Danh mục cáC ĐƯỜng bay nộI ĐỊAtải về 26.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích26.82 Kb.
#39092
Phụ lục 1
DANH MỤC CÁC ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA

(Cơ sở tính mức bồi thường theo Thông tư 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT v/v bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không)

__________________

I. Nhóm đường bay có độ dài dưới 500 km


 1. Thành phố Hồ Chí Minh - Rạch Giá (Kiên Giang)

 2. Thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc

 3. Thành phố Hồ Chí Minh - Cam Ranh (Khánh Hòa)

 4. Thành phố Hồ Chí Minh - Tuy Hòa

 5. Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau

 6. Thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo

 7. Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt

 8. Thành phố Hồ Chí Minh - Buôn Mê Thuột

 9. Thành phố Hồ Chí Minh - Pleiku

 10. Phú Quốc - Cần Thơ

 11. Cần Thơ - Côn Đảo

 12. Hà Nội - Điện Biên

 13. Hà Nội - Vinh

 14. Hà Nội - Đồng Hới

 15. Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột

 16. Đà Nẵng - Vinh

 17. Đà Nẵng - Pleiku

II. Nhóm đường bay có độ dài từ 500 km đến dưới 1000 km

 1. Hà Nội - Huế

 2. Hà Nội - Đà Nẵng

 3. Hà Nội - Chu Lai (Quảng Nam)

 4. Hà Nội - Quy Nhơn

 5. Hà Nội - Pleiku

 6. Đà Nẵng - Hải Phòng

 7. Đà Nẵng - Đà Lạt

 8. Đà Nẵng - Cam Ranh (Khánh Hòa)

 9. Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

 10. Thành phố Hồ Chí Minh - Huế

 11. Thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn

 12. Thành phố Hồ Chí Minh - Chu Lai (Quảng Nam)

 13. Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Hới

 14. Vinh - Đà Lạt

 15. Vinh - Buôn Mê Thuột

 16. Vinh - Pleiku

 17. Buôn Mê Thuột - Thanh Hóa

 18. Buồn Mê Thuột - Hải Phòng

III. Nhóm đường bay có độ dài từ 1000 km trở lên

 1. Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

 2. Hà Nội - Cam Ranh (Khánh Hòa)

 3. Hà Nội - Đà Lạt

 4. Hà Nội - Buôn Mê Thuột

 5. Hà Nội - Tuy Hòa

 6. Hà Nội - Cần Thơ

 7. Hà Nội - Phú Quốc

 8. Thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng

 9. Thành phố Hồ Chí Minh - Vinh

 10. Thành phố Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

Phụ lục 2

DANH MỤC CÁC ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ

(Cơ sở tính mức bồi thường theo Thông tư 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT v/v bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không)____________________

I. Nhóm đường bay có độ dài dưới 1.000 km

 1. Hà Nội - Luang Prabang

 2. Hà Nội - Vientiane

 3. Hà Nội - Quảng Châu

 4. Hà Nội - Hong Kong

 5. Hà Nội - Siem Reap

 6. Hà Nội - Bangkok

 7. Hà Nội - Macau

 8. Thành phố Hồ Chí Minh - Phnom Penh

 9. Thành phố Hồ Chí Minh - Siem Reap

 10. Thành phố Hồ Chí Minh - Bangkok

 11. Thành phố Hồ Chí Minh - Pakse

 12. Thành phố Hồ Chí Minh - Vientiane

 13. Đà Nẵng - Siem Reap

 14. Đà Nẵng - Macau

 15. Đà Nẵng - Hong Kong

 16. Đà Nẵng - Quảng Châu

 17. Đà Nẵng - Hong Kong

 18. Vinh – Vientiane

 19. Hải Phòng – Macau

II. Nhóm đường bay có độ dài từ 1.000 km đến dưới 2.500 km

 1. Hà Nội - Phnom Penh

 2. Hà Nội - Thành Đô

 3. Hà Nội - Taichung

 4. Hà Nội - Yangon

 5. Hà Nội - Kaohsiung

 6. Hà Nội - Taipei

 7. Hà Nội - Hàng Châu

 8. Hà Nội - Manila

 9. Hà Nội - Thượng Hải

 10. Hà Nội - Kuala Lumpur

 11. Hà Nội - Singapore

 12. Hà Nội - Bắc Kinh

 13. Thành phố Hồ Chí Minh - Kuala Lumpur

 14. Thành phố Hồ Chí Minh - Singapore

 15. Thành phố Hồ Chí Minh - Yangon

 16. Thành phố Hồ Chí Minh - Hong Kong

 17. Thành phố Hồ Chí Minh - Quảng Châu

 18. Thành phố Hồ Chí Minh - Manila

 19. Thành phố Hồ Chí Minh - Côn Minh

 20. Thành phố Hồ Chí Minh - Jakarta

 21. Thành phố Hồ Chí Minh - Kaohsiung

 22. Thành phố Hồ Chí Minh - Taichung

 23. Thành phố Hồ Chí Minh - Taipei

 24. Thành phố Hồ Chí Minh - Thành Đô

 25. Thành phố Hồ Chí Minh - Johor Bahru

 26. Đà Nẵng - Thành Đô

 27. Đà Nẵng - Ôn Châu

 28. Đà Nẵng - Hàng Châu

 29. Đà Nẵng - Thượng Hải

 30. Đà Nẵng - Kuala Lumpur

 31. Cần Thơ – Taipei

 32. Cam Ranh – Changsha

 33. Cam Ranh – Wuhan

 34. Thành phố Hồ Chí Minh – Macau

III. Nhóm đường bay có độ dài từ 2.500 km đến dưới 5.000 km

 1. Hà Nội - Fukuoka

 2. Hà Nội - Jakarta

 3. Hà Nội - Kansai

 4. Hà Nội - Nagoya

 5. Hà Nội - Tokyo

 6. Hà Nội - Busan

 7. Hà Nội - Incheon

 8. Thành phố Hồ Chí Minh - Thượng Hải

 9. Thành phố Hồ Chí Minh - Bắc Kinh

 10. Thành phố Hồ Chí Minh - Fukuoka

 11. Thành phố Hồ Chí Minh - Busan

 12. Thành phố Hồ Chí Minh - Kansai

 13. Thành phố Hồ Chí Minh - Nagoya

 14. Thành phố Hồ Chí Minh - Tokyo

 15. Thành phố Hồ Chí Minh - Almaty

 16. Đà Nẵng - Busan

 17. Đà Nẵng - Kansai

 18. Đà Nẵng - Tokyo

IV. Nhóm đường bay có độ dài từ 5.000km trở lên

 1. Hà Nội - Doha

 2. Hà Nội - Moscow

 3. Hà Nội - Melbourne

 4. Hà Nội - Sydney

 5. Hà Nội - Frankfurt

 6. Hà Nội - Paris

 7. Hà Nội - London

 8. Thành phố Hồ Chí Minh - Dubai

 9. Thành phố Hồ Chí Minh - Doha

 10. Thành phố Hồ Chí Minh - Melbourne

 11. Thành phố Hồ Chí Minh - Sydney

 12. Thành phố Hồ Chí Minh - Moscow

 13. Thành phố Hồ Chí Minh - Frankfurt

 14. Thành phố Hồ Chí Minh - Paris

 15. Thành phố Hồ Chí Minh - London

 16. Thành phố Hồ Chí Minh - Abu Dhabi

 17. Thành phố Hồ Chí Minh - Istanbul

 18. Thành phố Hồ Chí Minh - Newyork

 19. Cam Ranh (Khánh Hòa) - Moscowtải về 26.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương