Danh mục các công trình công bố NĂM 2009 Các bài báo trên tạp chí quốc giatải về 104.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích104.9 Kb.
#22981
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ NĂM 2009

  1. Các bài báo trên tạp chí quốc gia

TT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

Số

Tập

Trang

Năm

I

Tạp chí Quốc gia do Viện KH và CN Việt Nam xuất bản (12 tạp chí)
Các bài bào xuất bản năm 2008 đưa vào báo cáo năm 2009

1

Nghiên cứu công nghệ chiết tách alginate từ rong mơ Việt Nam.

Nguyễn Bích Thuỷ, Phạm Hồng Hải, Hoàng Thị Bích, Tô Đạo Cường.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

5

46

49 – 54

2008
Các bài bào xuất bản năm 2009

2

Cơ chế kháng NF-κB của malloapelta B phân lập từ cây bùm bụp (Mallotus apelta).

Nguyễn Tiến Đạt, Phan Văn Kiệm, Hoàng Thanh Hương, Châu Văn Minh, Lê Thị Phương Quỳnh, Jung Joon Lee

Tạp chí Hoá học

47

4A

657-660

2009

3

Isoorientin phân lập từ cây lược vàng và những hoạt tính sinh học đáng chú ý của nó.

Châu Văn Minh, Lê Văn Sang, Nguyễn Phương Thảo, Trần Thu Hương, Nguyễn Tiến Đạt, Ninh Khắc Bản, Phan Văn Kiệm.

Tạp chí Hoá học

47

4A

400-404

2009

4

Một megastigman glycozit mới từ lá cây đề Ficus religiosa L. (Moraceae).


Cầm Thị Ính, Hoàng Thanh Hương, Trần Hồng Quang, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm.

Tạp chí Hóa học

47

1

81-84

2009

5

Menisdaurin và axit rosmarinic phân lập từ cây cường rụng hoa dài (Ehretia longiflora Champ., Boraginaceae)

Hoàng Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Kỳ, Phạm Hải Yến, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm.

Tạp chí Hóa học

47

1

90-94

2009

6

Premnaodoroside A and 10-o-trans-p-methoxycinnamoylcatalpol, two iridoid glycoside derivatives from the leaves of Premna integrifolia L.).

Nguyễn Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Kỳ, Châu Văn Minh, Nguyễn Phương Thảo, Phan Văn Kiệm

Tạp chí Hóa học

47

2

230-235

2009

7

Bisbenzylisoquinoline alkaloids from M. Nepalensis.

Nguyen Thi Mai, Tran Anh Tuan, Hoang Thanh Huong, Chau Van Minh, Ninh Khac Ban, and Phan Van Kiem

Tạp chí Hóa học

47

3

368-373

2009

8

Adian-1(10)-en-3-ol, a new adian from sweet potato Ipomoea batatas (L.) Lam.

Trần Thu Hương, Nguyễn Đắc Vinh, Phan Văn Kiệm, Vũ Đình Hoàng, Vũ Thị Quyên

Tạp chí Hóa học

47

4A

370-373

2009

9

Kết quả ban đầu nghiên cứu thành phần hóa học lá cây Tam Tầng (Actinodaphne pilosa Lour., Lauraceae)

Bùi Kim Anh, Nguyễn Mạnh Cường, Dương Anh Tuấn, Hồ Đắc Hùng.

Tạp chí Hóa học

47

4A

280-283

2009

10

Tổng hợp Corynoxidine và Epiconoxidine, hai dẫn xuất N-oxit của L-tetrahydropamatine.

Trần Thu Hường, Văn Ngọc Hướng, Trần Thị Quế, Nguyễn Mạnh Cường.

Tạp chí Hóa học

47

4A

119-122

2009

11

Nghiên cứu thành phần hóa học lá cây Thiên lý (Telosma cordata Burm. F. Merrill)

Lê Minh Hà, Braca Alexandra, Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Hoan

Tạp chí Hóa học

47

4A

320-323

2009

12

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Xạ can Belamcanda sinensis L. DC

Lê Minh Hà, Phạm Quốc Long, Natalya Khripach, Fyodor Lakhvich

Tạp chí Hóa học

47

4A

324-328

2009

13

Bước đầu đánh giá các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước hệ thống sông Đáy-Nhuệ


Nghiêm Xuân Anh, Lê Thị Phương Quỳnh, Vũ Hữu Hiếu, Dương Thi Thủy, Đặng Đình Kim.

Tạp chí Khoa học đất

32
114 -117

2009

14

Preminary results of Riverstrahler model application to the Red River system (Vietnam).

Le Thi Phuong Quynh, Josette Garnier, Gilles Billen, Lam Ngoc Thiem and Chau Van Minh

Tạp chí Hoá học

47

1

110 -115

2009

15

Cơ chế kháng Nf-kB của malloapelta B phân lập từ cây bùm bụp (Mallotus apelta).

Nguyễn Tiến Đạt, Phan Văn Kiệm, Hoàng Thanh Hương, Châu Văn Minh, Lê Thị Phương Quỳnh and Jung Joon Lee

Tạp chí Hoá học

47

4A

657 – 660

2009

16

Làng nghề trong lưu vực sông Đáy-Nhuệ: quy mô sản xuất và chất lượng nước thải


Vũ Hữu Hiếu, Lê Thị Phương Quỳnh, Nghiêm Xuân Anh, Dương Thi Thủy,

Tạp chí môi trường và phát triển bền vững

1

22

147 -151

2009

17

Bước đầu đánh giá các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước hồ Núi Cốc

Vũ Hữu Hiếu, Nguyễn Mai Hương

Tạp chí môi trường và phát triển bền vững

3

24

31 -36

2009

18

Các biocide trên cơ sở những dẫn xuất của guanidine.

Phạm Hồng Hải, Phạm Quốc Long, V.A.Tarasevich, V.E. Agabekov

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

4

47
2009

19

Nghiên cứu thuỷ phân Carrageenan thu oligosaccharide có hoạt tính sinh học để ứng dụng trong y dược và công nghiệp thực phẩm.

Trần Đình Toại, Võ Ngọc Ban, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Thị Kim Dung.

Tạp chí Hoá học

4A

47

669-673

2009

20

Methodology for the waste quantity and quality measurement. Case study: 6 sites in Ha Noi.

Ngo Kim Chi, Dang Ngoc Phuong, Nguyen Minh Tam.

Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội.

3

25

145-151

2009

21

Một polyhydroxysteroit mới từ loài sao biển Archaster typicus

Trịnh Thị Thu Hương, Chu Quang Truyền, Phạm Quốc Long, Châu Văn Minh, Alla A. Kicha, Natalia V. Ivanchina, Anatony I. Kalinovsky, Pavel S. Dmitrenok, Valentu A. Stronik.

Tạp chí Hóa học

4A

47

374-378

2009

22

Nhận dạng và phân lập prostaglandin E2 của loài san hô mềm Lobophytum sp. Ở vùng biển Khánh Hòa - Việt Nam.

Lưu Văn Huyền, Phạm Quốc Long, Nguyễn Vưn Sơn, Lê Tất Thành, Phạm Minh Quân, Imbs A. B.

Tạp chí Hóa học

4A

47

384-388

2009

23

Tổng quan độc tố sinh học biển

Phạm Quốc Long, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Minh Quân

Tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững (ISBN 978-604-913-007-6)590-612

2009

24

Nghiên cứu quy trình tách chiết iốt từ rong nâu bằng cồn ethanol.

Trần thị Thanh Vân, Nguyễn bách Khoa, Bùi Minh Lỹ, Phạm Quốc Long

Tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững (ISBN 978-604-913-007-6)620-625

2009

25

Tetrodotoxin nguồn gốc vi sinh vật và triển vọng ứng dụng trong y dược Việt Nam

Bùi thị Thu Hiền, Bùi Trọng Tâm, Phạm Quốc Long


626-634

2009

26

Các nghiên cứu ban đầu về tác dụng kháng virut của Anion polysaccharit từ một số loài rong biển Việt Nam.

Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Duy Nhứt, Trần thu Hương, Phạm Quốc Long, Bùi Minh Lý, Young Ho Kim

Tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững (ISBN 978-604-913-007-6)635-639

2009

27

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất dầu Omega-3 từ Vẹm xanh làm thực phẩm chức năng phục vụ cuộc sống.

Đoàn Lan Phương, Chu Quang Truyền, Phạm Quốc Long et al

Tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững (ISBN 978-604-913-007-6)667-670

2009

28

Chế phẩm thực phẩm chức năng Catosal từ rong nâu và chức năng đào thải kim loại nặng.

Phạm Quốc Long, Lê tất Thành, Yu.S Khotimchenko, Chu Quang Truyền, Nguyễn Văn Sơn, Đỗ Tuấn Phong, Đoàn Lan Phương, Trịnh Thị Thu Hương, Cầm thị Ính, Hà Việt Hải.


Tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững (ISBN 978-604-913-007-6)698-704

2009


II

Các tạp chí Quốc gia khác do NXB trong nước xuất bản và có số lưu chiểu

29

Ba hợp chất sterrol và acid ursonic phân lập từ cây cườm rụng hoa dài (Ehretia longiflora Champ., Boraginaceae)

Hoàng Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Kỳ, Phạm Hải Yến, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm

Tạp chí Dược học

49

1

33-36

2009

30

Ba hợp chất alcaloid phân lập từ cây xuyên tiêu (Zanthoxylum rhetsa Rõb. DC.) thu hái ở tỉnh Hua Phăn nước CHDCND Lào,)

Thipthaviphone Soulinho, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Viết Thân, Nguyễn Thị Bích Thu

Tạp chí Dược học

49

2

33-38

2009

31

Ph©n lËp vµ x¸c ®Þnh cÊu tróc hai dÉn xuÊt C13 nor-isoprenoid tõ l¸ c©y ®Ò – Ficus religiosa L. (Moreceae)

CÇm ThÞ Ýnh, TrÇn Hång Quang, Ch©u V¨n Minh, Hoµng Thanh H­¬ng, Phan V¨n KiÖm

Tạp chí Dược học

395

49

40-43

2009

32

Hai dẫn xuất oxazol mới phân lập từ cây mạ mân (Aganope balansae Gagnep.)

Trần Quốc Toản, Nguyễn Duy Thuần, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Phương Thảo, Hoàng Thanh Hương, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm

Tạp chí Dược học

396
38-40

2009

33

Xác định cấu trúc và tác dụng gây độc tế bào của acid rosmarinic phân lập từ cây cườm rụng hoa dài Ehretia longiflora Champ.

Hoàng Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Kỳ, Phan Văn Kiệm, Lê Mai Hương

Tạp chí Dược học

400
27-29

2009

34

Các hợp chất dibenzocyclooctadien lignan, cerebosid và tecpen phân lập từ rễ cây na rừng (Kadsura coccinea (Lem.)


Phan Văn Kiệm, Bùi Văn Thanh, Ninh Khắc Bản, Hoàng Thanh Hương, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoài Nam, Châu Văn Minh

Tạp chí Dược học

401
28-35

2009

35

Screening of vietnamese medicinal plants for stimulatory effect on osteoblastic MC3T3E1 cell growth.

Eun Mi Choi, Bui Huu Tai, Young Ho Kim, Nguyen Manh Cuong

Tạp chí Dược Liệu

14

1

37-41

2009

Каталог: docs
docs -> BỘ XÂy dựNG
docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
docs -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
docs -> Liên Hợp Quốc cedaw/C/vnm/CO/6
docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
docs -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TÌm kiếm cứu nạN
docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­

tải về 104.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương