27774-13-6

VO(SO4)
633

Axit diclo isocyanuric

Dichloroisocyanuric acid

2782-57-2

C3H Cl2 N3 O3
634

Octa- Các Polybrominated biphenyls (PBBs)
27858-07-7

C12H2Br8
635

Clo trinitrobenzen

Chlorotrinitrobenzene

28260-61-9

C6H2 CI N3 O6

50000

636

1,2,3,6-Tetrahydro-1-metyl-4-phenylpyritin

1,2,3,6-Tetrahydro-1-methyl-4-phenylpyridine

28289-54-5

C12H15N
637

3-Clo-4-metylphenyl isocyanat

3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate

28479-22-3

C8H6ClNO
638

Isophorondiamin

Isophoronediamine

2855-13-2

C10H22N2
639

2-Dimetylaminoety 1 metacrylat

2-Dimethylaminoethyl methacrylate

2867-47-2

C8H15NO2
640

Cyclopentan

Cyclopentane

287-92-3

C5H10
641

Trinitrocresol

Trinitrocresol

28905-71-7

C7H5 N3 O7

50000

642

Stibi asenat

Antimony asenate

28980-47-4

SbAsO4
643

Cycloheptan

Cycloheptane

291-64-5

C7H14
644

Clorpyrifos

Chlorpyrifos (O,O-Dicthyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate)

2921-88-2

C9H11CI3NO3 PS
645

Allyl clo fomat

Allyl chloroformate

2937-50-0

C4H5ClO2
646

Trinitroanilin

Trinitroaniline

29652-42-1

C6H4N4 O6

50000

647

Isobenzan

Isobenzane

297-78-9

C9H4CI8O

100

648

Nicotin salicylat

Nicotine salicylate

29790-52-1

C7H6O3
649

Thionazin

thionazine

297-97-2

C8H13N2O3PS

100

650

Parathion-metyl

Parathion-methyl

298-00-0

C8H10N O5PS

100

651

Phorat

Phorate

298-02-2

C7H17 O2PS3

100

652

Demeton -O

O-Demetone

298-03-3

C8H19 O3PS2
653

Disulfoton

Disulfotone

298-04-4

C8H19 O2PS3

100

654

Crufomat

Crufomate (4-tert-ButyI-2-chlorophenyl methylmethylphosphoramidate)

299-86-5

C12H19ClNO3P
655

1.1-Bis(tert-butylperoxy) xyclohexan (>80%)

1.1-Bis(tert-butylperoxy) xyclohexane (>80%)

3006-86-8

C14H28 O4

5000

656

Chì axetat

Lead acetate

301-04-2

Pb(O2C2H3)2
657

Hydrazin

Hydrazine

302-01-2

N2H4

6810

658

Clo ral hydrat

Chloral hydrate

302-17-0

C2H3Cl3O2
659

Clo rambucil

Chlorambucil

305-03-3

C14H19 CI2NO2
660

Paraformaldehit

Paraformaldehyde

30525-89-4

(CH2O)n
661

3,3-Dietoxypropen

3,3 -Diethoxypropene

3054-95-3

C7H14O2
662

1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzen

1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzene

3058-38-6

C6H6 N6O6

50000

663

Tetrapropyl orthotitanat

Tetrapropylorthotitanate

3087-37-4

C12H28O4Ti
664

Aldrin

Aldrin (1,2,3,4,10,10- Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro,endo,exo-1,4:5.8-dimethanonaphthalene)

309-00-2

C12H8 Cl6
665

Tri butyl (lauroyloxy) stannan

Tributyltin laurate

3090-36-6

C24H50 O2Sn
666

Paraoxon (dietyl 4-nitrophenylphosphate)

Paraoxon (diethyl 4-nitrophenylphosphate)

311-45-5

C10H14NO6P

100

667

Epibrom hydrin

Epibromohydrin

3132-64-7

C3H5BrO
668

Cyclohexyl isocyanat

Cyclohexyl isocyanate

3173-53-3

C7H11NO
669

Clo metyl etyl ete

Chloromethyl ethyl ether

3188-13-4

C3H7CIO
670

Alpha-hexaclo cyclohexan

Alpha-hexachlorocyclohexane

319-84-6

C6H6Cl6
671

Beta-hexaclo cyclohexan

Beta-hexachlorocyclohexane

319-85-7

C6H6 CI6
672

4-Thiapentanal

4-Thiapentanal

3268-49-3

C4H8OS
673

Trimety clo lacetyl

Trimethylacetyl chloride

3282-30-2

C5H9CIO
674

oo-dietyl s-propylthiometyl photphorodithioat

oo-diethyl s-propylthiomethyl phosphorodithioate

3309-68-0

C8H19O2PS3

100

675

Diazinon

Diazinon

333-41-5

C12H21N2O

: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương