Danh mục các công trình công bố NĂM 2011 Các bài báo trên tạp chí quốc giatải về 113.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích113.83 Kb.
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ NĂM 2011

  1. Các bài báo trên tạp chí quốc gia

TT

Tên bài báo khoa học

Tên tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tập

Số

Trang

NămII. Bài báo trên tạp chí quốc gia1. Tạp chí Quốc gia do Viện KHCNVN xuất bản thuộc Đề án nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc tế (03 tạp chí thuộc Đề án: Advances in Natural Sciences; Acta Mathematica Vietnamica; Vietnam Journal of Mathematics)2. Tạp chí Quốc gia do Viện KHCNVN xuất bản (9 tạp chí)

1

Quần xã tảo silíc bám và mối quan hệ của chúng với chất lượng môi trường nước sông Đáy-Nhuệ.

Dương Thị Thủy, Hoàng Trung Kiên, Vũ Thị Nguyệt, Lê Thị Phương Quỳnh, Đặng Đình Kim.

Tạp chí Khoa học và công nghệ.

ISSN 0866-708X48

3

111 – 117

2010

2

NMR spectra of chiral olefin (E)-1-Benzyliden -2,3,4R(S),5R(S)-tetra benzylcyclopenta-2-en in the presence of a chiral LSR and silver auxiliary compound

Pham Ngoc Khanh, Chu Dinh Kinh, Thanh Thi Thu Thuy, Zschunke Adolf

Tạp chí Hóa học

48

5

615-620

2010

3

NMR spectroscopy using a chiral lanthanide shift reagent to determine the enantiomeric purity ò nicotine and the geometric parameters of lanthanide-nicotine complex

Thanh Thi Thu Thuy, Thai Duy Duong, Pham Ngoc Khanh, Dang Vu Lương, Nguyen Tien Tai

Tạp chí Hóa học

48

5

653-657

2010


4

Bước đầu xây dựng phương pháp chiết và định lượng Lycopen trong một số loại củ quả bằng hệ máy HPLC.

Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Đạt.

Tạp chí Hoá học

ISSN 0866-714449

2ABC

561-564

2011


5

Xây dựng phương pháp định lượng Tectorigenin và Tectoridin trong cây xạ can (Belamcanda chinensis) bằng hệ sắc ký lỏng khối phổ (LC-MSD ION TRAP)

Lê Minh Hà, Lê Thị Phương Quỳnh, Đinh Thị Thu Thủy, Trần Thị Tuyền, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thị Ngọc Mai

Tạp chí Hoá học

ISSN 0866-714449

2ABC

215-218

2011


6

Vi khuẩn lam và độc tố microcystin tại hồ Núi Cốc (Thái Nguyên).

Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh, Đào Thanh Sơn, Stephan Pflugmacher

Tạp chí Hoá học

ISSN 0866-714449

2ABC

565-569

2011


7

Bước đầu xác định hàm lượng silic hoà tan trong nước thải sản xuất công nghiệp trong lưu vực sông Hồng

Vũ Hữu Hiếu, Lê Thị Phương Quỳnh, Dương Thị Thuỷ và Hồ Tú Cường

Tạp chí Khoa học công nghệ

ISSN 0866-708X49

3A

99-105

2011


8

Phân bố và cấu trúc quần xã của tảo silic bám sống trong môi trường nước hệ thống sông Nhuệ - Đáy

Dương Thị Thuỷ, Lê Thị Phương Quỳnh, Hồ Tú Cường và Đặng Đình Kim

Tạp chí Khoa học công nghệ

ISSN 0866-708X49

3A

93-98

2011


9

Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy tới hàm lượng Epigallocatechin Gallate (EGCG) trong chế biến lá chè xanh

Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Quốc Long, Nguyễn Tiến Đạt

Tạp chí Khoa học công nghệ

ISSN 0866-708X49

3A

88-92

2011

10

Nghiên cứu hệ xúc tác sinh học để chuyển hoá phế thải nông nghiệp (rơm, rạ) thành enanol

Đố Trung Sĩ, Trần Đình Toại, Hoàng Lương… Nguyễn Bích Thuỷ

Tạp chí Hoá học

ISSN 0866-714449

5AB

509 – 512

2011

11

Các hợp chất isoflavonoit từ cây Diên vĩ Iris japonica

Đỗ Thị Thanh Huyền, Lê Minh Hà, Nguyễn Thị Hồng Vân, Bùi Kim Anh, Nguyễn Tuấn Anh

Tạp chí Hóa học

49

2

367-371

2011

12

Các hợp chất phenylpropanoit phân lập từ cây Riềng nếp Alpinia galanga

Nguyễn Thị Hồng Vân, Lưu Văn Chính, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Minh Hà, Phạm Quốc Long

Tạp chí Hóa học

49

2

852-856

2011

13

Bước đầu nghiên cứu hoạt tính ảo của một số hoạt chất chống sốt rét sử dụng phương pháp mô phỏng docking phân tử

Nguễn Văn Sơn, Phạm Minh Quân, Trương Ngọc Hùng và cs

Tạp chí hóa học

Tuyển tập công trình khoa học của cán bộ trẻ ngành hóa học.

ISSN 0866-7144


49

2

464-468

2011

14

Nghiên cứu quy trình chiết tách dầu béo từ hạt của ba loài thực vật trôm, sở, lai của Việt Nam.

Đoàn Lan Phương và cs

Tạp chí hóa học

Tuyển tập công tình khoa học của cán bộ trẻ ngành hóa học

ISSN 0866-7144


49

2

536-543


2011

15

Nghiên cứu hóa học và hoạt tính chống oxy hóa dầu hạt loài Fotunella japonica (Thunb.) swingle.

Đoàn Lan Phương, Phạm thị Ngọc Mai và cs

Tạp chí hóa học

Tuyển tập công tình khoa học của cán bộ trẻ ngành hóa họcISSN 0866-7144

49

2

544-545

2011

16

Nghiên cứu các điều kiện phản ứng thủy phân mỡ sinh vật biển tạo sản phẩm alkylglyxerin ete

Chu Quang Truyền, Đặng T. Phương Ly, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Minh Quân, Nguyễn Trung Hưng, Nguyễn V. Tuyến Anh, S. N. Kasyanov, Latyshev N.A, Phạm Quốc Long

Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ V NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

IV
733-740

2011

17

Nghiên cứu thành phần lipit, axit béo của một số loài hải sâm,cầu gai và sao biển thuộc vùng biển Việt Nam

Trịnh T. Thu Hương, Nguyễn Thị Thu, Chu Quang Truyền, Đoàn Lan Phương, Cầm Thị Ính, Lê Tất Thành, Đặng T. Phương Ly,Phạm Mạnh Quân, Nguyễn Văn Sơn ,Phạm Quốc Long

Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ V NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia741-747

2011

18

Khảo sát thành phần và hàm lượng lipit trong san hô Việt Nam

Phạm Minh Quân, Nguyễn Văn Sơn ,Đặng Thị Phương Ly, Nguyễn Thị Thu, Trịnh Thị Thu Hương, Đoàn Lan Phương, Cầm Thị Ính, Chu Quang Truyền, Phạm Quốc Long, Lưu Văn Huyền, Imbs A.B

Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ V NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia748-758

2011

19

Hoạt tính oxy hóa của dịch chiết methanol và các phân đoạn chiết dung môi khác nhau của chúng từ một số loài rong biển Việt Nam

Võ Mai Như Hiếu, Trần Nguyễn Hà Vy, Nguyễn Bách Khoa, Trần Thị Thanh Vân, Đoàn Lan Phương

Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ V NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia759-764

2011

20

Axit shikimic và các axit phenolic phân lập từ vỏ cây đề Ficus religiosa L.(Moraceae)

Cầm Thị Ính và cs.


Tạp chí Hóa học


2011

21

Đặc tính sinh học và thành phần hóa học trong dầu hạt của sở, trôm, lai.

Trần Minh Hợi, Đoàn Lan Phương, Phạm Quốc Long.

Nhà xuất bản nông nghiệp - Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 4.1140-1144

2011

22

Phân lập và sàng lọc vi khuẩn biển sinh enzym bẻ ngắn mạch polysaccarit từ rong nâu

Cao Thị Thúy Hằng, Bùi Minh Lý, Phan Thị Hoài Trinh, Phạm Đức Thịnh, Huỳnh Hoàng Như Khánh, Lê Mai Hương.

Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ V NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia660-666

2011

23

Nghiên cứu thu nhận và xác định một số đặc tính của fucoidanase từ vi khuẩn biển.

Phan Thị Hoài Trinh, Bùi Minh Lý, Cao Thị Thúy Hằng, Phạm Đức Thịnh, Huỳnh Hoàng Như Khánh, Ngô Thị Duy Ngọc, Lê Mai Hương.

Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ V NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia667-672

2011

24

Các hợp chất phenylpropanoid phân lập từ cây Riềng nếp (Alpinia galanga)

Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Chính, Lê Minh Hà, Nguyễn Mạnh Cường,

Tạp chí Hóa học

49

2ABC

852-856

2011

25

Comparative study on production of fame and faee from waste cooking oil: Perspective to use ethanol for biodiesel in Vietnam.

Ngo Kim Chi, Nguyen Tien Binh, Dang Ngoc Phuong, Nguyen Xuan Dung, Pham Thi Minh Thao, Pham Quoc Long.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Hội thảo khoa học tại ĐH TP HCM, Báo cáo hội nghị.
B
2011

26

Characteristic and application capacibility of the pangasius hypophthalmus skin collagen

LT Huong, P.N. Hoa, N. H. Dung, P. D. Tuan, N. K. Chi


Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tuyển tập công trình Hội thảo Quốc tế lần thứ hai về Nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học biển.


2011
3. Các tạp chí Quốc gia khác do NXB trong nước xuất bản và có số lưu chiểu

27

Hàm lượng các chất dinh dưỡng (N, P và Si) trong nước thải canh tác nông nghiệp trong lưu vực hồ Núi Cốc (Thái Nguyên).

Nghiêm Xuân Anh, Vũ Hữu Hiếu, Lê Thị Phương Quỳnh, Dương Thị Thủy và Trần Văn Tựa.

Tạp chí Khoa học Đất

34 -2010
97 - 101

2010

28

Bước đầu đánh giá các nguồn nước thải trong lưu vực hồ Núi Cốc (Thái Nguyên).

Vũ Hữu Hiếu, Phùng Thị Xuân Bình, Lê Thị Phương Quỳnh và Dương Thị Thủy.

Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Năng lượng

2010 (1)
97 -101

2010

29

The wastewater quality from several industrial production branches and traditional production villages in the Day-Nhue river basin.

Nghiêm Xuân Anh, Lê Thị Phương Quỳnh, Vũ Hữu Hiếu, Lưu Thị Nguyệt Minh và Dương Thị Thủy

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các khoa học Trái đất

26

1

1-7

2010

30

Hàm lượng các chất dinh dưỡng (N, P, Si) trong môi trường nước sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội trong giai đoạn 2003 - 2008

Vũ Hữu Hiếu, Lê Thị Phương Quỳnh, Christina Seilder, Dương Thị Thuỷ

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển bền vững

2

31

22-24

2011


: docs
docs -> BỘ XÂy dựNG
docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
docs -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
docs -> Liên Hợp Quốc cedaw/C/vnm/CO/6
docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
docs -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TÌm kiếm cứu nạN
docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương